Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Leonardo da Vinci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Leonardo da Vinci"— Zapis prezentacji:

1 Program Leonardo da Vinci
Jolanta Gniewek Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie im. prof. Odona Bujwida Program Leonardo da Vinci

2 „Sztuka kulinarna Francji, Włoch i Szwecji” „Kuchnie regionalne Francji i Węgier”
Cel główny projektu: Staże zagraniczne - integralna część programu nauczania w zawodach gastronomicznych.

3 Cele cząstkowe programu i ich realizacja
Poznanie zwyczajów i zasad żywienia w danym kraju, Zapoznanie się uczniów ze specyficznymi dla danego kraju surowcami, potrawami, technikami ich produkcji oraz organizacją pracy i zarządzaniem w zakładach gastronomicznych,

4 Cele cząstkowe programu i ich realizacja
Wzbogacenie znajomości słownictwa zawodowego, Uczenie się samodzielności, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,bycia otwartym na nowości. Odbyty staż ma dać młodzieży większe szanse w przyszłości na rynku pracy.

5 Realizacja projektu Nawiązanie kontaktu z partnerami.
Ustalono tematykę projektu. Wybrano miejsca praktyk w porozumieniu z partnerami. Zapoznać się z dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku. Zebrać od partnerów listy intencyjne. Złożyć projekt do krajowej Agencji Programów Leonardo da Vinci Przydział zadań dla grupy osób współpracującej w realizacji programu. Opracowanie czytelnych regulaminów. Realizacja programu zgodnie z projektem.

6 Nasi partnerzy i realizacja celu głównego
Szkoły gastronomiczne z Francji, Szwecji i Węgier Program realizowano przez okres 19 miesięcy, począwszy od dnia 30 października 2001 do dnia 30 maja 2003 oraz od 1 października 2004 do 30 maja 2006 W projekcie wzięło udział 54 uczniów (beneficjentów) Praktyki trwały 4 tygodnie

7 Podział zadań dla grupy osób:
Zarządzanie projektem Powołanie zespołu do realizacji programu i rozdzielenie zadań Podział zadań dla grupy osób: Kontakty z partnerami, podpisywanie umów trójstronnych, nawiązywanie kontaktów z mediami w celu promocji realizowanego programu. Zarządzanie finansami . Tłumaczenia. Nadzorowanie dokumentacji beneficjentów. Ubezpieczenia beneficjentów. Kronika programu.

8 Rezultaty projektów Staże zagraniczne dają młodzieży większe szanse na rynku pracy. Młodzież ma możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych innych niż przewiduje program nauczania. Doskonalą umiejętność języka obcego. Poznają zasady pracy w innych warunkach społecznych i gospodarczych.

9 Rezultaty projektu Nabywają umiejętność łatwiejszego nawiązywania kontaktu z pracodawcami i rówieśnikami. Otrzymują potwierdzenie realizacji stażu w postaci świadectwa „Europass Mobilność”. Nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami gastronomii.

10 Rezultaty projektu Pozyskane środki na realizację praktyk zagranicznych spowodowały to, że szkoła stała się dla uczniów bardziej atrakcyjna. Wyzwoliła się konkurencja wśród uczniów gdyż tylko dobrzy mogą wyjechać na staż. Uatrakcyjniliśmy ofertę edukacyjną dla przyszłych kandydatów do szkoły.

11 Europejczycy uczą się kuchni polskiej
Wymiana grup z : Francji - 20 beneficjentów Szwecji - 8 beneficjentów Węgier - 5 beneficjentów Słowacji - 10 beneficjentów

12 Inne projekty realizowane w szkole
Program „ Sokrates Comenius”, Stała wymiana młodzieży na staże zawodowe na Słowację i Węgry.


Pobierz ppt "Program Leonardo da Vinci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google