Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy
Joanna Podgórska Zastępca dyrektora Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Opole, 18 marca 2011 r.

2 rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej,
PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki, powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Główne zadania: rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, wdrażanie nowych technik, rozwój eksportu, rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

3 Rodzaje działań realizowanych przez PARP
Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców Bezpośrednie wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działalność badawczo - analityczna Stymulowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych Współpraca z partnerami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

4 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw - w ramach PO IG, POKL
innowacyjne inwestycje, prace B+R i wdrażanie wyników prac B+R, rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wzornictwo przemysłowe, rozwój e-usług, rozwój klastrów (doradztwo, szkolenia, inwestycje), szkolenia pracowników, przedsiębiorców, w tym wynikające ze strategii firm w zakresie rozwoju kadr.

5 Bezpośrednie wsparcie IOB w ramach PO IG, POKL, PO RPW
wsparcie dla parków/ inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii (szkolenia, doradztwo, inwestycje, promocja), wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności, w tym KSU (KSI, PK, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw,

6 Bon na współpracę… Bon na innowacje – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, rozwój współpracy pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi 2008 r. – 82 projekty na kwotę ponad 1,2 mln PLN 2009 r. - z 512 pozytywnie ocenionych wniosków zrealizowano 443 projektów na kwotę ponad 6,5 mln PLN 2010 r. – zrealizowano 578 projektów na kwotę 8,67 mln PLN, (wpłynęło 813 wniosków) (78% wniosków złożyli mikroprzedsiębiorcy)

7 Wzmocnienie potencjału i kompetencji
ośrodków innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki

8 Główne grupy docelowe Kadra menedżerska i pracownicy ośrodków innowacji (instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu): parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, instytucje finansowe (fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu), Decydenci i administracja centralna, regionalna i lokalna; Środowisko akademickie i kierownictwo szkół wyższych; Przedsiębiorcy i środowisko biznesu.

9 Główne obszary oddziaływania
Systemowy przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych, promocja instytucji i ich osiągnięć, rozwój sieci współpracy i integracja środowiska. Kompetencyjny przygotowanie materiałów i podręczników, poprawa jakości zarządzania, prezentacja dobrych praktyk, rozwój nowych usług proinnowacyjnych.

10 polskim systemie transferu technologii
Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii Cechy Siły motoryczne Bariery Rekomendacje Strukturalne 24 27 67 Systemowe 8 25 Świadomościowo- kulturowe 6 15 Kompetencyjne 21 14 Łącznie 44 98 96

11 Publikacje

12 Dziękuję za uwagę! Joanna Podgórska Zastępca dyrektora
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Dziękuję za uwagę! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, ul. Pańska 81/83 Tel (22) ; Fax + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93


Pobierz ppt "Nauka i Biznes - rola PARP we wzmacnianiu współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google