Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła - pracodawca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła - pracodawca."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła - pracodawca

2 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
BADANIE STANU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POLSCE /badanie przeprowadzono od sierpnia 2010 r. do lutego 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej/

3 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
Badaniami ilościowymi objęto: 3 868 dyrektorów szkół publicznych kształcących w zawodzie, 141 dyrektorów centrów kształcenia praktycznego (CKP), uczniów najwyższych programowo klas, 1 075 przedsiębiorców, 374 przedstawicieli starostw powiatowych prowadzących szkoły kształcące w zawodzie. Badania ilościowe mają na celu zgromadzenie danych, które można poddać obróbce statystycznej. W badaniach tego typu dąży się do nadania analizowanym zjawiskom określonych miar a także możliwe jest uogólnienie wyników na całą badaną populację.

4 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
Przeprowadzono także badania jakościowe, które obejmowały: 32 indywidualne wywiady w starostwach powiatowych, 64 wywiady z przedstawicielami firm współpracujących ze szkołami. Badania jakościowe – zwykle poprzedzają lub uzupełniają badania ilościowe. Kładzie się w nich nacisk przede wszystkim na zebranie informacji dotyczących motywów, postaw i preferencji. Badania te wyjaśnią i pozwalają zrozumieć analizowane zjawiska, które nie mogą być potwierdzone statystycznie. Finałem prac badawczych były dyskusje panelowe w gronie ekspertów, które uzupełniły zebrany materiał badawczy o opinie ekspertów lokalnych i regionalnych.

5 Czas trwania współpracy przedsiębiorstw ze szkołami

6 Korzyści ze współpracy dla przedsiębiorstw

7 Stopień przygotowania do zawodu wobec oczekiwań pracodawców
Stopień przygotowania do zawodu wobec oczekiwań pracodawców *badanie wśród uczniów

8 Opinie przedsiębiorców o absolwentach szkół zawodowych
Opinie przedsiębiorców o absolwentach szkół zawodowych *badanie wśród przedsiębiorców

9 Ocena współpracy ze szkołami/CKP

10 Formy współpracy wśród przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami / CKP

11 Plany udostępnienia najnowszych rozwiązań technologicznych

12 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY (woj. kujawsko-pomorskie) – właściciel: zainicjował i brał udział w tworzeniu klasy poligraficznej w technikum współtworzył program nauczania na praktykach uczniowie poznawali specyfikę każdego działu drukarni część pracowników drukarni zdobyła odpowiednie uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych pomagał szkole remontując i częściowo wyposażając pracownię

13 Ostatnia modernizacja warsztatów/sal do praktycznej nauki zawodu
Ostatnia modernizacja warsztatów/sal do praktycznej nauki zawodu *odsetek szkół i ckp

14 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
FIRMA TRANSPORTOWA (woj. podlaskie) – właściciel: przyjmuje uczniów na praktyki zawodowe program praktyk zakłada poznanie każdego działu w firmie pracownicy działów wcześniej przygotowują specjalne zadania dla uczniów tak, aby ich czas spędzany w firmie był najbardziej efektywny bierze udział w tworzeniu programu nauczania

15 Odsetek szkół/CKP realizujących program nauczania we współpracy z pracodawcami

16 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
SALON FRYZJERSKI (woj. lubelskie) – właścicielka: przyjmuje uczennice (zwykle 3, tak by mogła sama je wykształcić) prowadzi zajęcia w szkole zawodowej pomaga szkole przekazując np. materiały pomocne w nauce zawodu, takie jak farby do włosów, odżywki, itp. inicjuje i dofinansowuje wyjazdy uczniów na pokazy/zawody fryzjerskie oraz targi branżowe

17 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
RAPORTY Z BADAŃ dostępne na stronie: Raport z badania danych wtórnych - desk research Raport z badania wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Raport z badania wśród dyrektorów szkół kształcących w zawodzie i CKP Raport z badania jakościowego wśród ekspertów Raport z badania wśród przedsiębiorstw Raport z badania jakościowego wśród przedsiębiorców współpracujących ze szkołami Raport z badania wśród uczniów szkół zawodowych Raport końcowy

18 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
KONKURS „LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ” najlepsze praktyki dotyczące współpracy szkół z pracodawcami

19 NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE OBSZARY WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
praktyki zawodowe/zajęcia praktyczne objęcie szkół/oddziałów patronatem przez pracodawcę tworzenie oddziałów w zawodach na potrzeby pracodawców (absolwenci często mają gwarancję zatrudnienia) realizacja u pracodawcy zajęć pozalekcyjnych/szkoleń/warsztatów wspólna organizacja konferencji współtworzenie programów nauczania realizacja wspólnych projektów doposażanie pracowni w nowe urządzenia i maszyny przekazywanie materiałów dydaktycznych przekazywanie np. w formie wykładów wiedzy o najnowszych technologiach, trendach obowiązujących w danej branży szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli

20 „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
Dziękuję za uwagę Emilia Maciejewska Koordynator merytoryczny projektu


Pobierz ppt "Szkoła - pracodawca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google