Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 1 W ŁĘCZYCY A RYNEK PRACY REGIONU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 1 W ŁĘCZYCY A RYNEK PRACY REGIONU"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 1 W ŁĘCZYCY A RYNEK PRACY REGIONU
Autoprezentacja.

2 Charakterystyka regionu.
Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą. Konferencja – kształcenie zawodowe młodzieży – nasz wspólny cel. Problemy i dobre przykłady współpracy szkoły z pracodawcami. Podsumowanie.

3 POWIAT ŁĘCZYCKI Usytuowanie powiatu w województwie łódzkim. Nie należy do największych obszarowo. Powiat o powierzchni 773 km2 stanowi 4,24% terenu województwa łódzkiego

4 CHARAKTERYSTYKA REGIONU
Tylko ok. 9 km2 obszaru to miasto. Jest to teren typowo rolniczy. Ludność całego powiatu stanowi ok. 53 tys. mieszkańców, z czego miasto 15,5 tys. Brak na tym terenie dużych zakładów pracy zatrudniających pow. 500 pracowników ( ZOZ Łęczyca ok. 500). Ściśle z rozwojem przemysłu oraz szkolnictwa zawodowego tego obszaru łączy się powstanie łęczyckiej kopalni rud żelaza (ŁZG), w której oprócz rud wydobywano także łupek ilasty do produkcji cementu. Ze względu na wyczerpanie złóż i niską rentowność zaprzestano wydobycia. Obecnie Łęczyckie Zakłady Górnicze S.A. projektują i produkują maszyny i urządzenia, systemy ważące oraz konstrukcje stalowe ( w najlepszym okresie pracowało ok osób, dziś ok ).

5 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON (DANE Z 2007r.)
Oto jednostki zarejestrowane w pewnych wybranych sekcjach wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), zakłady tam zarejestrowane, to potencjalni współpracownicy ze szkołą. Przeważająca większość, to przedsiębiorstwa małe - jedno lub kilkuosobowe – zazwyczaj rodzinne. Tylko w kilku (12) większych przedsiębiorstwach powiatu pracuje od 50 do 200 osób (ŁZG Łęczyca, ŁZPW „Watina”, 2 firmy usługowo transportowe - Miratrans, KMS, 3 zakłady zajmujące się przetwórstwem płodów rolnych - De Heus, Agrico, FRUCTA Napoje ), 3 firmy przemysłowe z udziałem kapitału zagranicznego - GRUAU, Borga, Torex, oraz od połowy 2008r. 2 przedsiębiorstwa (przedstawicielstwa) IMP POLOWAT, IMP COMFORT, których obszarem działalności jest włókiennictwo. Niestety nie wszystkie te większe zakłady chcą współpracować ze szkołą, nawet w organizacji praktyk zawodowych. Podział na trzy grupy. W Łęczycy powstała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna , gdzie zlokalizowane zostały 3 przedsiębiorstwa, z którymi region ten wiąże spore nadzieje, jeżeli chodzi o miejsca pracy i nie tylko. (Kampmann, HTL, Schraner Polska Sp. z o.o.)

6 LICZBA ZAKŁADÓW, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRAKTYKI ZAWODOWE
(5) (4) (2) Oto przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy – głównie w zakresie organizacji praktyk zawodowych. W nawiasach, to przedsiębiorstwa większe. Chciałbym zwrócić uwagę na specyfikę takich mniejszych regionów jak powiat łęczycki, z przewagą małych przedsiębiorstw. Musimy pokonać wiele przeszkód i rozwiązać liczne problemy, nawet w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Nie mamy na naszym terenie zakładu, który by przyjął jednorazowo np. uczniów z całej klasy lub chociaż 10-15, najczęściej to 1-3 osób.

7 LICZBA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE W LATACH 2000 - 2009
Ten wykres pokazuje skalę zmian w kształceniu zawodowym młodzieży na poziomie szkoły średniej. Do 2003r. były jeszcze licea zawodowe i technika po ZSZ. Dotyczy on tylko naszej szkoły, ale najprawdopodobniej pokrywa się on ze zmianami zachodzącymi w innych placówkach. Przypuszczalnie podobnie przedstawiał by się wykres dotyczący ilości młodzieży kształcącej się w szkołach zasadniczych. Ale to jest temat, który warto poddać głębszej analizie i poświęcić mu np. następną konferencję.

