Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Warszawa 24 września 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Warszawa 24 września 2009."— Zapis prezentacji:

1 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Warszawa 24 września 2009

2 Krótka charakterystyka oraz najważniejsze założenia Projektu
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Krótka charakterystyka oraz najważniejsze założenia Projektu

3 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Zielona Linia jest nową usługą adresowaną do tych osób i podmiotów, które są klientami Publicznych Służb Zatrudnienia, lub których potrzeby informacyjne i doradcze mieszczą się w kompetencjach tych służb. Zielona Linia będzie dostępna niezależnie od miejsca zamieszkania/adresu klienta; konsultanci Biura CC będą dostępni w rozszerzonym zakresie czasu pracy (w dni robocze przez 12 godz.). Serwisy informacyjne, zgłoszenia i bazy wiedzy systemu będą dostępne w systemie „7/24”. Zielona Linia jest projektem elastycznym, a zakres usług świadczonych w tym systemie został tak zaprojektowany, aby mógł podlegać systematycznemu uzupełnianiu i rozwojowi.

4 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Zielona Linia – w początkowym okresie funkcjonowania obejmie następujące usługi informacyjne i doradcze: w zakresie informacji ogólnych: informacje z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także pracodawców, konsultacje z zakresu stosowania aktów prawnych obowiązujących w zakresie rynku pracy, informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy, informacje dla osób przebywających za granicą lub planujących wyjazdy za granicę i powroty, w zakresie informacji i usług związanych z pośrednictwem pracy, w zakresie usług o charakterze elementów doradztwa zawodowego, w zakresie informacji dotyczącej podjęcia działalności na własny rachunek, ogólnopolska baza adresowa.

5 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Zielona Linia jest zaprojektowana jako usługa contact center wykorzystująca najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne oraz dostępne już zasoby i narzędzia IT służb zatrudnienia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zielona Linia to jednolite centrum informacyjno-konsultacyjne identyfikowane jednoznacznie przez: ogólnie dostępną sieć telefoniczną, adres internetowy dla usług specjalistycznych, Zielona Linia wykorzysta już istniejące zasoby i narzędzia, w tym: portal Publicznych Służb Zatrudnienia, ogólnopolski system internetowego pośrednictwa pracy – internetową bazę ofert pracy, system informacji o standardach zawodów i specjalności, komputerowe systemy doradztwa i informacji zawodowej, istniejące portale informacyjne MPiPS, zakresy informacyjne systemów obsługi bezrobotnych stosowanych w jednostkach powiatowych, Zielona Linia wprowadzi nowe usługi, w tym: instruktaże i szkolenia wykorzystujące technologie e-Learningu, dodatkowe bazy danych.

6 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Opis Zadanie 1 Przejęcie rezultatów projektu 7/24 oraz ich utrzymanie Zadanie 2 Analiza technologii CC oraz przygotowanie założeń i rekomendacji do systemu Zielona Linia Zadanie 3 Przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, wymagania funkcjonalne systemu Zielona Linia projekt techniczny. Zadanie 4 Wykonanie oprogramowania, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Zadanie 5 Procedury naboru/szkolenia pracowników contact center Zadanie 6 Promocja Zadanie 7 Zarządzanie projektem

7 Obecna Funkcjonalność
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Obecna Funkcjonalność Połączenie bezpłatne VCC BAZA WIEDZY Połączenie płatne WWW Stanowiska informacyjne – konsultantów w urzędach Karta bezrobotnego: identyfikator klienta Interfejs PULS @ Portal Baza bezrobotnych i ofert Baza Wiedzy – narzędzie obsługi konsultantów

8 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Cele: Ustanowienie ZL jako pierwszego punktu kontaktowego dla klientów PSZ– odciążenie pozostałych pracowników od spraw informacyjnych, Stworzenie jednolitego systemu identyfikacji bezrobotnych, Zapewnienie dostępu do Urzędów Pracy poprzez ogólnodostępny skrócony numer infolinii (19524), Wdrożenie Contact Center do telefonicznej obsługi Klienta (1 biuro centralne, 400 punktów w strukturze rozproszonej), Stworzenie bezpiecznej, dedykowanej sieci umożliwiającej wymianę informacji między stanowiskami informacyjnymi, Przygotowanie bazy wiedzy zawierającej profile bezrobotnych, oferty pracy, wiedzę z rynku pracy – jako podstawowe narzędzie pracy na stanowiskach informacyjnych – integracja z systemami istniejącymi w urzędach,

9 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Cele Jakościowe: Obsługę klienta PSZ w jednym miejscu (90% kierowanych zapytań ma być obsługiwana i rozwiązywana w CC – obsługa przy pierwszym połączeniu lub kontakt samodzielny z klientem po rozwiązaniu problemu), Obsługa 75% zapytań kierowanych do PSZ, Załatwienia sprawy przy pierwszym połączeniu (65%),

