Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak powinna wyglądać współpraca stoczni i szkół okrętowych w celu rozwoju i odtwarzania potencjału ludzkiego branży okrętowej?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak powinna wyglądać współpraca stoczni i szkół okrętowych w celu rozwoju i odtwarzania potencjału ludzkiego branży okrętowej?"— Zapis prezentacji:

1 Jak powinna wyglądać współpraca stoczni i szkół okrętowych w celu rozwoju i odtwarzania potencjału ludzkiego branży okrętowej?

2 Szkoły kształcące w zawodach stoczniowych Zespół Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie Politechnika Szczecińska Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku Szkoły Okrętowe Conradinum w Gdańsku Politechnika Gdańska

3 Szkoła podstawowa Gimnazjum LiceumTechnikum Szkoła zawodowa Politechnika wycieczki, udział w chrztach, dni otwarte, wizyty aktywizujące w stoczni i w ZSBO praktyczna nauka zawodu, zatrudnienie młodocianych, stypendia fundowane, dodatkowe kwalifikacje zawodowe, organizacja egzaminów dyplomowych, oddelegowanie wykładowców, zaliczanie nauki do stażu zakładowego, urlop szkoleniowy (wieczorówka) praktyki zawodowe, stypendia fundowane, dodatkowe kwalifikacje zawodowe, oddelegowanie wykładowców, zaliczanie nauki do stażu zakładowego, urlop szkoleniowy (wieczorówka) wspieranie klas politechnicznych

4 STOCZNIA technolodzy, mistrzowie kadra kierownicza projektanci robotnicy wykwalifikowani traserzy, technolodzy mistrzowie robotnicy wykwalifikowani monterzy bez kwalifikacji, niezbędne kursy zawodowe Szkoła podstawowa Gimnazjum LiceumTechnikum Szkoła zawodowa Politechnika

5 PRZYCZYNY NIEDOBORU KADR W ZAWODACH STOCZNIOWYCH Odpływ wykwalifikowanych pracowników do pracy za granicą (lepsze warunki pracy i płacy) Deficyt wykwalifikowanych absolwentów szkół, kształcących w zawodach stoczniowych, Wysokie koszty szkoleń i kursów doskonalenia zawodowych Niechęć pracowników i osób bezrobotnych do przekwalifikowania się

6 ZAWODY DEFICYTOWE Potrzeby kadrowe Stoczni Gdynia S.A. dotyczą następujących zawodów: spawacz projektant elektromonter monter kadłubów okrętowych monter rurociągów okrętowych monter ślusarskiego wyposażenia

7 ŹRÓDŁA POZYSKANIA PRACOWNIKÓW Rekrutacja zewnętrzna doświadczonych pracowników Rekrutacja absolwentów szkół okrętowych Rekrutacja wewnętrzna - przekwalifikowanie pracowników Szkolenia bezrobotnych

8 W SYTUACJI NIEDOBORÓW KADROWYCH, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY OKRĘTOWEJ, SZCZEGÓLNEGO ZNACZENIA NABIERA ŚCISŁA I STAŁA WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI SZCZEBLA ZAWODOWEGO, ŚREDNIEGO I WYŻSZEGO, KSZTAŁCĄCYMI W ZAWODACH STOCZNIOWYCH, ZMIERZAJĄCA DO DOPASOWANIA ZAKRESU I PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO.

9 POROZUMIENIE STOCZNI ZE SZKOŁĄ Zawarte pomiędzy Stocznią a Gminą reprezentującą Szkołę Porozumienie przynosi korzyści obu stronom: Stocznia zyskuje wykwalifikowanych zgodnie z jej potrzebami kandydatów do pracy, Szkoła zapewnia zatrudnienie swoim absolwentom, co uatrakcyjnia ofertę rekrutacyjną szkoły, Miasto prowadzi skuteczne działania prewencyjne w celu ograniczenia bezrobocia w regionie.

10 Czy miastu opłaca się finansować szkoły okrętowe Współpraca Stoczni ze szkołami i uczelniami wyższymi, kształcącymi młode kadry ściśle na potrzeby przemysłu okrętowego, jest oparta na obustronnych korzyściach: cenne uzupełnienie niedoborów kadrowych w postaci wykwalifikowanych i technicznie przygotowanych kandydatów do pracy zmniejszenie liczby osób bezrobotnych przez gwarancje zatrudnienia.

11 Biorąc pod uwagę obustronne korzyści - zmiany rynkowe w branży okrętowej, i związane z nimi zmiany w profilu produkcji, powinny wpływać na zmianę programów kształcenia oraz liczbę osób kształcących się w zawodach stoczniowych.

12 Dziękuję za uwagę Przygotował: Jakub Kraszewski Dyrektor Biura Obsługi Personalnej


Pobierz ppt "Jak powinna wyglądać współpraca stoczni i szkół okrętowych w celu rozwoju i odtwarzania potencjału ludzkiego branży okrętowej?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google