Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI OŚRODEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI OŚRODEK."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11 tel./fax. 077/ 418 12 86, INTERNAT tel. 077/ 418 53 13 e-mail: wodidz@klucznet.pl http://wodidz.klucznet.pl

2 Podstawa prawna działalności WODiDZ w Kluczborku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2009 r.)

3 Cele i zadania WODiDZ w Kluczborku Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Głównym celem Ośrodka jest dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników. Do zadań Ośrodka należy: 1) organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu; 2) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ośrodek może ponadto: 1) organizować dokształcanie teoretyczne młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych - w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania; 2) organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki. –zapewnienie całodobowej opieki w Ośrodku, a także podczas zajęć poza terenem Ośrodka. –dbanie o pełne poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego młodocianego od momentu przyjścia do momentu wyjścia z Ośrodka. Kształcenie w Ośrodku realizowane jest w zawodach i specjalnościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2007.124.860).

4 WODiDZ w Kluczborku prowadzi koordynację dokształcania zawodowego na terenie województwa opolskiego zgodnie z uchwałą podjętą na naradzie koordynacyjnej z przedstawicielami starostw powiatowych województwa opolskiego oraz dyrektorami ośrodków w dniu 22 marca 2004 r. KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w dniu 05.06.2007 r. powierzono funkcję WODiDZ w Kluczborku KRAJOWEGO KOORDYNATORA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH na rok szkolny 2007/2008

5 OFERTA SZKOLENIOWA Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku koordynuje i planuje dokształcanie w województwie opolskim w następujących zawodach: Operator obrabiarek skrawającychOperator obrabiarek skrawających ŚlusarzŚlusarz Mechanik pojazdów samochodowychMechanik pojazdów samochodowych Mechanik monter maszyn i urządzeńMechanik monter maszyn i urządzeń Mechanik operator pojazdówMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych i maszyn rolniczych CukiernikCukiernik PiekarzPiekarz Rzeźnik – wędliniarzRzeźnik – wędliniarz Kucharz małej gastronomiiKucharz małej gastronomii KrawiecKrawiec FryzjerFryzjer SprzedawcaSprzedawca MurarzMurarz Betoniarz zbrojarzBetoniarz zbrojarz PosadzkarzPosadzkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnychMonter instalacji i urządzeń sanitarnych DekarzDekarz Malarz – tapeciarzMalarz – tapeciarz BlacharzBlacharz Blacharz samochodowyBlacharz samochodowy ElektrykElektryk ElektromechanikElektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowychElektromechanik pojazdów samochodowych

6 HOL GŁÓWNY WODiDZ w Kluczborku wita swoich kursantów

7 Nowoczesne sale wykładowe

8 Profesjonalna pracownia komputerowa

9 SALA KONFERENCYJNA

10 STOŁÓWKA

11 Pokoje mieszkalne - dysponujemy 172 miejscami noclegowymi

12 Pokoje mieszkalne - dysponujemy 172 miejscami noclegowymi

13 Pokoje mieszkalne z łazienkami

14 Dokształcamy młodocianych pracowników – uczniów szkół zawodowych oddziałów wielozawodowych w całej gamie różnych zawodów na potrzeby rynku pracy z 27 szkół województwa opolskiego, z którymi są zawarte umowy na dokształcanie młodocianych. Uczniowie są dokształcani w 5 - ciu ośrodkach: WODiDZ w Kluczborku w 17 zawodach w 8 - 9 turnusach w roku szkolnym ODZ w Dobrodzieniu w 5 zawodach w 2 turnusach ODZ w Głubczycach w 6 zawodach w 2 turnusach CKP w Kędzierzynie Koźlu w 7 zawodach w 3 turnusach ODZ w Prudniku w 1 zawodzie

15 Systematycznie rośnie liczba uczniów, którzy szkolą się w systemie wielozawodowym. W roku szkolnym 2008/2009 było ich 3592, w roku bieżącym łącznie 3777 uczniów zgłoszono do dokształcania.

