Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE"— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE
NAZWA INSTYTUCJI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH do 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyki co miesiąc praktyka miesięczna praktyka do wyboru w jednym z 11 zespołów- zespoły widoczne na stronie praktykę odbywa się w zespole problemowym BRPO w Warszawie lub Zespołach Terenowych BRPO praktykant w trakcie odbywania praktyki ma wyznaczonego przez Dyrektora danego zespołu BRPO opiekuna merytoryczne-go. Opiekun merytoryczny praktykanta sporządza na zakończenie praktyki opinię o przebiegu praktyk do odbycia praktyk mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające poniższe warunki: Studenci wydziałów prawa i administracji, którzy ukończyli min. II roku studiów lub doktoranci wydziałów prawa i administracji życiorys list motywacyjny formularz zgłoszeniowy oraz w miarę możliwości 2 opinie pracowników naukowych danego wydziału prawa lub administracji albo opinie z zakończonych innych praktyk lub stażów Biuro RPO informuje o wynikach przyjętych kandydatów MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA praktyki co miesiąc, praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie i nie dłużej niż 3 miesiące praktyka dotyczy prawnych problemów funkcjonowania Skarbu Państwa więcej informacji: w pierwszym dniu praktyki student zawiera z MSP umowę praktyka bezpłatna student / absolwent wymagana znajomość prawnych podstaw działania Skarbu Państwa CV, zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok i kierunek studiów podanie o przyjęcie na praktykę (a w nim: nazwa uczelni, kierunek studiów, proponowany termin odbywania praktyki, obszar zainteresowania praktykanta z zakresu działalności Ministerstwa ) Urząd informuje o wynikach rekrutacji

2 PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE
NAZWA INSTYTUCJI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI do 15. dnia miesiąca na 2 miesiące przed planowanym terminem praktyki praktyka od 2 – 4 tygodni z możliwością przedłużenia za zgodą stron praktyki co miesiąc praktyka do wyboru w jednym z kilku departamentów ministerstwa praktyka bezpłatna student III – IV roku CV list motywacyjny Urząd informuje o wynikach przyjętych kandydatów POLSKIE CENTRUM MEDIACJI rekrutacja ciągła praktyki około 6-miesięcznie praktyka bezpłatna, po odbyciu praktyki możliwe jest odbycie za darmo szkoleń dla mediatorów student zainteresowany tematyką mediacji dokumenty należy przesłać na adres Centrum informuje o wynikach rekrutacji URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW do 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyka miesięczna lub dłuższa co miesiąc organizowane są  miejsca dla 3-5 praktykantów praktyka w Centrum Informacji Konsumenckiej polegać będzie na doradzaniu indywidualnym konsumentom przed praktyką praktykanci przejdą stosowne szkolenie praktyka bezpłatna student III – V roku wymagana jest znajomość prawa ochrony konkurencji Przyjęcie na praktyki - po akceptacji pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie na praktyki. Wniosek do pobrania na stronie: Kandydat do wniosku zaświadczenie z uczelni,o studiowaniu, ze wskazaniem roku studiów oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie przyjmowania na praktyki i ich odbywania. Do wniosku kandydat może dołączyć życiorys. Wniosek kandydat składa osobiście lub wysyła pocztą do Dyrektora Generalnego: Dyrektor Generalny  Monika Bronkau-Ługowska UOKiK Plac Powstańców Warszawy Warszawa bądź do dyrektora Delegatury, w której chciałby odbyć praktyki. Urząd informuje o wynikach rekrutacji telefonicznie

3 PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE
NAZWA INSTYTUCJI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH BAKER & MCKENZIE aplikowanie w miesiącach kwiecień / maj praktyka miesięczna 2-3 miejsca miesięcznie praktyki od czerwca do października praktyka płatna student IV – V roku wymagana jest znajomość zagadnień bankowo-finansowych oraz zabezpieczeń prawnych wierzytelności umiejętność pracy w zespole i odporność na stres znajomość języków obcych: angielski: biegle CV list motywacyjny mile widziane udokumentowanie znajomości języka angielskiego Dokumenty należy przesłać na adres org.pl Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji BSJP BROCKHUIS SCHNELL JURCZAK PRUSAK do 15. poprzedzającego miesiąca Praktyka początkowo miesięczna możliwość prze-dłużenia za zgodą stron, z szansą stałej współpracy praktyki odbywają się cały rok poza wakacjami praktyka w centrali w Warszawie oraz w biurach w: Gdańsku, Kato-wicach, Poznaniu i Wrocławiu początkowo, co do zasady bezpłatna, później płatna student III - V roku zainteresowanie prawem cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym znajomość języków obcych: -angielski: bardzo dobrze CV, list motywacyjny. Dokumenty należy przesłać na adres o wynikach rekrutacji telefonicznie INFINITE INVESTMENT na bieżąco praktyka trzymiesięczna praktyka w dziale prawnym w siedzibie firmy w Gdyni, zmian w przepisach prawnych, redagowanie pism i dokumentów itp. praktyka płatna student III – V roku znajomość języków obcych: angielski oraz francuski lub niemiecki: biegle (potwierdzona praktyką zagraniczną lub certyfikatem), b. dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office oraz LEX CV ze zdjęciem Dokumenty należy przesłać na adres

