Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH WYKAZ PRAKTYK OGÓLNOPOLSKICH Czerwiec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH WYKAZ PRAKTYK OGÓLNOPOLSKICH Czerwiec 2010."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH WYKAZ PRAKTYK OGÓLNOPOLSKICH Czerwiec 2010

2 MIEJSCE PRAKTYKI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK I LICZBA MIEJSC OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH BIURO INFORMACJI RADY EUROPY do 14 sierpnia 2010 r. Praktyki organizowane są od 6 września 2010 r. do 15 listopada 2010 r., praktykanci przyjmowani są na 2 tygodnie, w 5 turach: 1) 6 – 17 IX 2) 20 IX – 1 X 3) 4 – 15 X 4) 18 – 29 X 5) 2 – 15 XI Biuro organizuje dwa miejsca na 2 tygodnie. Zadania praktykanta podczas praktyki to m.in.: tłumaczenie informacji i przekazywanie ich pracownikom Biura Informacji Rady Europy, wyszukiwanie informacji prasowych na temat ochrony praw człowieka itp. Praktyka odbywa się w siedzibie Biura Informacji Rady Europy: al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa. praktyka bezpłatna - student minimum II roku studiów wydziału prawa i administracji, każdego trybu, – biegła znajomość języka angielskiego, – student zainteresowany tematyką ochrony praw człowieka oraz działalnością Rady Europy, – student jest osobą energiczną, kreatywną. CV, list motywacyjny, zaświadczenie o studiowaniu (przesłać w formie skanu) Dokumenty należy przesłać na adres anna.adam@elsa.org.pl z zaznaczeniem w jakim okresie/okresach student pragnie odbyć praktykę. ELSA informuje o wynikach rekrutacji wszystkie osoby, które złożyły aplikacje BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH do 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyki co miesiąc praktyka miesięczna 11 zespołów nie więcej niż jedna osoba w miesiącu w danym zespole problemowym, z wyjątkiem Zespołów Terenowych BRPO praktyka do wyboru w jednym z 11 zespołów- zespoły widoczne na stronie www.brpo.gov.pl www.brpo.gov.pl praktykę odbywa się w zespole problemowym BRPO w Warszawie lub Zespołach Terenowych BRPO praktykant w trakcie odbywania praktyki ma wyznaczonego przez Dyrektora danego zespołu BRPO opiekuna merytorycznego Opiekun merytoryczny praktykanta sporządza na zakończenie praktyki opinię o przebiegu praktyk praktyka bezpłatna do odbycia praktyk mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające poniższe warunki: -studenci wydziałów prawa i administracji, którzy ukończyli min. II roku studiów lub - doktoranci wydziałów prawa i administracji - złożą w wymaganym terminie komplet wymaganych dokumentów dokumenty aplikacyjne to: życiorys list motywacyjny formularz zgłoszeniowy oraz w miarę możliwości 2 opinie pracowników naukowych danego wydziału prawa lub administracji albo opinie z zakończonych innych praktyk lub stażów Biuro RPO informuje o wynikach przyjętych kandydatów

3 MIEJSCE PRAKTYKI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK I LICZBA MIEJSC OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA do 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyki co miesiąc praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie i nie dłużej niż 3 miesiące praktyka dotyczy prawnych problemów funkcjonowania Skarbu Państwa więcej informacji: http://bip.msp.gov.pl/portal/bip /21/61/Praktyki_dla_studentow. html w pierwszym dniu praktyki student zawiera z MSP umowę praktyka bezpłatna student / absolwent wymagana znajomość prawnych podstaw działania Skarbu Państwa CV zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok i kierunek studiów podanie o przyjęcie na praktykę (a w nim: nazwa uczelni, kierunek studiów, proponowany termin odbywania praktyki, obszar zainteresowania praktykanta z zakresu działalności Ministerstwa Skarbu Państwa) Urząd informuje o wynikach rekrutacji MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI na 2 miesiące przed planowanym terminem praktyki do 15. dnia miesiąca praktyki co miesiąc praktyka od 2 – 4 tygodni z możliwością przedłużenia za zgodą stron praktyka do wyboru w jednym z kilku departamentów ministerstwa praktyka bezpłatna student III – IV rokuCV list motywacyjny Urząd informuje o wynikach przyjętych kandydatów URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW do 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyka miesięczna lub dłuższa co miesiąc organizowane są miejsca dla 3-5 praktykantów praktyka w Centrum Informacji Konsumenckiej polegać będzie na doradzaniu indywidualnym konsumentom przed praktyką praktykanci przejdą stosowne szkolenie praktyka bezpłatna student III – V roku wymagana jest znajomość prawa ochrony konkurencji i konsumenta CV list motywacyjny formularz rekrutacyjny ELSA (wersja do UOKiK) Urząd informuje o wynikach rekrutacji telefonicznie

