Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Zamek Książ 12-13.11.2008 System Informacji Branżowej narzędziem pomocy w planowaniu kariery i aktywności zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Zamek Książ 12-13.11.2008 System Informacji Branżowej narzędziem pomocy w planowaniu kariery i aktywności zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Zamek Książ 12-13.11.2008 System Informacji Branżowej narzędziem pomocy w planowaniu kariery i aktywności zawodowej OGÓLNOPOLSKI KONGRES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

2 Kluczowa rola poradnictwa zawodowego Jest w pełni zgodna z Rezolucją Rady Unii Europejskiej dotyczącą Całożyciowego poradnictwa zawodowego, uchwaloną w maju 2004 r. i podpisaną również przez polskiego Ministra Edukacji. Oparte na doświadczeniach 36 krajów świata, najważniejsze zalecenia Rezolucji stwierdzają: to szkoła powinna dać szansę młodzieży - przekazać jej wiedzę i umiejętności, bez której nie sposób dać sobie radę na rynku pracy.

3 Nowa Rezolucja…

4 Sieć doradców branżowych – przykład dobrej praktyki z Australii www.careeradviceaustralia.gov.auw ww.skillsforthefuture.gov.au

5

6 Sieć doradców branżowych Career Advice Australia jest nową rozwijaną od 2006 r. inicjatywą rządu Australii. Ma ona na celu utworzenie i szerokie udostępnienie młodzieży (13-19 r. ż.) wysokiej jakości informacji o możliwościach kariery w różnych sektorach gospodarki oraz umożliwić pracodawcom Australii przekazanie ich oczekiwań wobec kandydatów do pracy (do młodzieży i do szkół) a także zaangażowanie ich w proces planowania kariery młodych ludzi.

7 Sieć doradców branżowych składa się z dwóch poziomów doradców branżowych: -10 Głównych Specjalistów Branżowych - i 57 Regionalnych Doradców Branżowych Kariery Jak również z: - 213 Lokalnych Partnerów - oraz ok. 100 Doradców Ścieżek Kariery pracujących bezpośrednio z młodzieżą i przemysłem w całej Australii Sieć doradców branżowych

8 Ta bardzo ważna inicjatywa ma za zadanie budowanie mostów pomiędzy młodymi ludźmi a lokalnymi pracodawcami m.in. poprzez: - program Adopt A School (Zaadoptuj szkołę), - wzmocnienie udziału staży, praktyk itp.. w kształceniu - inicjowanie i prowadzenie szerokiej gamy różnych usług mających na celu wsparcie planowania kariery i wejścia na rynek pracy (przy maksymalnym zaangażowaniu lokalnego biznesu). Sieć doradców branżowych

9

10

11

12

13

14 www.skillsinfo.gov.au Sieć doradców branżowych – perspektywy w branżach

15

16

17

18 Fakty: 1)Branżowe Poradnictwo Zawodowe odnosi w Australii wielki sukces, bo jest efektywne i daje bardzo praktyczne wskazówki. Jest to świetna inicjatywa pozwalająca na elastyczne ukierunkowanie kształcenia zawodowego. Wdrożona w pełni daje trwały system wymiany informacji pomiędzy rynkiem pracy – edukacją – zasobami ludzkimi. Jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczniów i osoby dorosłe pozwala bowiem na konkretyzowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych

19 Doradztwo branżowe jest nowoczesną formą usług informacji i poradnictwa zawodowego koncentrującą się na praktycznym i konkretnym wsparciu ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego młodzieży. Proponujemy z jednej strony zbudowanie systemu zbierania, analizowania i opracowywania informacji o kluczowych dla rozwoju województwa branżach, zaś z drugiej strony dystrybucję opracowanych materiałów do szkół i innych instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego. Doradztwo branżowe można traktować jako precyzyjny proces budowania drogowskazów wejścia na rynek pracy. Ujęcie branżowe pozwala na: - wybranie branż najważniejszych dla regionu, - dotarcie do pracodawców i innych podmiotów kreujących rynek pracy, - nawiązanie współpracy wszystkich partnerów ze szkołami, - przygotowanie narzędzi, metod i zasobów informacji dla uczniów (począwszy od gimnazjów) celem wskazania możliwych ścieżek kariery w danych branżach - oddziaływanie i kształtowanie zainteresowań technicznych oraz naukami ścisłymi wśród młodzieży.

20

21 Konkretne wybrane działania: 1) Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Zawodowej (SIZ) i Branżowej (SIB) w branżach budowlanej, informatycznej i turystycznej. 2) Stworzenie innowacyjnych materiałów dotyczących planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy (teczki informacji o zawodach w branżach budowlanej, informatycznej i turystycznej, broszury, poradniki, zeszyty ćwiczeń, ulotki, programy komputerowe, filmy, książki itp). 3) Przekazanie materiałów uczniom, szkołom i centrom zawodowym uczestniczącym w projekcie. 4)Produkty SIZ i SIB zostaną także umieszczone na platformie internetowej Projektu – co da gwarancję szerokiego dostępu.

22 Rynek pracyEdukacja Wiemy jak powinno wyglądać przejście… i wybór właściwych ścieżek… Badanie potrzeb i trendów rozwojowych w branżach Tworzenie zasobów informacji branżowych Stały przepływ informacji: Pracodacy–Szkoły-Uczniowie Branżowe Poradnictwo Zawodowe

23 Dziękuję za uwagę! Wojciech Kreft - ECORYS Polska wojtek@ecorys.pl


Pobierz ppt "Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Zamek Książ 12-13.11.2008 System Informacji Branżowej narzędziem pomocy w planowaniu kariery i aktywności zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google