Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego
w 2008 roku

2 Obszar 880 km² Ludność Mielec: Ludność – Powierzchnia miasta – 46,89 km²

3 STRUKTURA POLICJI POWIATU MIELECKIEGO

4 Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, mł. insp. Mirosław Furdyna,
jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu mieleckiego, a w szczególności nadzoruje pracę: Zespołu finansów i zaopatrzenia, Zespołu Prezydialnego, Zespołu ochrony informacji niejawnych, Zespołu kadr i szkolenia, Zespołu łączności i informatyki, Samodzielne stanowisko oficer prasowy. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Robert Płoszaj Nadzoruje pracę następujących komórek KPP w Mielcu: Sekcji Kryminalnej, Sekcji do zwalczania Przestępczości Gospodarczej, Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej, Posterunku Policji w Przecławiu, Posterunku Policji w Radomyślu Wielkim, Rewiru dzielnicowych w Czerminie, Rewiru dzielnicowych w Wadowicach Górnych. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Michał Polek Nadzoruje pracę następujących komórek KPP w Mielcu: Sekcji Prewencji, Sekcji Ruchu Drogowego, Posterunku Policji w Padwii Narodowej, Posterunku Policji w Tuszowie Narodowym, Rewiru dzielnicowych w Borowej,

5 STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 r.

6 Wsparcie finansowe dla KPP w Mielcu
W 2008 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała za strony samorządów powiatu mieleckiego kwotę 103,600 zł. Starostwo powiatowe (dokumentacja remontu budynku KPP), Urząd Miasta w Mielcu (sprzęt tech. Policyjnej) (dofinansowanie do remontu elewacji), Urząd Miasta w Radomyślu Wielkim – (zakup paliwa) (służby ponadnormatywne), Urząd Gminy w Borowej – (zakup paliwa), Urząd Gminy w Gawłuszowicach – 3000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Przecławiu – (zakup paliwa), Urząd Gminy w Padwii Narodowej – 7000 (zakup paliwa), Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym – 3,500 (zakup paliwa) (wykonanie sprzętu kwaterunkowego dla PP w Tuszowie), Urząd Gminy w Mielcu – 700 (zakup aparatu fotograficznego),

7 Problematyka skargowa

8 skargi

9 statystyka

10 Przestępstwa ogółem

11 Przestępstwa ogółem wskaźnik wykrywalności

12 Wykrywalność ogólna przestępstw w 2008 r.

13 Dynamika przestępczości w pow
Dynamika przestępczości w pow. mieleckim ogółem oraz jej kategorie w 2008 r. spadek o 3,9% spadek o 5,8% spadek o 2,7% Wzrost o 22,2% 98,2 94,2 92,7 112,8

14 Struktura przestępczości ogółem w 2008 r.
Przestępstwa drogowe inne Przestępstwa kryminalne Przestępstwa gospodarcze

15 Przestępstwa kryminalne
1403 1310 1198 1129

16 Struktura przestępczości kryminalnej w 2008 r.

17 Przestępstwa przeciwko mieniu

18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

19 Udział w bójce lub pobiciu

20 Kradzież rzeczy cudzej

21 Kradzież z włamaniem

22 Przestępstwa rozbójnicze

23 Przestępstwa narkotykowe

24 Liczba podejrzanych oraz aresztowanych

25 Liczba nieletnich i liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

26 Służba prewencji

27 Służba prewencji wnioski o ukaranie

28 Służba prewencji mandaty karne

29 Służba prewencji imprezy masowe
W zabezpieczeniu imprez masowych brało udział 1124 funkcjonariuszy, imprezy o charakterze sportowym 848 policjantów. Na zabezpieczenie imprez masowych policjanci poświęcili 4276 godzin, w związku z zabezpieczeniem przejechali 2137 km. Łączny koszt zabezpieczenia tych imprez wyniósł zł.

30 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

31 Wypadki i ofiary śmiertelne w ruchu drogowym w powiecie mieleckim

32 Zdarzenia drogowe i ich skutki w 2007/ 2008 r.
Wzrost 4,7 % Wzrost 11,4 % Spadek 16,4 % Spadek 11,1 %

33 Zdarzenia drogowe na terenie miasta mielca w 2008 r.

34 Zdarzenia drogowe na terenie miasta mielca w 2008 r.

35 Przeciwdziałanie zjawisku nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami

36 Sprawcy wypadków drogowych

37 Sprawcy kolizji drogowych

38 KIERUNKI DZIAŁAŃ POLICJI POWIATU MIELECKIEGO W 2009 r.
Wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania; Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;

39 KIERUNKI DZIAŁAŃ POLICJI POWIATU MIELECKIEGO W 2009 r.
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości pospolitej i wybryków chuligańskich, najbardziej uciążliwych dla społeczności powiatu mieleckiego i wpływających na ich poczucie bezpieczeństwa; Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu mieleckiego m.in. w ramach realizacji „Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata GAMBIT”;

40 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu mieleckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google