Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA PUŁAWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA PUŁAWY."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA PUŁAWY

2 I. Założenia ogólne. II. Etapy tworzenia WPI. III. Metodologia prac i zakres działania Zespołu Koordynacyjnego ds. WPI. IV. Korzyści i znaczenie wieloletniego planowania inwestycyjnego.

3 Wieloletni Program Inwestycyjny jest: programem gospodarczym w zakresie zamierzeń inwestycyjnych miasta Puławy na kolejne 5 lat; instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy; punktem odniesienia przy tworzeniu WPF, budżetu oraz przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje; dokumentem strategicznym sporządzanym przy udziale społeczeństwa lokalnego; programem postępującym i kroczącym tworzonym na bazie wniosków inwestycyjnych.

4 Etapy procesu tworzenia/aktualizacji WPI: I. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania/aktualizacji WPI: marzec; II. Nabór wniosków inwestycyjnych: marzec-sierpień; III. Ocena nowych wniosków inwestycyjnych: wrzesień; IV. Aktualizacja zadań już ujętych w WPI: maj-październik; V.Opracowanie i przedstawienie Prezydentowi Miasta sporządzonego WPI: listopad; VI. Przekazanie WPI pod obrady Rady Miasta: grudzień.

5

6 Ocena nowych wniosków inwestycyjnych Analiza i weryfikacja priorytetów inwestycji już ujętych w WPI wyznaczonych przez jednostki realizujące oraz Wydział PI Główne zadania Zespołu Koordynacyjnego ds. WPI Prace nad tworzeniem WPI prowadzone są przez Zespół Koordynacyjny powoływany przez Prezydenta Miasta w każdym roku aktualizacji WPI.

7 Zgodność ze strategią i programami rozwoju Udział zewnętrznych źródeł finansowania Aktywizacja rozwoju gospodarczego Wpływ na środowisko naturalne Wpływ na budżet miasta KRYTERIA OCENY NOWYCH WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH: pkt 0 – 3 – 5 Zasięg oddziaływania Metodologia oceny nowych wniosków inwestycyjnych

8

9 Metodologia oceny nowych wniosków inwestycyjnych Kwalifikacja nowych inwestycji na ostatni rok programowania Hierarchizacja nowych inwestycji na końcu działów klasyfikacji budżetowej wg uzyskanej punktacji Możliwość skierowania nowej inwestycji do wcześniejszej realizacji (ważne uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe)

10 Metodologia aktualizacji inwestycji już ujętych w WPI Aktualizacja inwestycji w zakresie rzeczowo- finansowym, okresu realizacji oraz realności wykonania Wyznaczenie cech i priorytetu inwestycji Jednostki realizujące zadania inwestycyjne

11

12 CECHY ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYZNACZAJĄCE PRIORYTET INWESTYCJI: rozpoczęte i wymagające kontynuacji; gotowość instytucjonalno-prawna i dokumentacyjna; decyzje administracyjne utracą ważność w najbliższym roku; powiązanie z innymi inwestycjami; istnieją przesłanki do pozyskania funduszy zewnętrznych; realizacja inwestycji umożliwi pilne osiągnięcie celów wyznaczonych w strategii rozwoju; duże poparcie społeczne; największa efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali całego miasta.

13 PRIORYTET I Inwestycja bardzo pilna, bezwzględnie konieczna do rozpoczęcia realizacji w I roku programowania WPI Inwestycja posiadająca wszystkie lub zdecydowaną większość CECH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

14 PRIORYTET II Inwestycja pilna, konieczna do rozpoczęcia realizacji w kolejnych latach programowania WPI Inwestycja posiadająca minimum 50% CECH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

15 PRIORYTET III Inwestycja może czekać, proponowana do rozpoczęcia realizacji w ostatnich latach programowania WPI Inwestycja posiadająca mniej niż 50% CECH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

16 Metodologia aktualizacji inwestycji już ujętych w WPI Weryfikacja priorytetów inwestycji Propozycje Wydziału PI Decyzja Zespołu ds. WPI

17

18 PRZYKŁADOWE KORZYŚCI Z WIELOLETNIEGO PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO lepsza informacja o realizowanych i planowanych do realizacji inwestycjach w m. Puławy; czytelne procedury określania potrzeb inwestycyjnych; możliwość czynnego uczestniczenia w procesie planowania poprzez składanie wniosków inwestycyjnych (konsultacje społeczne). dla mieszkańców

19 wyraźnie określone cele i priorytety polityki inwestycyjnej m. Puławy; większa wiarygodność miasta jako partnera gospodarczego. narzędzie kontroli realizowanej polityki inwestycyjnej miasta i deklaracji politycznych; czytelne procedury określania potrzeb inwestycyjnych w m. Puławy. dla inwestorów dla radnych

20 możliwość uszeregowania inwestycji wg pożądanej kolejności ich realizacji w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową; usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez właściwe rozłożenie w czasie i przygotowanie zadań pod względem finansowo- rzeczowym – zwłaszcza zadań czasochłonnych i kosztownych; usystematyzowana praca według przyjętych standardów. dla urzędników

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROCEDURA OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA PUŁAWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google