Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DAAD i jej oferta stypendialna na rok akademicki 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DAAD i jej oferta stypendialna na rok akademicki 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 DAAD i jej oferta stypendialna na rok akademicki 2009/2010

2 DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej Stowarzyszenie niemieckich uczelni Główna siedziba DAAD mieści się w BONN Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powstało w 1997 roku W roku 2006 w programach indywidualnych wsparcie otrzymało 2.221 Polaków i 998 Niemców Ok. 600 nauczycieli akademickich pracuje honorowo w 80 komisjach kwalifikacyjnych

3 Wspó ł praca oświatowa z krajami rozwijającymi się Umiędzynarodowienie niemieckich uczelni Cele i zadania DAAD Wspieranie germanistyki i języka niemieckiego Stypendia dla cudzoziemc ó w Stypendia dla Niemców

4 Stypendia DAAD: 1. Kursy językowe i krótkie pobyty w Niemczech dla studentów 2. Pobyty studyjne w Niemczech dla absolwentów wszystkich kierunków 3. Badania naukowe w Niemczech 4. Stypendia dla mniejszości niemieckiej

5 1. Kursy językowe, podróże grupowe i krótkie pobyty w Niemczech dla studentów 1.1. Stypendia na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla studentów wszystkich kierunków 1.2.Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich 1.3. Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku

6 1.1. Stypendia na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla studentów wszystkich kierunków Prawdopodobnie 15 listopada 2008Termin składania wniosków Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy ukończyli I rok studiów Kandydaci 870 EuroWysokość stypendium 3-4 tygodnieCzas trwania stypendium Uczestnictwo w wakacyjnym kursie językowym Cel

7 1.2.Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich 15 października na podróże od stycznia do marca 15 stycznia na podróże od kwietnia do czerwca 15 kwietnia na podróże od lipca do września 15 lipca na podróże od października do grudnia Termin składania wniosków Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy ukończyli I rok studiów (od 10 do 15 studentów) Kandydaci 35 Euro na każdy dzień pobytu w Niemczech na każdego uczestnika Wysokość stypendium 7-12 dniCzas trwania stypendium Umożliwienie grupom studenckim nawiązanie kontaktów w Niemczech Cel

8 1.3. Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku Prawdopodobnie 15 listopada 2008Termin składania wniosków Studenci germanistyki, lingwistyki stosowanej, którzy w momencie rozpoczęcia stypendium znajdują się na ostatnim roku studiów Kandydaci 615 Euro na każdy miesiącWysokość stypendium 1-3 miesięcyCzas trwania stypendium Zebranie materiałów do pracy magisterskiej składanej na polskiej uczelni Cel

9 2. Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Prawdopodobnie 15 listopada 2008Termin składania wniosków Absolwenci oraz studenci ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich Kandydaci 715 EuroWysokość stypendium 10-24 miesięcyCzas trwania stypendium Podjęcie studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających Cel

10 3. Badania naukowe w Niemczech 3.1.Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców wszystkich kierunków 3.2.Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 3.3. Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców

11 3.1.Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców wszystkich kierunków CelCzas trwania stypendium Limit wieku Zebranie materiałów do pracy doktorskiej składanej na polskiej uczelni 1–10 miesięcy32 lata Doktorat na niemieckiej uczelni36 miesięcy32 lata Realizacja projektów badawczych po doktoracie 1-6 miesięcy36 lat Termin składania wniosków: 15 maja 2008Uwaga! Dodatkowy termin jedynie na stypendia od 1 do 6 miesięcy na pobyt od 01.01.09 do 31.08.09! 15 listopada 2008(w przypadku stypendiów od 1 do 6 miesięcy na pobyt od 01.06.09 do 31.01.10, 7 do 10 miesięcy i na napisanie całej pracy doktorskiej w Niemczech - decyduje data wpłynięcia wniosku).

12 3.2.Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Cel stypendiumPobyt badawczy w Niemczech Długość stypendium 1 – 3 miesięcy KandydaciNaukowcy po doktoracie zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach badawczych Termin składania wniosków 15 maja 2008 (na pobyt od 01.01.09 do 31.08.09)

13 3.3. Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców (w Penzberg pod Monachium) Wnioski można składać w dowolnym terminieTermin składania wniosków Pod uwagę będą brani tylko wybitni naukowcy. Od momentu uzyskania doktoratu do rozpoczęcia stypendium nie mogą upłynąć dwa lata. Doktorat powinien być ukończony przed 30 rokiem życia Kandydaci 1.840 Euro miesięcznieWysokość stypendium 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy Czas trwania stypendium Stypendia te umożliwiają młodym naukowcom po doktoracie badania na rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w przemyśle i zwiększają ich kwalifikacje zawodowe Cel

14 4. Stypendia dla mniejszości niemieckiej Cel : pobyty studyjne i naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Typy stypendiów : 1.Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów 2.Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku 3.Stypendia na (1-6 miesięczne) pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców Termin składania wniosków: Prawdopodobnie 15 listopada 2008

15 Stypendia innych organizacji Baza danych niemieckich organizacji przyznających stypendia do Niemiec: www.funding-guide.de

16 DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: 022-617 48 47 E-Mail: daad@daad.pl www.daad.pl Jak uzyskać więcej informacji?


Pobierz ppt "DAAD i jej oferta stypendialna na rok akademicki 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google