Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pasożyty wokół nas Kozieł Mirosława.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pasożyty wokół nas Kozieł Mirosława."— Zapis prezentacji:

1 Pasożyty wokół nas Kozieł Mirosława

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

3 powrót Wprowadzenie powrót Jednym z wymagań ukończenia gimnazjum jest opracowanie projektu gimnazjalnego. Proponuję Wam realizację projektu na temat pasożytów, z którymi możemy mieć do czynienia na co dzień, mimo że nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wykonanie poniższego zadania pomoże Wam uświadomić sobie ten fakt i pokazać, jak można ustrzec się pasożytów w swoim życiu.

4 Zadanie Twoim zadaniem jest:
powrót Twoim zadaniem jest: we współpracy z kolegami w grupie 4-osobowej: stworzyć prezentację multimedialną na temat wskazanej przez nauczyciela grupy pasożytów zaprezentować ją na forum klasy przedstawić zasady higieny zapobiegające zakażeniu danym pasożytem

5 Proces Warunki wykonania zadania:
powrót Proces Warunki wykonania zadania: nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-osobowe każdy zespół wybiera swojego lidera, który będzie odpowiadał za przebieg pracy zespołu i koordynował ją, w razie wątpliwości kontaktował się z nauczycielem prezentacja każdej grupy powinna zawierać informacje na temat: miejsca życia pasożyta przystosowania do pasożytnictwa dróg zakażenia i sposobów zapobiegania

6 Proces cd. Poszczególne zespoły opracują następujące grupy pasożytów:
powrót Poszczególne zespoły opracują następujące grupy pasożytów: zespół 1-wirusy i bakterie zespół 2-pierwotniaki zespół 3-płazińce zespół 4-obleńce [nicienie] Przygotowując prezentację korzystacie z podanych źródeł informacji. Efekt swojej pracy prezentujecie na forum klasy. Prezentacja nie powinna trwać krócej niż 5 minut.

7 Źródła http://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo
powrót Źródła bakteryjne/414.html i inne, które znajdziesz sam

8 Ewaluacja cz.1 dalej podstawowe rozszerzające dopełniające
Wymagania Składniki podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające ilość pkt. Zgodność i wyczerpanie tematu Informacje ubogie, niepełne, nie w pełni zgodne z tematem lub tylko skopiowane ze źródeł bezrefleksyjnie. Korzystanie z 1 źródła Informacje zgodne z tematem ale chaotyczne, częściowo tylko skopiowane. Zawierają wyłącznie wiedze encyklopedyczną. Korzystanie z niewielu źródeł Informacje pełne, opracowane samodzielnie, wyczerpujące temat ale nie zawierające ciekawych, interesujących informacji. Korzysta z kilku źródeł Informacje w pełni wyczerpują temat, podane ciekawie, wykraczają poza wiedze encyklopedyczną, opracowane samodzielnie z wykorzystaniem różnych źródeł (zawiera także filmy) 1 - 4 Estetyka pracy Słaba szata graficzna, zdjęcia małej rozdzielczości, nieczytelne, przeładowanie slajdów treściami. Kolorystyka niedobrana. Żadnych pozatekstowych informacji Szata graficzna nienajlepszej jakości, na slajdach nie wszystkie ilustracje są czytelne. Zawiera mało lub wcale tabelek lub filmów. Nie do końca zgodna kolorystyka Szata graficzna dobra, zawiera wyraźne ilustracje, slajdy są czytelne, ładna kolorystyka. Zawiera niewiele informacji poza tekstowych Wizualnie bardzo dobra, przejrzysta, rysunki i zdjęcia czytelne, opatrzone źródłami lub wykonane samodzielnie. Zawiera filmy, animacje, tabelki Sposób ustnej prezentacji i zgodność z czasem Prowadzący mówi niewyraźnie, nieciekawie, nie zna treści prezentowanej pracy, czyta z notatek, nie potrafi zmieścić się w przewidzianym czasie Prezentujący mieści się w czasie, ale ma z tym problem, nie do końca zna treść prezentacji, często korzysta z notatek, Prowadzący mówi jasno i wyraźnie, od czasu do czasu spogląda w notatki, zna treści prezentacji, mieści się w przewidzianym czasie Prezentujący mieści się w czasie, mówi interesująco, używa logicznych argumentów, zna prezentowany materiał Współpraca w grupie Brak lub bardzo mała – wykonanie pracy przez 1 osobę Współpraca niewielka, znaczna część pracy wykonana przez 1 osobę, pozostali członkowie wkład niewielki, po interwencji nauczyciela lub lidera Nie w pełni zadowalająca współpraca, niektórych członków grupy trzeba było zmuszać do podjęcia zadań, choć ostatecznie wszyscy wzięli udział w tworzeniu zadania Wszyscy członkowie zaangażowani w zadanie, współpraca pełna i zadowalająca. Członkowie sami chętnie podejmowali się zadań

9 Ewaluacja cz. 2 powrót SKALA OCENIANIA: 15 - 16 pkt - ocena celująca
pkt - ocena bardzo dobra pkt - ocena dobra 8 - 9 pkt - ocena dostateczna 6 - 7 pkt - ocena dopuszczająca 0 - 5 pkt - ocena niedostateczna

10 Podsumowanie powrót Wykonując samodzielnie zadania mogliście utrwalić umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, kopiować, edytować obiekty typu rysunek, zdjęcia, opracowywać teksty. Na przykładzie poznanych pasożytów poznaliście ich adaptację do pasożytniczego trybu życia. Dowiedzieliście się również jakie choroby mogą wywoływać wirusy, bakterie, pierwotniaki i pasożyty zwierzęce oraz poznaliście zasady profilaktyki tych chorób.


Pobierz ppt "Pasożyty wokół nas Kozieł Mirosława."

Podobne prezentacje


Reklamy Google