16 Zestawienie liczby przeszkolonych młodocianych w woj. opolskim 2008 – 2009 i plan na 2009 – 2010

17 Rozmieszczenie placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego i ODiDZ w Polsce

18 KURSY DOSKONALĄCE W formach pozaszkolnych WODiDZ w Kluczborku doskonalił kursowo pracowników zgłoszonych przez zakłady pracy i z wolnego naboru w zakresie: - Szkoleń okresowych BHP, - Szkoleń okresowych BHP, - Uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - Uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - Kursów informatycznych w zakresie obsługi i wykorzystania multimediów. - Kursów informatycznych w zakresie obsługi i wykorzystania multimediów. - Przyuczania do zawodu zgłoszonych grup w zawodzie: murarz, malarz – tapeciarz, posadzkarz. - Przyuczania do zawodu zgłoszonych grup w zawodzie: murarz, malarz – tapeciarz, posadzkarz. - Kurs kierowców wózków jezdniowych - Kurs kierowców wózków jezdniowych

19 Rola Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Szkolnictwa Zawodowego na rynku pracy, a oczekiwania pracodawców 1.Współpraca pracodawców w tworzeniu programów nauczania zapewniających przeszkolenie pracowników na najwyższym poziomie. 2.Możliwość wsparcia procesów dydaktycznych poprzez zatrudnianie jako wykładowców na kursach doskonalących fachowców z przemysłu. 3.Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w procesie nauczania pracowników młodocianych do przeprowadzania i organizowania kursów specjalistycznych pozwalających na dokształcanie pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu.

20 Szklone wycieczki programowe do różnych firm i zakładów pracy pozwalają na porównanie i zweryfikowanie w praktyce swoich wiadomości uzyskanych na lekcjach teoretycznej nauki zawodu. Przedstawienie uczniom nowych technologii i metod pracy w różnych dziedzinach gospodarki ukazuje ogrom wiedzy jaki powinni posiąść by nadążyć za ciągłym rozwojem nowoczesnej myśli technologicznej we wszystkich branżach gospodarki – usługach, handlu, produkcji i konstrukcjach.

21 Wnioski: Odbudowa rangi i prestiżu szkolnictwa zawodowego. Kierunki kształcenia i doskonalenia powinny odpowiadać na oczekiwania rynku pracy. Podniesienie standardów edukacyjnych poprzez odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć. Rozszerzenie współpracy z pracodawcami. Stworzenie możliwości i zabezpieczenie środków na kształcenie zawodowe i doskonalenie nauczycieli. Stworzenie płaszczyzny roboczej współpracy szkół, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, samorządów, instytucji rynku pracy, przedsiębiorstw i rzemieślników. Specjalistyczne zajęcia praktyczne prowadzone powinny być w pracowniach wyposażonych w najnowsze technologie – najlepiej w nowoczesnych CKP i zakładach pracy. Akredytacja ODiDZ. Kształcenie zawodowe uzyska należną sobie rangę, gdy będzie : –atrakcyjne –na najwyższym poziomie –zgodne z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy.

22 Uczniowie ze szkół specjalnych z województwa opolskiego: SOSW Kluczbork ZSS Leśnica ZSS Namysłów ZSB Opole W roku szkolnym 2008/2009 zostało zgłoszonych do dokształcania w ODiDZ z w/w szkół ogółem: 164 uczniów w tym: na I stopień - 88 uczniów na II stopień - 52 uczniów na III stopień - 24 uczniów W roku szkolnym 2009/2010 zostało zgłoszonych do dokształcania w ODiDZ z w/w szkół ogółem: 175 uczniów w tym: na I stopień - 62 uczniów na II stopień - 72 uczniów na III stopień - 41 uczniów

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w KLUCZBORKU KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11 tel./fax. 077/ 418 12 86, INTERNAT tel. 077/ 418 53 13 e - mail: wodidz@klucznet.pl http://wodidz.klucznet.pl Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia !!!


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI OŚRODEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google