4 MIEJSCE PRAKTYKI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK I LICZBA MIEJSC OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH BAKER & McKENZIE aplikowanie w miesiącach kwiecień / maj praktyka miesięczna 2-3 miejsca miesięcznie praktyki od czerwca do października praktyka płatnastudent IV – V roku wymagana jest znajomość zagadnień bankowo- finansowych oraz zabezpieczeń prawnych wierzytelności umiejętność pracy w zespole i odporność na stres znajomość języków obcych: - angielski: biegle CV list motywacyjny mile widziane udokumentowanie znajomości języka angielskiego Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji BSJP BROCKHUIS SCHNELL JURCZAK PRUSAK do 15. poprzedzającego miesiąca praktyka początkowo miesięczna z możliwością przedłużenia za zgodą stron, z szansą stałej współpracy praktyki odbywają się cały rok poza wakacjami praktyka w centrali w Warszawie oraz w biurach w: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu początkowo, co do zasady bezpłatna, po miesiącu płatna student III - V roku zainteresowanie prawem cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym znajomość języków obcych: -angielski: bardzo dobrze, - niemiecki: bardzo mile wydany CV list motywacyjny Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji telefonicznie INFINITE INVESTMENT na bieżącopraktyka trzymiesięcznapraktyka w dziale prawnym w siedzibie firmy w Gdyni praca w młodym dynamicznym zespole zadania praktykanta: - analiza przepisów prawa polskiego, europejskiego i państw spoza Unii Europejskiej - raportowanie zmian w przepisach prawnych -redagowanie pism i dokumentów itp. praktyka płatna student III – V roku znajomość języków obcych: -angielski oraz francuski lub niemiecki: biegle (potwierdzona praktyką zagraniczną lub certyfikatem) bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office oraz LEX zainteresowanie tematyką prawa finansowego, rynku kapitałowego, rynku nieruchomości, prawa podatkowego, gospodarczego i spółek handlowych oraz prawa europejskiego lub międzynarodowego umiejętność organizacji pracy wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne wysoka kultura osobista, rzetelność i dokładność prawo jazdy kategorii B CV ze zdjęciem list motywacyjny Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji

5 MIEJSCE PRAKTYKI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK I LICZBA MIEJSC OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH GESSELRekrutacja ciągłaTermin do uzgodnienia, praktyka miesięczna 2-3 miejsca miesięcznie praktyki od czerwca do października praktyka bezpłatnastudent IV – V roku wymagana jest znajomość znajomość języków obcych: - angielski: bardzo dobrze CV list motywacyjny Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji LINKLATERSaplikować należy - do 15. dnia poprzedzającego miesiąca w przypadku praktyk odbywających się poza wakacjami - do 13 kwietnia na praktyki wakacyjne, które odbywają się od czerwca do września praktyka początkowo jest miesięczna, później możliwe jest jej przedłużenie z szansą stałej współpracy firma przeprowadza testy na staże wakacyjne praktyka jest płatna student IV - V roku znajomość języków obcych: - angielski: bardzo dobrze CV list motywacyjny Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji

6 MIEJSCE PRAKTYKI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK I LICZBA MIEJSC OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH MAGNUSSON do 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyka miesięczna od stycznia do września kilkanaście miejsc w skali roku przed praktyką odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (Kancelaria zwraca za przejazd) praktyka płatna student III - V roku dobre oceny znajomość języków obcych: - angielski: biegle CV list motywacyjny formularz ELSA (wersja do Magnusson) Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji NOERRdo 15. dnia poprzedzającego miesiąca praktyki co miesiąc kilka miejsc miesięcznie, więcej w wakacje praktyka początkowo miesięczna, z możliwością przedłużenia i szansą stałej współpracy praktyka płatna student II - V roku zainteresowanie prawem cywilnym, handlowym oraz prawem pracy znajomość języków obcych: -angielski: bardzo dobrze - niemiecki: bardzo mile widziany CV list motywacyjny Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji NORTON ROSErekrutacja ciągłapraktyki od lipca do września, 2-4 miejsca miesięcznie praktyka płatnastudent III - IV roku znajomość języków obcych: - angielski: biegle CV list motywacyjny formularz ELSA (wersja do Norton Rose) Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji

7 MIEJSCE PRAKTYKI TERMIN APLIKOWANIA TERMIN, CZAS TRWANIA PRAKTYK I LICZBA MIEJSC OPIS PRAKTYKI WYMAGANIA WYMAGANE DOKUMENTY ODPOWIEDŹ O WYNIKACH SQUIRE SANDERS ŚWIĘCICKI KRZEŚNIAK na bieżącopraktyki co miesiąc 2 miejsca miesięcznie praktyka miesięczna z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych praktykant odbywa rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Kancelarii zadania praktykanta: - pisanie pism - przygotowywanie projektów umów/uchwał w języku angielskim - sprawdzanie poprawności umów itp. praktyka płatna student V roku lub absolwent znajomość języków obcych: - angielski: biegle - znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym atutem CV list motywacyjny formularz aplikacyjny ELSA (wersja do SSŚK) kserokopia indeksu Kancelaria informuje o wynikach rekrutacji telefonicznie XELION DORADCY FINANSOWI do 10. dnia poprzedzającego miesiąca praktyka trzymiesięczna, jeżeli praktyka ma być dłuższa to Firma zatrudnia na umowę zlecenie jedno miejsce na okres zadania praktykanta: od sporządzania pism do ich tłumaczenia itp. kwestia wynagrodzenia nie jest stała i będzie rozstrzygana każdorazowo przy danym zgłoszeniu znajomość (jedna z wymienionych dziedzin): prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, papierów wartościowych, podstaw postępowania cywilnego, bankowości znajomość języków obcych: - angielski: dobrze CV list motywacyjny Firma informuje o wynikach rekrutacji

8 Kontakt Wszelkich informacji udzieli Ci Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Twojej Grupy Lokalnej lub Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Zarządu Krajowego ELSA Poland: Anna Adam e-mail: anna.adam@elsa.org.pl tel: 663 289 045


Pobierz ppt "PROGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH WYKAZ PRAKTYK OGÓLNOPOLSKICH Czerwiec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google