8 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY – NASZ WSPÓLNY CEL
I KONFERENCJA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY – NASZ WSPÓLNY CEL Aby poznać zagadnienia i problemy dotyczące kształcenia zawodowego młodzieży na naszym terenie oraz wypracować pewne działania mające na celu minimalizowanie lub nawet likwidację powstałych problemów zorganizowaliśmy r. I Konferencję.

9 CELE KONFERENCJI Zacieśnienie współpracy szkoły z zakładami pracy.
Zapoznanie z „nową” formą egzaminu zawodowego dla absolwentów szkół zawodowych. Określenie potrzeb kształcenia zawodowego w regionie. Na spotkanie przybyli zaproszeni przedstawiciele okolicznych zakładów pracy m.in. Kampmann Polska Sp. z o.o. w Łęczycy, JTI Polska Sp. z o.o. w Gostkowie Starym, GRUAU POLSKA Sp. z o.o. w Daszynie, P.H.P.U. „MIRATRANS” (i 3 mniejsze zakłady) oraz nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi z gimnazjów naszego regionu. Na konferencji obecna była także dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Na 25 zaproszeń przybyło 8 przedsiębiorstw i na 10 gimnazjum, przybyło 6. Na Konferencji zabierali głos wszyscy jej uczestnicy (w panelu dyskusyjnym dotyczącym potrzeb kształcenia zawodowego w regionie).

10 Przedsiębiorcy - Niektóre poruszane zagadnienia nie powinny być kierowane do szkoły zawodowej np. skrócić cykl kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych, programy nauczania niedostosowane do potrzeb pracodawców (wiedza ogólnozawodowa, nie pod dany zakład pracy), szkoła nie kształci w zawodach potrzebnych na rynku pracy w regionach (ślusarz, spawacz, technik mechanik) Gimnazjum – w ich placówkach brak jest np. doradców zawodowych, a także brak jest informacji na temat rynku pracy regionu, o zakładach pracy, ich działalności i potrzebach co do miejsc pracy w konkretnych zawodach. ZSP Nr1 – Współpraca z zakładami pracy ogranicza się generalnie do organizacji praktyk zawodowych, jest potrzeb organizowanie wzajemnych spotkań i rozmów w sprawie problemów kształcenia zawodowego, możliwość wycieczek po okolicznych zakładach, przekazywanie ofert pracy dla uczniów kończących szkoły zawodowe (i nie tylko), być może pomoc dla uczniów zdolnych – stypendia, pracodawcy do gimnazjum – rodziców.

11 Starania o patronat firmy Kampmann nad spawalnią w ZSP Nr 1
Jednak współpraca z przedsiębiorstwami, to nie tylko same problemy i opory. Mamy też na naszym terenie dobre przykłady na tym polu działania. W dniu 15 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Reinhard Godiker - Dyrektor Zakładu Kampmann w Łęczycy, Marta Klauze - Asystent Dyrektora Zakładu Kampmann, Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki, Janusz Mielczarek - Wicestarosta Łęczycki oraz Jarosław Świtoń - Dyrektor ZSP Nr 1 w Łęczycy. Celem spotkania było ukazanie profilu działalności dydaktycznej ZSP Nr 1 przedstawicielom firmy Kampmann oraz możliwości współpracy firmy ze szkołą.

12 Kampmann Polska Sp. z o.o. DOPOSAŻENIE SPAWALNI
Pan Reinhard Godiker był pod wrażeniem systemu kształcenia w ZSP Nr 1 w Łęczycy i zadeklarował chęć wsparcia w postaci materiałów i wyposażenia w urządzenia pracowni do zajęć praktycznych. Firma Kampman dofinansowała stanowisko spawalni CPP w Łęczycy, gdzie dla młodzieży ZSP Nr1 realizowane są zajęcia praktyczne.