10 Od Systemu „7/24” do systemu „Zielona Linia”
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Od Systemu „7/24” do systemu „Zielona Linia”

11 System Zielona Linia – wynik wieloletnich rozmów i prac
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” System Zielona Linia – wynik wieloletnich rozmów i prac 2005 pomysł i pierwsze plany/rozmowy (IV kwartał) w WUP w Białystok, wybudowania systemu na Podlasiu otrzymanie dofinansowania/początek działań (8 miesięczny dialog konkurencyjny) w województwie podlaskim (lipiec) podpisanie umowy z Wykonawcą (TP S.A.) na realizację Projektu w ramach SPO RZL „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę” na Podlasiu - rozpoczęto realizację budowy Systemu 7/24; jako zintegrowany system teleinformatyczny, stworzony na potrzeby urzędów pracy woj. podlaskiego, służący do wielokanałowej obsługi klienta Publicznych Służb Zatrudnienia. 9 listopada 2007 – pierwszy telefon z woj. podlaskiego

12 Struktura zarządzania projektem System 7/24.
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Kierownik Projektu Koordynator Projektu Koordynatorzy Lokalni Kierownik Zespołu Projektowego Specjalista ds. finansów Specjalista ds. informacji i promocji Specjalista ds. teleinformatyki Specjalista ds. badań i analiz Specjalista ds. monitoringu i kontroli Konsultanci w PUP (43 osoby) Konsultanci w WUP (4 osoby) Eksperci Struktura zarządzania projektem System 7/24.

13 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
- styczeń pierwsze rozmowy z CRZL/MPiPS dotyczące wdrożenia systemu w skali całego kraju. maj; Opis Obszaru Projektu (projekt partnerski) czerwiec; Wniosek o dofinansowanie projektu wrzesień; zatwierdzono Wniosek o dofinansowanie projektu -1 październik; rozpoczęcie realizacji projektu, zmiana Systemu 7/24 na Zielona Linię, - marzec; otwarcie Biura Contact Center w WUP Białystok – Partner, 25 konsultantów kwiecień – pierwszy telefon z Polski - lipiec - podpisanie umowy z wykonawcą (TP S.A.) na rozwój ZL i włączenie do systemu 400 jednostek (PUP/WUP/CIiPKZ/instytucje publiczne i prywatne) 2011 ( 31 grudzień) zakończenie realizacji projektu

14 Kierunki rozwoju systemu
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” „Zielona Linia” Kierunki rozwoju systemu

15 Funkcjonalność docelowa – schemat kierowania połączeń
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Funkcjonalność docelowa – schemat kierowania połączeń BAZA WIEDZY

16 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

17 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
Opis logiki architektury 1 Pośrednictwo pracy przez Internet Objaśnienie: Pośrednictwo przez Internet dotyczy usługi polegającej na udostępnianiu ofert pracy osobom poszukującym zatrudnienia oraz wsparcie pracodawców w poszukiwaniu pracowników. Sposób realizacji: Pośrednictwo pracy realizowane jest: za pośrednictwem strony WWW, na której udostępniane są informacje dostępne w urzędach pracy, innych portalach oraz wprowadzane bezpośrednio przez pracodawców, przez konsultantów CC –ZL. Rekomendacje: Integracja zasobów dostępnych na stronach PSZ oraz na portalach specjalizowanych (wortalach).

18 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
2 Infolinia Objaśnienie: Udzielanie informacji i wsparcia dla osób zainteresowanych problematyką rynku pracy. Infolinia obejmuje problematykę: uprawnienia i obowiązki klientów PSZ, informacje o szkoleniach, problematyka migracyjna, itp. Sposób realizacji: Informacja realizowana jest: przez konsultantów CC –ZL. za pośrednictwem strony WWW, poprzez którą jest możliwy dostęp do bazy wiedzy względnie możliwe jest zadanie pytania, Rekomendacje: Baza wiedzy CC-ZL powinna posiadać informacje cyklicznie wyszukiwane w zasobach informacyjnych poszczególnych jednostek PSZ.

19 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
3 Transfer informacji z systemu Syriusz STD Objaśnienie: Transfer informacji z systemu obsługi klientów urzędu pracy (Syriusz STD) odbywa się do wybranych i zdefiniowanych baz tematycznych. Konsultanci korzystają poprzez dostęp – pośrednio – do zasobów Aplikacji Centralnej, konsultanci lokalni poprzez dostęp wprost do zasobów systemów lokalnych. Sposób realizacji: Transfer jest realizowany: z systemów lokalnych do zasobów Aplikacji Centralnej[1], przez konsultantów CC –ZL wprost z systemów lokalnych. Rekomendacje: Rozwiązanie wymaga wdrożenia Aplikacji Centralnej oraz udostępnienia sieci lokalnej i zbiorów lokalnych konsultantom lokalnym. [1] Aplikacja Centralna – zawiera dane nt. beneficjentów systemu urzędów pracy w zakresie uzyskanej pomocy i usług rynku pracy.

