Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
2014/2015

2 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

3 REKRUTACJA Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2014/2015 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały, Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 9 tabeli) sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego podanego w % na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 punktu.

4 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać:
Przeliczone na punkty oceny z następujących przedmiotów ujętych na świadectwie: Język polski – ocena x max 12 pkt. liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) max 12 pkt. liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) max 12 pkt. liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x (z wyłączeniem języka polskiego) max 12 pkt.

5 Przedmioty/osiągnięcia przeliczone na punkty
Świadectwo z wyróżnieniem 8 pkt. Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu pkt.

6 do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów;
5. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 12 pkt. MAX 24 pkt.): języka polskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, języka angielskiego, geografii, chemii, fizyki, historii, matematyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej; do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów;

7 6. Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:
Sportowe: na szczeblu ogólnopolski (miejsca 1-3) pkt. na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) pkt. na szczeblu powiatowym (miejsca 1-8) pkt.  Artystyczne: na szczeblu ogólnopolski (miejsca 1-3) pkt. na szczeblu wojewódzkim (miejsca pkt. na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) pkt.             

8 konkursy wiedzy: organizowane na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsce 1- 3) pkt. organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsce 1 - 3) pkt. organizowane na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsce 1 - 3) pkt. Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz;

9 7. Egzamin gimnazjalny „część humanistyczna” max 40 pkt.
- język polski (max 100%=20 pkt.) historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt.) „część matematyczno-przyrodnicza” max 40 pkt. - matematyka (max 100%=20 pkt.) - przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt.) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt) max 20pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA pkt.

10 WAŻNE!!! Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

11 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
od 19 maja (poniedziałek) do 3 czerwca (wtorek) – do godz.15:00 - uczeń składa dokumenty do co najwyżej trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych (wskazuje wybrane oddziały) do 24 czerwca (wotrek) – do godz. 15:00 – uczeń dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół 27czerwca (piątek) - uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Do 01 lipca (wtorek) - do godz. 15:00 – uczeń dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół

12 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
03 lipca (czwartek) - dyrektorzy ogłaszają listę kandydatów przyjętych do szkoły Do 07 lipca (poniedziałek) – do godz. 13:00 – uczeń składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 08 lipca (wtorek) – do godz. 13:00 – dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych ogłaszają listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły uczniów 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły – uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

13 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
7 dni od dnia podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, do 5 dni od dnia złożenia wniosku przez ucznia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dyrektor ma czas na przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia, do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia uczeń możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

14 Dziękuję za uwagę Joanna Kaptur – Konieczna


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google