Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biomass energy register for sustainable site development for European regions Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biomass energy register for sustainable site development for European regions Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów."— Zapis prezentacji:

1 Biomass energy register for sustainable site development for European regions Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich Projekt BEn Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Seminarium: Źródła finansowania projektów w obszarze energetyki, ochrony środowiska i innowacji w ramach dostępnych programów europejskich – Inteligentna Energia – Europa, Life+, ELENA, 7 Program Ramowy Katowice, 27 kwietnia 2011

2 Projekt BEn Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich (Biomass energy register for sustainable site development for European Regions) Akronim: BEn Budżet: 1.4 milionów Euro Czas realizacji: lata 2008 – 2011

3 BEn - partnerzy Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V, Niemcy - koordynator projektu Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing Gmbh (EEE), Austria Rural Development Initiatives Ltd RDI Ltd, Zjednoczone Królestwo Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Polska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH WIN, Niemcy Universita Degli Studi di Perugia, Centri Ricerca Biomasse, Włochy

4 Projekt BEn - elementy Cel: przygotowanie podstaw do racjonalnego planowania wykorzystania biomasy na poziomie regionalnym Sieci współpracy na rzecz wspierania wykorzystania energii do celów energetycznych Rejestr bioenergetyczny Plany wykorzystania biomasy do celów energetycznych (master plany)

5 Projekt Ben – 4 regiony Emscher-Lippe, Niemcy Pojezierze Gostynińsko-Włocławskie, Polska Północno-Wschodnia Anglia, Wielka Brytania Umbria, Włochy

6 6 Rejestr bioenergetyczny Rejestr istniejących źródeł, zasobów oraz sposobów wykorzystania biomasy do celów energetycznych Dostosowany do zakresu, w jakim zostanie on wykorzystany przez potencjalnych użytkowników Dostępny w sieci internet i wykorzystywany przez zainteresowane podmioty Przydatność rejestru: opracowywanie planów wykorzystania biomasy dla celów energetycznych w regionie wybór lokalizacji obiektów wybór efektywnych rozwiązań technicznych i logistycznych zarządzanie zasobami surowca

7 Regionalne Sieci Partnerów Zapewnienie trwałych warunków współpracy wszystkich podmiotów Stymulowanie działań Rozwijanie współpracy (producenci, przetwórcy, użytkownicy biomasy, dostawcy urządzeń, instytucje wspierające) Tworzenie warunków wzajemnego zaufania Gwarancja przejrzystości i efektywności działania Dzielenie się doświadczeniami (w skali regionalnej, krajowej, międzynarodowej)

8 Master plan/działania regionalne Uwzględnia wymogi związane z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju Opracowany na podstawie analizy SWOT Ma charakter społeczny i lokalny Przydatność: Zawiera poradniki na temat finansowania inwestycji, zarządzania wykorzystaniem energii z biomasy oraz w zakresie technologii i instalacji bioenergetycznych Stanowi podstawę przy wyborze efektywnych rozwiązań Częściowe wdrożenie przyjętych działań w ramach projektu BEn - przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla ich realizacji

9 Przesłanki przystąpienia IETU do projektu BEn Ścisła współpraca partnerów Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska (Grupa d.s Biomasy) Nawiązanie współpracy między Platformą a organizacjami regionalnymi Dobre rozeznanie sytuacji w pilotowym regionie Zainteresowanie zespołu IETU tematyką bio-energii oraz posiadane kompetencje Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy IETU z partnerami projektu w innych działaniach Inicjatywa koordynatora

10 Korzyści i problemy związane z realizacją projektu BEn Korzyści: możliwość wsparcia lokalnej społeczności Regionu w działaniach na rzecz rozwoju bio-energii nawiązanie współpracy z wiodącymi instytucjami zajmującymi się bio-energią w Polsce i zagranicą zdobyte doświadczenie w zakresie lokalnego planowania bio- energetycznego Problemy: konieczność intensywnego zaangażowania się w problemy Regionu i prowadzenie ścisłej współpracy z lokalnymi interesariuszami problemy występujące w otoczeniu projektu (administracyjno- organizacyjne, finansowe, związane z polityką państwa)

11 Kompleksowe wsparcie Regionu w działaniach na rzecz rozwoju bio-energii - typy inwestycji Indywidualne kotłownie na biomasę (moc od 20 kW - 1MW) dla rolników (gospodarstwa o pow.10 – 200 ha) Średniej wielkości biogazownie (moc do 1,0 MW) obsługiwane przez właścicieli dużych gospodarstw rolnych i producentów żywności Produkcja brykietów do wykorzystania w indywidualnych kotłach (moc od 15-20 kW)

12 Wsparcie Regionu w działaniach na rzecz rozwoju bio-energii - zadania Realizacja inwestycji modelowych sfinansowanych w ramach programu LEADER+ Stworzenie powszechnie dostępnego mechanizmu finansowania inwestycji dla rolników w regionie Prowadzenie szkoleń i doradztwo w zakresie wybranych rozwiązań Prowadzenie społecznej kampanii informacyjnej na temat wybranych rozwiązań Opracowanie modelowego systemu realizacji wybranych typów inwestycji

13 Działania w nowych projektach Zainteresowanie kontynuacją działań podjętych w projekcie BEn zarówno przez IETU jak i partnerów uczestniczących w projekcie Możliwość wykorzystania wyników projektu dla potrzeb innych zainteresowanych regionów Przydatność wyników projektu w opracowaniu i realizacji programów i planów działania na rzecz wykorzystania biomasy do celów energetycznych

14 Więcej informacji www.benproject.eu

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biomass energy register for sustainable site development for European regions Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google