Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kongres Wolności w Internecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kongres Wolności w Internecie"— Zapis prezentacji:

1 Kongres Wolności w Internecie
Jak wspierać rozwój gospodarki cyfrowej? Maciej Groń Departament Społeczeństwa Informacyjnego MAC

2 Plan prezentacji 1. Informacje o działaniach realizowanych przez MAC – wyniki prac grupy warsztatowej oraz późniejsze działania MAC. 2. Najważniejsze prace prowadzone na poziomie UE. 3. Zaproszenie do dyskusji z panelistami – jak wspierać rozwój gospodarki elektronicznej ?

3 Warsztaty Polska nie może być tylko obserwatorem zachodzących na świecie zmian – hasło, które przyświecało MAC podczas powoływania warsztatu. w pracach grupy warsztatowej (kwiecień – czerwiec 2012 r.) wzięli udział wybitni przedstawiciele biznesu i NGO reprezentujący wszystkie ogniwa łańcucha wartości w świecie elektronicznym w efekcie powstał raport, który identyfikuje szereg obszarów wymagających interwencji prawnej wraz z konkretnymi propozycjami zmian.

4 Działania realizowane przez MAC
Usługi elektroniczne – prace nad nowelizacją ustawy: udoskonalenie i rozszerzenie zasięgu instytucji tzw. bezpiecznej przystani – wyłączenia odpowiedzialności za cudze dane. nowoczesna procedura zgłaszania i uniemożliwiania dostępu do bezprawnych danych lub do informacji pozwalających na zlokalizowanie bezprawnych danych notice and takedown. deregulacja w handlu elektronicznym – usuwanie barier administracyjnych w handlu on-line.

5 Działania realizowane przez MAC
II. Audiowizualne usługi medialne na żądanie – VOD uporządkowanie stanu prawnego w zakresie usług VOD – takie same zasady świadczenia usługi bez względu na wykorzystywane technologie, brak obowiązku dokonania rejestracji lub zgłoszenia usługi, mechanizmy samoregulacji w zakresie ochrony małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści.

6 Działania realizowane przez MAC
III. Prawo telekomunikacyjne + rozporządzenie reklamacyjne. modernizacja przepisów regulujących zawieranie umów – możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej. szereg zmian podnoszących poziom ochrony odbiorców usług telekomunikacyjnych. MAC podjął prace nad zmianami rozporządzenia w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, tak, aby umożliwić udzielanie odpowiedzi na reklamację w postaci elektronicznej.

7 Najważniejsze prace prowadzone na poziomie UE
Wniosek KE ws. zmian w dyrektywie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (re-use): rozszerzenie zakresu dyrektywy na biblioteki, muzea i archiwa; wszystkie dokumenty sektora publicznego będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich; obowiązek udostępniania danych w powszechnie stosowanych, nadających się do odczytu maszynowego formatach.

8 Najważniejsze prace prowadzone na poziomie UE
II. Notice and action w ramach dyrektywy o handlu elektronicznym: na przełomie lutego i marca KE zakończy prace nad impact assessment i poinformuje, czy wystąpi z wnioskiem nowej dyrektywy w tej sprawie, czy poprzestanie na wytycznych; ewentualna procedura ma dotyczyć tylko uniemożliwiania dostępu do danych przez dostawcę usług hostingowych.

9 Panel dyskusyjny Zapraszam do dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego z wybitnymi przedstawicielami i znawcami problematyki gospodarki elektronicznej. Pragniemy poruszyć następujące tematy: ocena najważniejszych wydarzeń na poziomie UE; przebieg i efekty prac grupy warsztatowej; jakie powinny być dalsze kroki.

10 Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
Dziękuję za uwagę Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego


Pobierz ppt "Kongres Wolności w Internecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google