Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Experts Management Module for FP6 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Experts Management Module for FP6 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Experts Management Module for FP6 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Zaproszenie dla indywidualnych ekspertów oraz dla instytucji i innych organizacji Baza niezależnych ekspertów mogących pomóc KE w jej pracach związanych z 6 PR

3 Praca ekspertów Pomoc w ewaluacji wniosków Pomoc w monitorowaniu realizacji projektów już zaakceptowanych przez KE, także tych z wcześniejszych PR W szczególnych przypadkach - inna pomoc naukowa

4 Wymagania wobec ekspertów (1) Wiedza i umiejętności z konkretnej dziedziny Odpowiednie kwalifikacje językowe

5 Wymagania wobec ekspertów (2) Doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej lub większej ilości dziedzin: -badania w odpowiednim zakresie -administracja, zarządzanie i ocena projektów RTD -wykorzystywanie rezultatów projektów RTD, transfer technologii i innowacji -kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja, komunikacja, etyka itd.) -międzynarodowa współpraca w nauce i technologii -rozwój zasobów ludzkich

6 Deklaracja bezstronności Dla zapewnienia pełnej niezależności przed przystąpieniem do pracy Podpisanie deklaracji wykluczającej istnienie konfliktu interesów między funkcją eksperta a codzienną pracą – zapewnienie bezstronności Poświęcenie dla pracy, zachowanie poufności informacji i udostępnionych dokumentów

7 Składanie aplikacji (1) Jedynie drogą elektroniczną: http://emmfp6.cordis.lu/ W jednym z oficjalnych języków UE - angielski Okres składania aplikacji: do 31 grudnia 2006 r. (im wcześniej tym większe szanse na bycie zaproszonym do ewaluacji!) Dla już zarejestrowanych ekspertów z 5 PR: http://www.cordis.lu/expert- candidature/home.html (uaktualnienie danych)

8 Składanie aplikacji (2) W przypadku składania wniosku przez instytucję należy podać: - Pełne nazwiska i tytuły proponowanych ekspertów - Ich adresy e-mail - Dziedzinę lub grupę dziedzin naukowych odpowiednią dla każdego eksperta + C.V.

9 Składanie aplikacji (3) W przypadku składania wniosku samodzielnie należy podać: - Imię i nazwisko - Tytuł naukowy - Adres e-mail - Opis dziedziny badawczej + C.V.

10 Udostępnianie bazy ekspertów Ze względów zachowania przejrzystości i dla celów Europejskiej Przestrzeni Badawczej, KE ma prawo udostępnić ową bazę publicznym instytucjom z krajów członkowskich i stowarzyszonych, ale tylko za wcześniejszą zgodą samych zainteresowanych ekspertów Lista ekspertów będzie publikowana w internecie

11 Promowanie udziału kobiet KE pragnie, aby jeśli to możliwe 40% członków zespołów eksperckich stanowiły kobiety! Aplikacje od odpowiednio wykwalifikowanych kobiet są szczególnie mile widziane

12 Pomoc W razie jakichkolwiek problemów, np. z wypełnianiem aplikacji: fp6-experts-helpdesk@cec.eu.int

13 Korzyści z bycia ekspertem (1) Uczestniczenie w ocenie wniosków czy monitorowaniu projektów daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków o dofinansowanie własnych projektów Nawiązanie kontaktów z wybitnymi specjalistami/naukowcami

14 Korzyści z bycia ekspertem (2) - przykład Eksperci oceniający wnioski Marie Curie: - 450 za jeden dzień oceny - zwykle 13-15 wniosków – 2 tygodnie na ocenę (wynagrodzenie za 2-3 dni) - praca w domu – wnioski przesyłane elektronicznie - sprawozdawca: ocenia 13-15 wniosków, zbiera opinie od pozostałych dwóch ekspertów, przygotowuje raport dla KE, jedzie na posiedzenie do Brukseli – 900/dzień + koszty podróży i pobytu w Brukseli

15 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Experts Management Module for FP6 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google