Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: ŚWIĘTA WIELKANOCNE WebQuest skierowany jest dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Stworzony został przez bibliotekarza i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: ŚWIĘTA WIELKANOCNE WebQuest skierowany jest dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Stworzony został przez bibliotekarza i."— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: ŚWIĘTA WIELKANOCNE WebQuest skierowany jest dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Stworzony został przez bibliotekarza i wychowawcę świetlicy.

2 WPROWADZENIE Zbliżają się Święta Wielkanocy, zatem ważne jest przypomnienie i kultywowanie tradycji świątecznych. Dlatego chciałybyśmy Was zachęcić do pełnienia roli dociekliwych badaczy zwyczajów Wielkanocnych. Efektem Waszej pracy będzie stworzenie prezentacji multimedialnej i wystawa plastyczna Życzymy powodzenia!

3 ZADANIA Grupa informatyków: Waszym zadaniem będzie zgromadzenie informacji oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej w oparciu o zgromadzony materiał o Świętach Wielkiej Nocy; Postarajcie się, aby prezentacja zawierała najważniejsze informacje i aby miała ciekawą szatę graficzną; Możecie także uatrakcyjnić prezentację, korzystając z popularnych wyszukiwarek internetowych lub następujących stron: źródła:

4 ZADANIA Grupa plastyków: Waszym zadaniem będzie zgromadzenie prac plastycznych i zorganizowanie wystawy świątecznej. Zbierzcie informacje zgromadzone przez grupę informatyków; Na tej podstawie zaplanujcie i wykonajcie wystawę prac plastycznych podsumowującą projekt. Wystawę zaprezentujecie na głównym korytarzu szkoły. Źródła: ource=univ&sa=X&ei=Lc-mTYXpJo6SswaW_LiUBw&ved=0CEAQsAQ

5 PROCES Zostaniecie podzieleni na dwie grupy – informatyków i plastyków Każda z nich będzie składała się z 10 osób. Na początku musicie w obrębie grupy wybrać dwie osoby, które będą Was reprezentować; Dokładnie czytajcie wszystkie zadania i wykonujcie je. Wasza praca będzie sprawdzana. Korzystając z zasobów internetowych, zbiorów bibliotecznych i innych źródeł, zgromadźcie wyczerpujące informacje na zadany temat; Zebrane informacje wyselekcjonujcie i zapiszcie w programie Power Point jako forma prezentacji multimedialnej oraz w formie przygotowanej wystawy; Wyniki Waszej pracy jak najczęściej konsultujcie z nauczycielami prowadzącymi projekt.

6 nie powinien przekroczyć 1 miesiąca.
Czas trwania projektu od momentu zapoznania się z zadaniem do prezentacji finalnych efektów Waszej pracy, nie powinien przekroczyć 1 miesiąca. PAMIĘTAJCIE: PREZENTACJA POWINNA ZAWIERAĆ TYLKO NAJWAŻNIEJSZE FAKTY. 2. KORZYSTAJCIE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ, PAMIĘTAJĄC PRZY TYM O PRAWACH AUTORSKICH (podajcie źródła, z których korzystaliście). 3. SPRAWIEDLIWIE PODZIELCIE POMIĘDZY SIEBIE ZADANIA I ŚCIŚLE ZE SOBĄ WSPÓŁPRACUJCIE!

7 EWALUACJA wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3
Wykraczające 4 Punkty Zawartość merytoryczna – gromadzenie materiałów, porządkowanie, selekcja Zebrano minimum wiadomości, informacje są niekompletne, przetworzone w niewielkim stopniu, błędy merytoryczne, brak własnych opracowań, źródła umieszczonych informacji nie zostały podane Wiele przydatnych, dobranych, dobrze opracowanych materiałów- zgromadzono tylko niektóre wymagane informacje, są one niepełne i niewystarczające Zebrano dużo, bardzo dobrze opracowanych informacji, stanowiących logiczną całość; wszystkie źródła udokumentowane. Materiały selekcjonowane wnikliwie, prawie wszystkie przydatne Zgromadzono wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni; zebrano i przedstawiono bardzo dużo różnorodnych, praktycznych informacji, ciekawostek – materiały przetworzone w wysokim stopniu 1-10

8 Sposób przedstawienia informacji
wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Punkty Sposób przedstawienia informacji (forma graficzna) Prace wykonane niedbale, mało czytelne dla odbiorcy, nie wzbudzają zainteresowania; tekst trudny do czytania, z błędami; nieczytelne, przypadkowe fotografie Praca wykonana jest estetycznie, tekst jest czytelny, napisany poprawnie, fotografie trafne i wyraźne Prace wykonane są ciekawie, przyciągają uwagę odbiorców – tekst poprawny, uporządkowany, zdjęcia dobrane logicznie, wyraziste Sposób wykonania prac jest bardzo atrakcyjny, wzbudza bardzo duże zainteresowanie w odbiorze – bardzo dobry i ciekawy styl pisania, niekonwencjonalny pomysł przedstawienia informacji, ilustracje bardzo dobrej jakości doskonale uzupełniają tekst 1-10

9 Koordynacja działań i zespołowość
wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Punkty Koordynacja działań i zespołowość Całkowity brak współpracy w grupie, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania Uczniowie w niepełny sposób pracują w grupie, nie wszyscy uczestniczą w realizacji zadania, większość pracy indywidualnej Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie, uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach zespołu Uczniowie bardzo dobrze współpracują, pomagają sobie, czuwają nad całością zadania, wszyscy uczestniczą w realizacji zadania 1-10

10 Prezentacja wykonanej pracy
wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Punkty Prezentacja wykonanej pracy Zespół nie potrafi innym wyników swojej pracy; prezentacja nieatrakcyjna, niepełna Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie komunikatywna Ciekawa prezentacja, przejrzysta i zrozumiała Atrakcyjna prezentacja, oryginalne podejście do zagadnienia, wysoko uporządkowana, przejrzysta, logiczna i łatwa w odbiorze 1-10


Pobierz ppt "TEMAT: ŚWIĘTA WIELKANOCNE WebQuest skierowany jest dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Stworzony został przez bibliotekarza i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google