Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości , aby swe zdolności rozwijać.” J.F Kennedy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości , aby swe zdolności rozwijać.” J.F Kennedy."— Zapis prezentacji:

1 „Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości , aby swe zdolności rozwijać.” J.F Kennedy

2 Założenia modelowe systemu DSWU
równoprawność masowość aktywność otwartość środowiskowość

3 Obszary wspierania uzdolnień identyfikacja i diagnoza uzdolnień
wsparcie wychowawcze pomoc psychologiczna pomoc materialna kształcenie uzdolnień promocja uzdolnień

4 Obszary wspierające SWU Doskonalenie WSO Szkolenie rodziców
Rodzic –partner w rozwijaniu uzdolnień Sprzyjający program wychowawczy szkoły

5 ZALETY Dzieci biedne mają lepsze szanse Podnosi efekty egzaminów
Aktywizuje środowisko Pozytywnie wpływa na atmosferę Uruchamia proces stałego doskonalenia własnych uzdolnień - szkoła tworzy sama dla siebie najlepsze rozwiązania

6 wybitne zdolności intelektualne
Model Renzulli- Monks motywacja twórczość wybitne zdolności intelektualne ZDOLNOŚCI- wypadkowa trzech treści

7 Istnieje coś bardziej niespotykanego niż zdolności
Istnieje coś bardziej niespotykanego niż zdolności. To zdolność rozpoznawania zdolności.

8 Zachowania uczniów zdolnych
nadpobudliwość intelektualna nadpobudliwość wyobrażeniowa nadpobudliwość emocjonalna nadpobudliwość zmysłowo sensoryczna nadpobudliwość psychomotoryczna

9 Narzędzia identyfikacji uczniów zdolnych
testy inteligencji X testy do rozpoznawania talentów ankiety badawcze kwestionariusze badawcze (załączniki)

10 Czynniki stymulujące wszechstronny rozwój uczniów
środowisko szkolne indywidualne predyspozycje równość szans wsparcie materialne rozwijanie potencjału twórczego, wyobraźni kreatywności motywowanie do podejmowania inicjatyw inspiracja do samodzielnego pogłębiania wiedzy dbanie o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych w klasie akceptacja, oparcie kształcenie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami

11 Dziękujemy za uwagę Prezentację opracowała mgr Anna Kozioł Publiczne Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich w Jugowie


Pobierz ppt "„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości , aby swe zdolności rozwijać.” J.F Kennedy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google