Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

2 Niebezpieczne postawy ludzi w ruchu drogowym:
• lekkomyślność • lenistwo • lekceważenie obowiązujących reguł swoich obowiązków, • niedbalstwo • nieodpowiedzialność • nieudolność • roztargnienie • zmęczenie - znużenie, senność, wyczerpanie • popisywanie się • brak kompetencji • brak wyobraźni

3 Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy
1) jednostek ochrony przeciwpożarowej, 2) pogotowia ratunkowego, 3) Policji, 4) jednostki ratownictwa chemicznego, 5) Straży Granicznej, 6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 7) Agencji Wywiadu, 8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 9) Służby Więziennej, 10) Biura Ochrony Rządu, 11) Inspekcji Transportu Drogowego,

4 Zasady bezpieczeństwa:
Bezpieczna prędkość- w ruchu drogowym prędkość jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bezpieczna odległość- to taka, która pozwoli utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu umożliwiający zatrzymanie nawet w razie gwałtownego nieoczekiwanego lub zaskakującego jego hamowania. Szczególna ostrożność- jest to większa niż (zwykła) ostrożność, której prawo o ruchu drogowym wymaga w sytuacjach związanych z większym niż przeciętne niebezpieczeństwem.

5 Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych pamiętaj o:
Obowiązującym foteliku Zapiętych pasach, nie tylko dzieci, lecz wszystkich pasażerów pojazdu Kamizelkach, które są ustawowym obowiązkiem- pieszego kierowca zauważy 5 razy szybciej

6 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD)
Została  powołana  z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy prawo o ruchu drogowym jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).

7 Do zadań KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy między innymi:
proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie programów poprawy brd, zlecanie badań naukowych, inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie brd, inicjowanie współpracy zagranicznej jak również działalności edukacyjno-informacyjnej, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi analizowanie i ocena podejmowanych działań.

8

9 Literatura:

10 Wykonała: Iwona Kujawska


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google