Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejowiec Fabryczny Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejowiec Fabryczny Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku."— Zapis prezentacji:

1 Rejowiec Fabryczny Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku

2 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Położenie 5-tysięczne miasto położone w środkowo-wschodniej części województwa lubelskiego. położony na granicy Pagórów Chełmskich w sąsiedztwie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wymarzone miejsce dla zwolenników spokojnego wypoczynku, amatorów grzybobrania i wędkarzy

3 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Polityka inwestycyjna miasta Rejowiec Fabryczny realizowana jest w ramach priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2005-2013. Cele strategiczne i działanie przewidziane do realizacji podporządkowywane są wzmacnianiu i ugruntowaniu misji miasta: MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY - - PONADLOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ, PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW, ATRAKCYJNE DLA PRZYBYSZÓW Strategia Rozwoju Miasta

4 Samorząd Miasta podjął bardzo ważną uchwałę strategiczną o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia pn. BUDOWA BIOGAZOWNI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. Jest to wspólna inicjatywa sąsiadujących gmin: miasto Rejowiec Fabryczny, gmina Rejowiec Fabryczny i gmina Rejowiec, gdzie zakłada się m.in. wykorzystanie tańszego ciepła do ogrzewania bloków mieszkalnych na osiedlu Wschód, gdzie zamieszkuje znaczny odsetek ogółu mieszkańców miasta. Samorząd zakłada wniesienie aportem wkładu niepieniężnego w formie działki pod budowę instalacji. Pozostałe środki finansowe planuje się pozyskać z funduszy unijnych i krajowych dostępnych dla inwestycji proekologicznych. Jest to przedsięwzięcie ważne zarówno dla mieszkańców, jak i rolników – już zainteresowanych produkcją roślin energetycznych. Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Nowoczesne przedsięwzięcia proekologiczne

5 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Lokalizacja inwestycji

6 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Lokalizacja inwestycji

7 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Bioenergetyka Rejowiecka – Partnerstwo Samorządów Plan wspólnego działania sąsiadujących gmin rejowieckich w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w oparciu o uprawę roślin energetycznych przetwarzanych drogą fermentacji na biometan. Plany inwestycyjne

8 Planowana struktura organizacyjna przedsięwzięcia Gmina jako producent energii ze źródeł odnawialnych (OZE) Sąsiadujące gminy powołują podmiot gospodarczy - spółkę z o. o. pn. Bioenergetyka Rejowiecka, stanowiącą własność tych gmin, do budowy Małych Elektrowni Biometanowych (MEB) o mocy 1 MW każda. Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Plany inwestycyjne

9 Gminy składają ofertę dla rolników, którzy gospodarują na zwartych obszarach rolnych (od 50 do 100 ha i więcej) na produkcję – uprawy roślin energetycznych (m.in. kukurydzy) do wytwarzania zielonej energii. Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Plany inwestycyjne

10 Zakłada się produkcję energii na sprzedaż. Główny odbiorca to Zakład Energetyczny. Około 6-8% energii będzie wykorzystywane na potrzeby własne. Drugim produktem biogazowni będzie ciepło, produkowane w skojarzeniu i w części wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych. Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Plany inwestycyjne

11 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Lokalizacja inwestycji

12 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Lokalizacja inwestycji

13 Finansowanie przedsięwzięcia Planuje się budowę dwóch bioelektrowni w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i wkładu własnego gmin, bądź w oparciu o montaż finansowy środków krajowych z EkoFunduszu i NFOŚiGW oraz wkładu własnego, który może być wniesiony w formie aportu, tj. działek pod planowaną inwestycję. Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Plany inwestycyjne

14 Podstawowym zamierzeniem jest uzyskanie wzrostu rentowności gospodarstw rolnych oraz standardu życia mieszkańców poprzez: Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Społeczny aspekt inicjatywy – korzyści dla Gmin - poprawę opłacalności produkcji rolnej poprzez kontraktowanie zbiorów roślin energetycznych i możliwe powstawanie grup producenckich, - ustalanie własnych atrakcyjnych taryf opłat dla potrzeb lokalnego rynku, - możliwe powstawanie dodatkowych przedsięwzięć aktywizujących lokalny rynek pracy, np. suszarni zbóż czy drewna przy biogazowniach, Plany inwestycyjne

15 Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku Podstawowym zamierzeniem jest uzyskanie wzrostu rentowności gospodarstw rolnych oraz standardu życia mieszkańców poprzez: Społeczny aspekt inicjatywy – korzyści dla Gmin - możliwy handel emisjami CO2, co poprawi ekonomikę projektu, a w rezultacie jego efekt finalny w bilans zysków -uzyskanie tańszej, ekologicznej energii cieplnej do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, co m.in. ograniczy zanieczyszczenie środowiska i poprawi jakość życia mieszkańców. Plany inwestycyjne

16 Energia odnawialna to szansa dla Polski Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku To także możliwość aktywizacji samorządów lokalnych Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Rejowiec Fabryczny Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google