Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int/eracareers oraz Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Lidia.Mitera@kpk.gov.pl

2 Czynniki utrudniające mobilność naukowców 1. Aspekty prawne, administracyjne i formalne (wiza, świadczenia społeczne, podatki, rozpoznawalność i uznawanie dyplomów, etc.) 2. Aspekty społeczne i kulturowe 3. Możliwości stypendialne i oferty pracy dla naukowców 4. Mobilność naukowców pomiędzy Światem Nauki a Światem Gospodarki (uczelnie VS przedsiębiorstwa)

3 Nowe możliwości dla mobilnych naukowców 1. Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int/eracareers 2. Sieć Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców w Polsce i ponad 30-tu innych krajach Adres krajowego Centrum (od 1 stycznia 2004 roku): ul. Świętokrzyska 21 ; 00-049 Warszawa tel.: (+48 22) 828 74 81 lub (+48 22) 828 74 83 wew. 152 3. Strona internetowa Polskiego Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

4 Europejski Portal dla mobilnych Naukowców, to: kowymiPunkt kontaktowy pomiędzy naukowcami a organizacjami naukowymi Baza ofert pracy i CV naukowców Zbiór praktycznych informacji (formalno-prawne, społeczne i kulturowe aspekty pobytu w danym kraju) Polityka dotycząca nauki i badań

5 http://europa.eu.int/eracareers Wystarczy zaznaczyć obszar zainteresowań naukowo-badawczych i kraj docelowy a wyświetlą się ciekawe oferty pracy Po wskazaniu interesującego nas kraju, obszaru badawczego oraz naszego etapy kariery naukowej, ukażą się propozycje stypendialne lub inne możliwości dofinansowania wyjazdu naukowego do ponad 30-tu krajów Po zaznaczeniu tematu (sprawy codzienne, praca, kultura i czas wolny) otrzymamy praktyczne informacje o danym kraju

6 MOŻLIWOŚCI DWIE GRUPY DOCELOWE: 1.ORGANIZACJE NAUKOWE 1.ORGANIZACJE NAUKOWE (uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze) - Rejestracja - Zamieszczanie ofert pracy dla naukowca - Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca 2. NAUKOWCY - Rejestracja - Zamieszczenie CV w bazie danych - Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, grantu czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo- badawczych - Dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju - Forum – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami

7 Dla ORGANIZACJI

8

9

10

11 Publikowanie i edytowanie przez organizacje ofert pracy naukowej ON-LINE: Z zastosowaniem możliwości, jakie daje Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców OFF-LINE: Z zastosowaniem aplikacji RJOE (Research Job Opportunity Editor)

12 RESEARCH JOB OPPORTUNITY EDITOR – RJOE (Edytor Ofert Pracy Naukowej) Aplikacja dla wewnętrznych sieci Organizacji/Uczelni Aplikacja po zainstalowaniu jej na stronie internetowej Organizacji/Uczelni, umożliwia: 1.Edytowanie i publikowanie ofert pracy naukowej dostępnych w ramach swojej instytucji, 2.Przechowywanie ofert pracy naukowej we własnej bazie danych, 3.Automatyczne przesyłanie listy wybranych ofert pracy naukowej do bazy danych na Europejskim Portalu dla Mobilnych Naukowców. Aplikacja opracowana została przez Reggiani Italy

13 CENTRUM INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW Po wskazaniu na konkretny kraj, pojawi się adres Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców w tym państwie.

14 SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Ministerstwo Nauki i Informatyzacji udzieliło pełnomocnictwa Krajowemu Punktowi Kontaktowemu Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w zakresie przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej i stworzenia na jego podstawie POLSKIEJ SIECI CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW. Powyższy projekt został prze Komisję zaakceptowany i jest realizowany od 1 lutego 2004 do końca stycznia 2007 roku (3 lata).

15 POZNAŃ SZCZECIN GDAŃSK WARSZAWA OLSZTYN WROCŁAW ŁÓDŹ LUBLIN GLIWICE KRAKÓW Na-MoC Centrum Krajowe Bridgehead Organization Centrum Regionalne Re-MoC 10 Centrów Regionalnych SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW W POLSCE

16 Instytucje, w ramach których działają Centra Informacji dla Naukowców WARSZAWA Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki GDAŃSK Politechnika Gdańska OLSZTYN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski SZCZECIN Politechnika Szczecińska POZNAŃ Poznański Park Naukowo-Technologiczny WROCŁAW Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska KRAKÓW Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska GLIWICE Politechnika Śląska LUBLIN Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk

17 Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Dostarczanie rzetelnych, wszechstronnych i aktualnych informacji oraz udzielanie konsultacji ZAGRANICZNYM NAUKOWCOM I ICH RODZINOM w zakresie: -warunków wjazdu do Polski (dokumenty, wiza, inne formalności) -uzyskania pozwolenia na pracę -zasad wynagradzania i opodatkowania -ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych -opieki medycznej -zameldowania i zakwaterowania -szkół i opieki nad dziećmi -kursów językowych (dotyczy zwłaszcza nauki języka polskiego) -kultury, zwyczajów, tradycji polskiej -praw własności intelektualnej

18 Udzielanie konsultacji POLSKIM NAUKOWCOM pragnącym wyjechać na zagraniczną praktykę naukowo-badawczą, w zakresie: -dostępnych programów stypendialnych oraz możliwości podjęcia pracy o charakterze naukowo-badawczym za granicą -formalno-prawnych aspektów związanych z wjazdem do danego kraju (stosowne dokumenty, wymagania wizowe, etc.) - adresów do Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców działającego w kraju, do którego udaje się naukowiec Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

19 Dostarczanie rzetelnych, wszechstronnych i aktualnych informacji POLSKIM ORGANIZACJOM NAUKOWO -BADAWCZYM w zakresie: -formalnych, prawnych i administracyjnych kwestii związanych z przyjęciem zagranicznego stypendysty / pracownika -możliwości publikowania ofert pracy naukowo-badawczej jak i poszukiwania pracowników do prowadzenia badań i prac naukowych -możliwości pozyskania funduszy stypendialnych na przyjęcie zagranicznego stypendysty Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

20 Wirtualny odpowiednik Centrum Również 3 grupy odbiorców: 1.Zagraniczni naukowcy (wersja w j.ang.) 2.Polskie organizacje naukowo-badawcze 3.Polscy naukowcy Portal krajowy + 10 stron internetowych przygotowanych przez Regionalne Centra Informacji dla Naukowców (podobny wygląd, ta sama struktura i kategoryzacja informacji) Portal Polskiego Centrum Informacji dla Naukowców

21


Pobierz ppt "Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google