Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat wystąpienia Optymalizacja Zarządzania Strukturą Oddziałową w Organizacjach Jolanta Cabaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat wystąpienia Optymalizacja Zarządzania Strukturą Oddziałową w Organizacjach Jolanta Cabaj."— Zapis prezentacji:

1

2 Temat wystąpienia Optymalizacja Zarządzania Strukturą Oddziałową w Organizacjach Jolanta Cabaj

3 Cechy organizacji o niskiej efektywności Organizacja o niskiej efektywnośc i Duża rotacja personelu Brak realizacji celów sprzedażowych, jakościowych Niezadowolenie klientów Wysokie koszty

4 Brak wiedzy i odpowiedniego przeszkolenia personelu Brak odpowiedniego zainteresowania kierownictwa średniego i wyższego szczebla oddziałem Niedopasowanie celów i zadań do lokalnych realiów rynkowych Niewłaściwe zarządzanie na różnych szczeblach Brak motywacji pracowników Niska efektywność organizacji Przyczyny o niskiej efektywności

5 Jak wyeliminować przyczyny niskiej efektywności organizacji? Wdrażając system, który: Identyfikuje i rozpoznaje przyczyny niskiej efektywności Uzyskuje porównywalne dane Wprowadza plany korygujące Zapewnia ciągłość procesu oceny, kontroli, zarządzania

6 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ ODDZIAŁÓW

7 Podniesienie efektywności oddziałów / zysk, sprzedaż Jednorodny system oceny efektywności oddziałów Regularne i wiarygodne informacje potrzebne do podejmowania decyzji zarządczych Wczesne ostrzeganie o możliwych zagrożeniach – prewencja Monitoring wdrożenia zmian / czy zmiany zostały wdrożone? Po co nam ten wysiłek?

8 Założenia podstawowe W organizacji już istnieją: Opisane Procesy i Procedury Strategia firmy, priorytety krótkookresowe Systemy raportowania i komunikacji Struktura firmy, regulamin organizacyjny, opisy stanowisk

9 Metodologia Zrównoważonej Karty Wyników Metodologia zarządzania przez cele Analiza SWOT Analiza Łańcucha Wartości Analiza Pareto Mapa Efektywności Oddziałów na planie finansowym i operacyjnym – narzędzie do oceny porównawczej Oddziałów Jakie narzędzia zastosować?

10 I. Zdefiniowanie oczekiwań i analiza organizacji III. Zdefiniowanie modułów systemu II. Wyznaczenie wskaźników ilościowych i jakościowych do pomiaru efektywności oddziałów IV. Przeprowadzenie badania i analizy procesów w wybranej placówce V. Szkolenie kadry zarządzającej na poziomie regionalnym z zakresu stosowania systemu Etap: INVENT VI. Wdrożenie raport owania w oddziałach Etap: DI S COVER Etap: DELIVER VI. Opracowanie raportów zbiorczych Przykładowy Plan Wdrożenia Systemu Optymalizacji

11 STRATEGIA / PLAN ROZWOJU OCZEKIWANIA PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA ZAŁOŻENIA DO SYSTEMU RAPORTOWANIA CELE STRATEGICZNE CELE OPRACYJNE WSKAŻNIKI ILOŚCIOWE POMIARU EFEKTYWNOŚCI WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE POMIARU EFEKTYWNOŚCI

12 Raport oddziałowy m.in. : Mocne i słabe strony placówki Zagrożenia i Szanse jakie mogą wynikać z funkcjonowania placówki dla całego biznesu Raport regionalny Raport globalny m.in. Przygotowany przez dyrektora regionu Tworzony 2-4 razy w roku Tworzony z udziałem menedżerów oddziału i koordynatora procesu m.in. : Informacje pomocne kadrze zarządzającej przy podejmowaniu decyzji strategicznych Przekrojowy obraz mocnych i słabych stron biznesowych całej struktury oddziałowej System dopasowany do struktury i potrzeb organizacji System Oceny Efektywności

13 Mapa efektywności operacyjnej i finansowej oddziałów – czytelny obraz sytuacji Narzędzie porównawczej oceny oddziałów Wdrożony proces stałego monitoringu oddziałów Plan optymalizacyjny na poziomie oddziałów i całej organizacji (struktury oddziałowej) – jasne, konkretne wskazania do działania Przygotowani do używania narzędzia, korzystania z raportów i tworzenia planów optymalizacyjnych menedżerowie Zmierzone indywidualnie krytycznie ważne czynniki / kluczowe czynniki sukcesu Zmierzone czynniki mogące mieć wpływ na przyszłość biznesu Jakie są korzyści z wdrożenia systemu optymalizacji?

14 Dziękuję za Uwagę Jolanta Cabaj


Pobierz ppt "Temat wystąpienia Optymalizacja Zarządzania Strukturą Oddziałową w Organizacjach Jolanta Cabaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google