Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. SYSTEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W SŁUPSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. SYSTEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W SŁUPSKU."— Zapis prezentacji:

1 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. SYSTEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W SŁUPSKU

2 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Od 2005 roku w mieście Słupsku działa Koalicja na rzecz wychodzenia z bezdomności i łagodzenia jego skutków. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

3 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. W skład Koalicji wchodzą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie Polski Czerwony Krzyż Oddział w Słupsku Straż Miejska Policja

4 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Straż Ochrony Kolei Służba Zdrowia (lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, pogotowie) Stowarzyszenie Horyzont Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus- Gajki Członkowie Koalicji spotykają się w szerszym gronie min. dwa razy w roku na ogólnym spotkaniu.

5 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Omawiane sprawy dotyczą: przygotowań wszystkich służb do m.in. sezonu zimowego, pozwalają przedstawić problemy i uwagi dotyczące minionego okresu, dają też możliwość podjęcia szerokiej współpracy, prowadzona jest aktualizacja telefonów, osób bezpośrednio odpowiedzialnych i zaangażowanych w zadanie,

6 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Dobra współpraca pomiędzy wszystkimi sektorami i służbami pozwala otoczyć opieką osoby jej potrzebujące. Rocznie z tej pomocy korzysta ok.300 osób, stale średnio miesięcznie ok.200. W placówkach przebywa średnio ok. 60 osób miesięcznie. Sukcesem jest umieszczenie w 2009r. przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na listach na mieszkanie 37 osób bezdomnych.

7 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie udziela pomocy poprzez: 1. zapewnienie miejsca w Ogrzewalni 2. zapewnienie podstawowej opieki w Noclegowni 3. zapewnienie kompleksowej opieki w Schronisku 4. zapewnienie wsparcia w Mieszkaniu Chronionym 5. pielęgnację i opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki osób drugich

8 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Prowadzenie Ogrzewalni - działalność sezonowa, zapewnienie pobytu nocnego w pomieszczeniu ogrzewanym. Dopuszcza się pomoc osobom w stanie spożycia alkoholu, jednak niezagrażającym sobie i otoczeniu oraz zapewnienie ciepłego napoju i chleba.

9 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Prowadzenie Noclegowni- podstawowa opieka: nocleg, jeden gorący posiłek wieczorem, rano kawa i chleb, dostęp do WC i ograniczony czasowo dostęp do ciepłej wody, miejsce w świetlicy, w ciągu dnia dostęp do opieki medycznej poza placówką. Pomoc w wyrobieniu podstawowych dokumentów. Trzy sale z całodziennym pobytem osób niepełnosprawnych i starszych.

10 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Prowadzenie Schroniska – kompleksowa opieka; stałe miejsce w schronisku, trzy posiłki dzienne (jeden gorący), dostęp do opieki medycznej poza placówką, terapia uzależnień, socjalizacja poprzez prace społeczno- użyteczne. Pomoc w usyskaniu dochodu (praca, renta, zasiłek).

11 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Prowadzenie Mieszkania Treningowego - utrzymanie wyników terapii oraz pomoc w poszukiwaniu własnego lokalu mieszkalnego.

12 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Opieka nad osobami o dużym stopniu niepełnosprawności - zapewnienie opieki i pielęgnacji nad osobami niesamodzielnymi wymagającymi ciągłej opieki osób drugich. Miejsce - Noclegownia- wydzielona trzyosobowa sala.

13 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus- Gajki – pomoc w wychodzeniu z bezdomności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc terapeutyczna w zakresie uzależnień, readaptacja, oraz wsparcie w usamodzielnianiu się.

14 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Wszystkie placówki działające na terenie miasta spełniają standardy wspólnie wypracowane przez samorząd i organizacje pozarządowe.

15 URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU CZERWIEC 2009R. SYSTEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W SŁUPSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google