Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Utrata statusu odpadów (end of waste)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Utrata statusu odpadów (end of waste)"— Zapis prezentacji:

1 Utrata statusu odpadów (end of waste)
Beata Kłopotek Dyrektor Departament Gospodarki Odpadami 1

2 Utrata statusu odpadów
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają następujące warunki (transpozycja art. 6 ust dyrektywy): 1) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, 2)  istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji, lub popyt na nie, 3)  dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach oraz w normach mających zastosowanie do produktu, 4) zastosowanie substancji lub przedmiotu nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. 2

3 Utrata statusu odpadów
Dodatkowy – niezbędny warunek utraty statusu odpadów: spełnienie kryteriów zawartych w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy ramowej o odpadach (na różnym etapie zaawansowania prace w KE nad kryteriami dla odpadów: - złomu żelaza i aluminium, złomu miedzi, papieru i szkła, ulegających biodegradacji (kompost) 3

4 Utrata statusu odpadów
Rozporządzenia ustanawiające kryteria utraty statusu odpadów: przygotowywane dla poszczególnych strumieniu odpadów, dla których istnieje potrzeba zniesienia administracyjnych barier (prawodawstwo dotyczące odpadów), założenia do przyszłych rozporządzeń przygotowuje na zlecenie KE The Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli, - na podstawie przyjętych założeń KE przygotowuje projekt rozporządzenia, który podlega normalnej procedurze legislacyjnej (zaawansowane prace nad projektem dotyczącym złomu żelaza i aluminium). 4

5 Utrata statusu odpadów
art. 6 dyrektywy - a contrario Substancje lub przedmioty, które przestaną spełniać wspomniane warunki (zawarte w dyrektywie i przyszłych rozporządzeniach) powinny z powrotem podlegać wszystkim przepisom z zakresu gospodarki odpadami. 5

6 Utrata statusu odpadów
Kontrola nowego instrumentu prawnego: Zakaz łącznego magazynowania odpadów i przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów 6

7 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ Beata Kłopotek Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami 7


Pobierz ppt "Utrata statusu odpadów (end of waste)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google