Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II

2 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

3 Wnioskodawcy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako lider projektu 118 gmin województwa podlaskiego, 14 powiatów województwa podlaskiego, 3 powiaty grodzkie województwa podlaskiego –(szpitale, szkoły i inne jednostki podległe samorządom) Podlaski Urząd Wojewódzki wraz z administracją rządową zespoloną i niezespoloną

4 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

5 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

6 e-Zdrowie: –zbudowanie regionalnego vortalu tematycznego eZdrowie –zbudowanie nowoczesnych informatycznych systemów telemedycznych, w tym w zakresie: sieci diagnostyki i analizy wyników badań w ramach sieci onkologicznej oraz sieci zdalnej diagnostyki i analizy wyników badań w postaci materiałów radiologicznych. –Zbudowanie systemu informacyjnego obejmującego: stworzenie struktury elektronicznych kartotek, utworzenie sieci informacji łączącej punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, zapewnienie usług zdrowotnych on-line, itd

7 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

8 e-Edukacja: –zbudowanie regionalnego vortalu tematycznego eEdukacja –zbudowanie nowoczesnych informatycznych platform eLearning obejmujących trzy podstawowe podsystemy: platforma elektroniczna wspierania edukacji na poziomie szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) platforma elektroniczna wspierania kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników administracji publicznej województwa podlaskiego platforma elektroniczna wspierania rozwój usług e-Edukacji świadczonych przez lokalne podmioty edukacyjne z ofertą skierowaną do biznesu i obywatela

9 Oś priorytetowa: IV – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – etap II Zakres (pięć głównych podprojektów): –e-Administracja –e-Zdrowie –e-Edukacja –e-Biznes –e-Bezpieczeństwo

10 e-Biznes: –celem podstawowym tego zadania jest stworzenie podstaw systemowych, organizacyjnych i instytucjonalnych do wspierania rozwoju rynków elektronicznych (platforma eBiznes), poprzez: zbudowanie platformy informacyjnej umożliwiającej i ułatwiającej wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, Powołanie Wirtualnego inkubatora przedsiębiorczości, którego celem będzie obsługa i wsparcie nowo powstających wirtualnych przedsiębiorstw oferujących swoje produkty i usługi na rynku elektronicznym.

11 Planowane wskaźniki - produkty Ilość zainstalowanych systemów EOD60 Liczna wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów 60 Liczba podmiotów włączonych w program wirtualnej sieci 30 Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) 75

12 Planowane wskaźniki - rezultaty Ilość wdrożonych systemów EOD w jednostkach publicznych 60 Ilość osób korzystających z usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną 150 000 Liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN 128 Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) 15 000

13 Rok Planowane koszty (w PLN) 20070 200820 900 000 200950 000 000 201060 000 000 201144 100 000 201240 000 000 201315 000 000 20140 20150 Ogółem 230 000 000

14 Lp. Źródło finansowania Procentowy udział źródła w finansowaniu projektu Kwotowy udział źródła w finansowaniu projektu 1 Jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego 12%27 600 000 2 Administracja rządowa 3%6 900 000 3UE 85%195 500 000 4Przedsiębiorcy 00

15 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok tel (085) 654 82 00 http://www.wrotapodlasia.pl/

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google