20 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
1.4 Portal zintegrowany CC-ZL Objaśnienie: Portal zintegrowany CC-ZL to wspólny (zintegrowany) portal dla systemu Zielona Linia oraz dotychczasowy portal psz.praca.gov.pl. Integracja portali powinna zmierzać do wortalu obsługiwanego przez jeden, wspólny zespół redakcyjny CC-ZL. Sposób realizacji: Zintegrowanie portali: portalu CC-ZL, portalu psz.praca.gov.pl, portalu powroty.gov.pl, powołanie zespołu redakcyjnego dla wortalu: zielonalinia.gov.pl Rekomendacje: Realizacja portalu wymaga powołania zespołu redakcyjnego dla wortalu zielonalinia.gov.pl. Realizacja wortalu powinna być prowadzona w ramach projektu Zielona Linia, projektu Implementacja systemu informacyjnego służb zatrudnienia oraz z zastosowaniem montażu finansowego

21 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
5 Integracja z Aplikacją Centralną Objaśnienie: Konsultanci systemu CC-ZL winni korzystać z zasobów Aplikacji Centralnej m.in. do identyfikacji beneficjentów. Zasoby Aplikacji Centralnej będą udostępniane lub transferowanie do zasobów tematycznych CC-ZL. Sposób realizacji: Udostępnianie zasobów AC: transfer wybranych danych z AC do zasobów CC-ZL., Rekomendacje: Realizacja elementu związanego z dostępem do zasobów AC wymaga zakończenia wdrożenia Aplikacji Centralnej. autoryzacja konsultantów w aplikacji AC,

22 Doradztwo na odległość jest realizowane:
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” 6 Elementy Doradztwa zawodowego Objaśnienie: Doradztwo na odległość obejmuje elementy doradztwa zawodowego realizowane przez wyspecjalizowanych konsultantów CC-ZL oraz konsultantów lokalnych i specjalistów z CIiPKZ. Sposób realizacji: Doradztwo na odległość jest realizowane: przez wyspecjalizowanych konsultantów CC-ZL, przez konsultantów lokalnych w PUP, przez specjalistów w dołączonych do systemu CIiPKZ. Rekomendacje: Realizacja usługi wymaga przygotowania zespołu specjalistów w CC-ZL. Konieczne jest podłączenie do systemu specjalistów z poszczególnych CIiPKZ.

23 „Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
7 Elektroniczne formularze – e_Urząd Objaśnienie: Elektroniczne formularze to zestaw formularzy elektronicznych pozwalających na kontakt beneficjentów systemu PSZ w urzędami pracy. Pakiet formularzy będzie standaryzowany, aktualizowany i rozwijany. Sposób realizacji: Elektroniczne formularze i e_Urząd: będą wbudowane w system usług CC-ZL, zespół CC-ZL będzie aktualizować, rozwijać i standaryzować pakiet elektronicznych formularzy. Rekomendacje: Realizacja usługi wymaga integracji systemów lokalnych z usługą w taki sposób, aby formularze, po ich wypełnieniu, były importowane przez system obsługi osób bezrobotnych.

24 Harmonogram najbliższych działań
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Harmonogram najbliższych działań

25 Harmonogram do Umowy z TP S.A. podpisanej 14 lipca 2009r.
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Harmonogram do Umowy z TP S.A. podpisanej 14 lipca 2009r. LP Przedmiot zamówienia Termin realizacji 1 Uruchomienie Systemu w zakresie obecnej funkcjonalności Systemu 7/24. Sierpień 2009 2. Przedstawienie harmonogramu podłączenia PAK Wrzesień 2009 3. Projekt Techniczny Stanu wymaganego – pełnej funkcjonalności Systemu Zielonej Linii obejmującej PAK, intranet, www itp.. Styczeń 2010 4. Podłączenie lokalizacji PAK do sieci rozległej (WAN) 5. Udostępnienie pełnej funkcjonalności Systemu Zielonej Linii w lokalizacjach PAK Marzec 2010 6. Wdrożenie dodatkowych rozwiązań technologicznych zgodnie z potrzebami Urzędu Pracy

26 Dziękuję za uwagę Wiesław FILAR - CRZL wieslaw.filar@crzl.gov.pl
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dziękuję za uwagę Wiesław FILAR - CRZL Warszawa wrzesień 2009


Pobierz ppt "„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Warszawa 24 września 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google