Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy konkursu „Pomysł na biznes”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy konkursu „Pomysł na biznes”"— Zapis prezentacji:

1 Zasady uczestnictwa w V edycji konkursu „Pomysł na biznes” Łukasz Radomski

2 Etapy konkursu „Pomysł na biznes”
I etap - doradztwo indywidualne i grupowe II etap - szkolenia III etap - udzielenie wsparcia pomostowego i/lub inwestycyjnego

3 Warunki uczestnictwa w I etapie:
(1/2) W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które: - Ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego (bez względu na meldunek) Nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne Mają zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Wielkopolski Nie są właścicielami przedsiębiorstwa oraz nie prowadziły działalności gospodarczej po r. - Priorytetowo traktowane są osoby do 25 roku życia - 60% uczestników konkursu; 40% - inne osoby fizyczne spełniające powyższe kryteria

4 Warunki uczestnictwa w I etapie:
(2/2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: Dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego/ zakwalifikowanie się do grupy najlepszych 75 „Pomysłów” - Przedłożenie zaświadczenia o nieposiadaniu statusu bezrobotnego (Powiatowy Urząd Pracy) Przedłożenie zaświadczenia o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej po (Urząd Miasta) Podpisanie umowy z Organizatorem

5 Kryteria oceny formularza zgłoszeniowego:
charakterystyka pomysłu (0-16 pkt) innowacyjność pomysłu (0-8 pkt) determinacja w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej (0-8 pkt) posiadane zasoby (0-4 pkt) znajomość rynku (0-4 pkt)

6 Warunki uczestnictwa w II etapie:
Do II etapu konkursu zakwalifikują się osoby, które: Wezmą udział w I etapie (konsultacje oraz doradztwo grupowe) Przygotują Opis planowanej działalności na max 5 str. znormalizowanego druku Kryteria oceny Opisu : ocena konsultanta (0-9 pkt.) ocena opisu (0-21 pkt.)

7 Warunki uczestnictwa w II etapie:
działalność gospodarcza nie może dotyczyć: sektora transportu eksportu związanego z ilością eksportowanych produktów działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Zał. I do Traktatu ustanawiającego WE

8 Warunki uczestnictwa w III etapie:
Warunki wzięcia udziału w III etapie konkursu = warunki uzyskania wsparcia finansowego (pomostowego i/lub inwestycyjnego) Uczestnictwo w I i II etapie konkursu (max. 20% godz. Nieobecności) Przedłożenie biznes planu na formularzu zamieszczonym na Pozytywna ocena biznes planu przez Komisję Oceny Projektów Założenie działalności gospodarczej, najpóźniej po ogłoszeniu wyników oceny biznes planów

9 www.pomyslnabiznes.com.pl Dziękuję bardzo za uwagę. Łukasz Radomski
Konsultant ds. przedsiębiorczości Fundacja UAM – PPNT Tel.: Fax:


Pobierz ppt "Etapy konkursu „Pomysł na biznes”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google