13 FILMY PROMUJĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
ŁĘCZYCKIE ZAKŁADY PRACY Realizacją wniosku ustalonego na I Konferencji w ZSP Nr1 była produkcja (przy dużym zaangażowaniu władz samorządowych) filmu promującego kształcenie zawodowe w powiecie łęczyckim. SZKOŁY ZAWODOWE POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

14 PROJEKT „ZAWODOWO DLA ŁODZI”
WSPÓŁPRACA Z JTI POLSKA SP. Z O.O. Gostków Stary PROJEKT „ZAWODOWO DLA ŁODZI” Celem akcji jest zwiększenie liczby uczniów w szkołach o profilu zawodowym i technicznym oraz zmiana społecznego postrzegania zawodówek i techników, które mogą zapewnić młodym ludziom w przyszłości poczucie stabilności, konkurencyjne zarobki i możliwości rozwoju kariery. Efektem I Konferencji oraz dobrej współpracy z firmą JTI POLSKA , był także udział naszej młodzieży w projekcie „Zawodowo dla Łodzi” SZKOLENIE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO ZAISTNIENIA NA RYNKU PRACY

15 WARSZTATY W ZSP NR 1 W ŁĘCZYCY
Szkolenie dotyczyło nauki pisania listu motywacyjnego, nauki w jaki sposób szukać pracy w dużych korporacjach, jak skutecznie poszukiwać pracy, jakich błędów unikać w trakcie poszukiwania pracy

16 Podsumowanie Przeważająca większość zakładów pracy powiatu, to małe firmy Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego z większością zakładów jest trudna Są jednak nieliczne przedsiębiorstwa, które biorą aktywny udział w tym procesie – Kampmann Polska, JTI Polska Im mniej większych zakładów pracy na danym terenie, tym proporcjonalnie mniej zakładów, które aktywnie biorą udział w kształceniu zawodowym młodzieży Potrzebne jest organizowanie cyklicznych spotkań dotyczących zagadnień kształcenia zawodowego w regionie Paradoks - Kampmann Polska i JTI Polska, to firmy potrzebujące pracowników w zawodach, w których szkoła nie może zrealizować naboru (brak chętnych, ślusarz, spawacz, technik mechanik) Pragnę przedstawić jeszcze wnioski z konferencji, które dotyczą także współpracy z przedsiębiorstwami, kształcenia zawodowego i przyszłości w tym zakresie w naszym regionie

17 Wnioski z I Konferencji
W większości współpraca z przedsiębiorcami ogranicza się do organizacji praktyk zawodowych Wymagane są działania zakładów pracy, które wpłyną na rozwój kształcenia zawodowego w regionie Potrzebna lepsza wymiana informacji (zakład pracy - szkoła zawodowa – gimnazjum) o zapotrzebowaniu na fachowców w konkretnych zakładach i zawodach Przekazywanie ofert pracy dla uczniów kończących szkoły zawodowe Opracowanie materiałów reklamowych informujących o specyfice pracy danego zakładu Pomoc dla uczniów zdolnych – stypendia Szkoły zawodowe powinny kształcić ma potrzeby lokalnego rynku pracy Skrócić cykl kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych Podsumowując - Potrzebne są działania (gimnazjum + rodzice), które przełamią stereotyp myślenia, iż szkoły zawodowe są gorsze. Pozwoli to przyciągnąć młodzież do kształcenia zawodowego. Na razie mamy problem z naborem do szkół zawodowych (zwłaszcza w niektórych zawodach), ale następny (już się pojawiający), to kadra. Wiele z tych wniosków jesteśmy w stanie zrealizować we własnym zakresie na terenie własnego powiatu, niestety niektóre z nich (2 ostatnie), to kwestia czasu i decyzji najwyższych władz państwowych. To, iż szkolnictwo zawodowe jest w takim stanie jak obecnie jest wynikiem wielu decyzji zmierzających do stopniowej likwidacji tego typu kształcenia. Dziś potrzebne są mądre i przemyślane rozwiązania, które pozwolą na rozwój szkolnictwa zawodowego. Jeżeli tak się nie stanie, to mam obawy, iż nawet najlepsza współpraca z przedsiębiorstwami nie wpłynie na zaspokojenie rynku kadrą wykwalifikowanych, potrzebnych na danym terenie pracowników.

18 Andrzej Pawlak zsp1@oswiata.org.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Pawlak


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 1 W ŁĘCZYCY A RYNEK PRACY REGIONU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google