4 PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE
NAZWA INSTYTUCJI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH GESSEL Rekrutacja ciągła praktyki od VI do X, termin do uzgodnienia, praktyka miesięczna praktyka bezpłatna student IV – V roku wymagana jest znajomość języków obcych: angielski: bardzo dobrze CV, list motywacyjny Dokumenty należy przesłać na adres Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji LINKLATERS aplikować należy do 15. dnia poprzedzającego miesiąca w przypadku praktyk odbywających się poza wakacjami, do 13 IV na praktyki wakacyjne, które odbywają się od VI do IX praktyka początkowo jest miesięczna, później możliwe jest jej przedłużenie z szansą stałej współpracy firma przeprowadza testy na staże wakacyjne student IV - V roku znajomość języków obcych: angielski: bardzo dobrze CV list motywacyjny MAGNUSSON do 15. dnia poprzedzającego miesiąca kilkanaście miejsc w skali roku od I do IX, praktyka miesięczna, przed praktyką -rozmowa kwalifikacyjna (Kancelaria zwraca za przejazd) pr. płatna student III - V roku dobre oceny, znajomość języków obcych: angielski: biegle formularz ELSA (wersja do Magnusson) NOERR praktyki co miesiąc kilka miejsc miesięcznie, więcej w wakacje praktyka płatna student II - V roku zainteresowanie prawem cywilnym, handlowym oraz prawem pracy znajomość języków obcych: angielski: bardzo dobrze, niemiecki: bardzo mile widziany.

5 PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE
NAZWA INSTYTUCJI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH NORTON ROSE rekrutacja ciągła praktyki co miesiąc 2-4 miejsca miesięcznie praktyka płatna student III - IV roku znajomość języków obcych: angielski biegle CV list motywacyjny formularz ELSA (wersja do Norton Rose) Dokumenty należy przesłać na adres Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji SAMSEL Kancelaria Adwokacka Termin i czas trwania praktyki – do uzgodnienia praktyka bezpłatna student IV – V roku wysoka średnia ocen z głównych przedmiotów Dokumenty należy przesłać na adres SQUIRE SANDERS ŚWIĘCICKI KRZEŚNIAK 2 miejsca miesięcznie praktyka miesięczna po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych praktykant odbywa rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Kancelarii zadania praktykanta: - pisanie pism - przygotowywanie projektów umów/ uchwał w j. angielskim - sprawdzanie poprawności umów itp. Student IV lub V roku lub absolwent znajomość języków obcych: angielski: biegle, - znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym atutem formularz aplikacyjny ELSA (wersja do SSŚK) kserokopia/skan indeksu Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji telefonicznie

6 PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE
NAZWA INSTYTUCJI TERMIN APLIKO- WANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH SWS SKOCZYŃSKI WACHOWIAK STRYKOWSKI KANCELARIA PRAWNA SP. K. Na bieżąco co najmniej miesiąc Kancelaria oferuje: możliwość nawiązania dalszej współpracy po zakończeniu praktyk. - możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Kancelaria ma biuro w Poznaniu i oddziały w Warszawie i Szczecinie. Praktyka płatna - IV-V rok studiów, - zainteresowanie tematyką podatkową, finansową, (poszukiwany praktykant do działu podatkowego) CV list motywacyjny Dokumenty należy przesłać na adres Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji XELION DORADCY FINANSOWI do 10. dnia poprzedzającego miesiąca praktyka trzymiesięczna, jeżeli praktyka ma być dłuższa to Firma zatrudnia na umowę zlecenie jedno miejsce na okres zadania praktykanta: od sporządzania pism do ich tłumaczenia itp. kwestia wynagrodzenia nie jest stała i będzie rozstrzygana każdorazowo przy danym zgłoszeniu znajomość (jedna z wymienionych dziedzin): prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, papierów wartościowych, podstaw postępowania cywilnego, bankowości znajomość języków obcych:- angielski: dobrze Firma informuje o wynikach rekrutacji


Pobierz ppt "PRAKTYKI OGÓLNOPOLSKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google