Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia”"— Zapis prezentacji:

1 „Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia”
doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne Agnieszka Lewonowska-Banach Kraków

2 prowadzi treningi zawodowe i praktyki dla uczestników WTZ
U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja zakład aktywności zawodowej Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” działa od r zatrudnia 21 osób chorujących psychicznie ze znacznym stopniem niepełnosprawności prowadzi treningi zawodowe i praktyki dla uczestników WTZ

3 Struktura zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja Pracownicy obsługowo-rehabilitacyjni (9 osób = 9 etatów) Kierownik - 1 Kierownik recepcji – 1 Recepcjonista - 1 Kucharz - 1 Kelner - 2 Instruktor zawodu -1 Pielęgniarka -1 Księgowa -1 Osoby niepełnosprawne (21 osób = 14 etatów) Recepcjoniści – 5 osób Pokojowe – 5 osoby Kelnerzy – 3 osoby Pomoce kuchenne–5 os Ogrodnicy – 2 osoby Pomoc księgowej – 1 os

4 Główne uwarunkowania ZAZ-u
Zatrudnia osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem, u których stwierdzono autyzm, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe Zatrudnia co najmniej 70% osób niepełnosprawnych Zyski z działalności przekazywane są na wyodrębniony fundusz aktywności, ich wydawanie jest ściśle regulowane rozporządzeniem Finansowanie działalności: dofinansowanie PFRON + wypracowane przychody z działalności gospodarczej

5 Cele społeczne przedsięwzięcia
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego Stworzenie możliwości treningu zawodowego, staży i rehabilitacji zawodowej dla osób z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego Wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób chorujących psychicznie Włączanie w aktywność społeczną osób marginalizowanych z powodu choroby psychicznej

6 Cele gospodarcze przedsięwzięcia
Udział w krakowskim rynku usług turystycznych Utrzymanie równowagi pomiędzy aspektem społecznym i ekonomicznym przedsięwzięcia Osiąganie przychodów zapewniających stabilne funkcjonowanie hotelu

7 Jakie miejsce zajmuje ZAZ w gospodarce społecznej
na przykładzie Pensjonatu U Pana Cogito I sektor publiczny (dominuje zasada legalizmu) Ustawa o rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenie o zakładach aktywności zawodowej II sektor gospodarczy, prywatny (dominuje zasada swobody działalności, kreatywność) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej III sektor pozarządowy (dominuje zasada non profit/non for profit) Prawo o stowarzyszeniach

8 Laboratorium Cogito Sp. z o. o
Laboratorium Cogito Sp. z o.o. – Firma Społeczna Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 100% udziałów Stowarzyszenia w spółce działa od r. powstały kolejne miejsca pracy dla osób chorujących zatrudnienie znalazły osoby, które utraciły prawo do zatrudnienia w ZAZ-ie Centrum szkoleniowe dla różnych grup: studenci, osoby chorujące psychicznie, pracodawcy

9 Wyniki projektu IW Equal
Firmy społeczne i miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie, które powstały w 2007 r. w ramach projektu IW Equal Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO

10 Firma społeczna „Catering Cogito”- Kraków, ul. Skwerowa 27
miejsca pracy dla 10 osób chorujących psychicznie. Działa od maja 2007 utworzony przez: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej prowadzi działalność w ramach Laboratorium Cogito Sp. z.o.o.

11 Działalność gospodarcza
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej Od czerwca 2010 roku przejęła od Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzenie drugiej części pensjonatu U Pana Cogito Prowadzi działalność w obszarze wynajmu pokoi hotelowych, Sali konferencyjnej i wynajem środków transportu W działalności gospodarczej Stowarzyszenie zatrudnia 4 osoby chorujące psychicznie W działalności statutowej Stowarzyszenie zatrudnia 2 osoby chorujące psychicznie

12 Wartość pracy dla osób chorujących psychicznie
Wyznacza rolę społeczną Daje poczucie wartości Daje poczucie siły i decydowania o sobie Daje poczucie niezależności Daje poczucie bycia potrzebnym Daje poczucie bycia zdrowym Poprawia sytuację materialną Zmienia wizerunek społeczny osób chorych psychicznie

13 Programy Programy rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych dla osób chorujących psychicznie Szkolenia zawodowe "Profesjonalny Pracownik Hotelu" przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy w zawodach: pomocy kuchennej, pokojowej, kelnera, recepcjonisty. Pełny program szkoleniowy trwa 8 miesięcy i obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia, staże i praktyki. Organizator szkolenia: Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne z Krakowa Finansowanie szkolenia: IW Equal , POKL , PO FIO 2011

14 Rozwój indywidualny i aktywność społeczna obozy terapeutyczne, teatr Psyche, dni solidarności z osobami chorującymi psychicznie

15 Spójny system wsparcia szansą dla osób chorujących psychicznie
Szkolenia zawodowe Wzmocnienie środowiska osób chorujących psychicznie i rodzin Dostosowane i adekwatne miejsca pracy Współpraca z lokalnym samorządem i organizacjami Świadomi, współpracujący pracodawcy


Pobierz ppt "„Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google