Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Geneza projektu 2. Założenia i cele projektu 3. Harmonogram projektu 4. Produkty projektu 5. Założenia techniczne i wydajnościowe 6. Wizja systemu 7.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Geneza projektu 2. Założenia i cele projektu 3. Harmonogram projektu 4. Produkty projektu 5. Założenia techniczne i wydajnościowe 6. Wizja systemu 7."— Zapis prezentacji:

1 ECIP / SEAP PL Portal Informacyjny i Komunikacyjny Służby Celnej Warszawa, 24.09.2012 r.

2 1. Geneza projektu 2. Założenia i cele projektu 3. Harmonogram projektu 4. Produkty projektu 5. Założenia techniczne i wydajnościowe 6. Wizja systemu 7. Powiązania i zależności projektu 8. Wyłączenia projektu 9. Oczekiwania

3 1. Geneza projektu Jak obecnie prezentujemy naszemu otoczeniu informacje o Służbie Celnej? Jak Unia Europejska postanowiła prezentować informacje o służbach celnych swoich członków?

4 Jak obecnie wymieniamy komunikaty i dane z naszymi klientami?
Kontakt osobisty Poczta tradycyjna Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wiele bramek internetowych

5 2. Założenia i cele projektu
2.1. Dostarczenie jednolitego mechanizmu komunikacji podmiotów z Systemem Informacyjnym Służby Celnej 2.2. Automatyzacja procesu obsługi przyjmowanych elektronicznych formularzy, włącznie z mechanizmami umożliwiającymi przedsiębiorcom uzyskanie informacji z systemów operacyjnych o statusach prowadzonych spraw i stanie rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Służbę Celną 2.3. Zapewnienie podmiotom możliwości jednego punktu dostępu do informacji, w tym także do informacji spersonalizowanych 2.4. Zapewnienie podmiotom dostępu do jednolitej, uporządkowanej i zaktualizowanej informacji o sposobach i zakresie działania Służby Celnej oraz świadczonych przez nią usługach 2.5. Umożliwienie podmiotom pozyskiwania bieżących informacji oraz istotnych komunikatów o funkcjonowaniu innych służb celnych UE

6  3. Harmonogram projektu 31.12.2013r. 3.1. Koncepcja Projektu 3.2.
Przygotowanie przetargu (OPZ, SIWZ, Projekt umowy) 3.3. Postępowanie Przetargowe / Podpisanie Umowy START 3.4. Analiza i Projekt Systemu 3 miesiące 3.5. Pilot/Prototyp 6 miesięcy 3.6. Wdrożenie r. 3.7. Eksploatacja / Utrzymanie 48 miesięcy

7 4. Produkty projektu 4.1. Portal informacyjny ECIP PL
Dostarczy narzędzie do publikowania informacji z obszaru funkcjonowania Służby Celnej, także na portalu ECIP Unii Europejskiej. 4.2. Portal komunikacyjny SEAP PL Dostarczy standardy oraz narzędzia umożliwiające dwustronną bezpieczną komunikację podmiotów z systemami Służby Celnej. Wyżej wymienione produkty Projektu ECIP/SEAP PL będą niezależne.

8 5. Założenia techniczne i wydajnościowe
5.1. Budowa na platformie sprzętowo-programowej dostarczonej w ramach projektu INFRA (predefiniowane bloki architektoniczne, wirtualizacja) 5.2. Dokumentacja zgodna ze standardami resortu finansów 5.3. Standardy komunikacji zgodne z wytycznymi projektu MCA 5.4. Narzędzia do budowy i zarządzania formularzami oraz procesami biznesowymi 5.5. Bezpieczny obieg i obsługa komunikatów XML oraz innych typów dokumentów 5.6. Przetwarzanie i przechowywanie ok. 271 mln komunikatów rocznie 5.7. Chwilowe obciążenia sięgające komunikatów na godzinę 5.8 Możliwość wykorzystania do budowy systemu posiadanych przez resort finansów platform technologicznych: Liferay, EMC Documentum, IBM WebSphere, Oracle

9 CRKiD 6. Wizja systemu ESB/SOA WebService Funkcjonariusz
Wpłynięcie komunikatu dowolnym z kanałów Walidacja techniczna Weryfikacja certyfikatu/podpisu Identyfikacja podmiotu Przekazanie do systemu dziedzinowego Przekazanie odpowiedzi na wskazany kanał lub kanał wpływu WebService Funkcjonariusz Systemy powiązane WWW Systemy dziedzinowe CRKiD ePUAP

10 7. Powiązania i zależności projektu
7.1. PKI – wystawianie certyfikatów; weryfikacja certyfikatów i podpisów, znakowanie znacznikiem czasu 7.2. PDR – upoważnienia reprezentanta oraz słowniki 7.3. SZPROT – jednolita baza przedsiębiorców i ich przedstawicieli oraz moduł obsługi wniosków i pozwoleń 7.4. Walidator AES – walidacja biznesowa komunikatów 7.5. HelpDesk – autoryzacja użytkowników 7.6. Systemy dziedzinowe – wymiana komunikatów z domeną zewnętrzną.

11 8. Wyłączenia projektu 8.1. Projekt ECIP/SEAP PL swoim zakresem nie będzie obejmował obsługi procesów transakcyjnych związanych z działalnością Służby Celnej 8.2. Niniejszy projekt nie określa procedur prawnych, procedur legislacyjnych, zadań formalnych i zadań promocyjnych w zakresie przetwarzania komunikatów w ramach całości Programu e-Cło, a w szczególności przez systemy dziedzinowe 8.3. Projekt ECIP/SEAP PL nie dostarcza elementów infrastruktury sprzętowej i innych elementów infrastrukturalnych niezbędnych do uruchomienia tego systemu w ramach sieci i usług MF

12 9. Oczekiwania System po wdrożeniu będzie: Funkcjonalny, Stabilny,
Wydajny, Atrakcyjny wizualnie.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1. Geneza projektu 2. Założenia i cele projektu 3. Harmonogram projektu 4. Produkty projektu 5. Założenia techniczne i wydajnościowe 6. Wizja systemu 7."

Podobne prezentacje


Reklamy Google