Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalny marketing globalnego ocieplenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalny marketing globalnego ocieplenia"— Zapis prezentacji:

1 Globalny marketing globalnego ocieplenia
Dr Joanna Jonczek

2 MARKETING MIĘDZYNARODOWY I GLOBALNY (oprac. A. Krzak)
Wychodzi od definicji ekonomicznego marketingu międzynarodowego (globalnego, zagranicznego lub wielonarodowego ), który obejmuje działania (firmy) poza/ponad politycznymi granicami własnego kraju, a jego istotą jest „potrzeba poznania i zrozumienia uwarunkowań kompleksowego otoczenia, które stanowią rynki zagraniczne” (E. Duliniec) Polityczny marketing międzynarodowy, wychodzi z własnego, lokalnego rynku poszczególnych państw, które stają się częścią większych oraz bardziej skomplikowanych rynków politycznych. Polityczny marketing globalny, prowadzony jest w skali globalnej, często praktycznie na całym świecie, chociaż niekoniecznie w sposób całkowicie ujednolicony (wystandaryzowany).

3

4

5 Krótka (i tendencyjna) historia propagandy klimatycznej

6

7 Globalne ocieplenie 1992 – Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (Konferencja NZ nt Środowiska i Rozwoju). Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu została podpisana 5 maja 1992 r. i weszła w życie 21 marca 1994 r. Nie zawierała żadnych obligatoryjnych nakazów.

8 Globalne ocieplenie 1997 – konferencja w Kioto, na której został wypracowany protokół stanowiący uzupełnienie Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu. Podpisany grudnia1997 r., wszedł w życie 16 lutego 2005 r.

9 Główne postanowienia Protokołu z Kioto
Do 2012 r. o 6-8% zostaną zredukowane emisje gazów powodujących efekt cieplarniany Dwutlenku węgla Metanu Tlenku azotu HFC (halogenoalkanów) PFC (perfluorowęglowodorów) Sześciotlenku siarki

10 Główne postanowienia Protokołu z Kioto
Podział pakietów emisyjnych i organizacja wymiany handlowej między państwami ratyfikującymi Protokół Kraje wysokorozwinięte zobowiązane są do wspierania technologicznego krajów rozwijających się Strony układu są zobowiązane do prowadzenia badań związanych z badaniem klimatu i pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii

11 Główne postanowienia Protokołu z Kioto
Protokół został ratyfikowany przez kraje emitujące łącznie ok. 61% wszystkich gazów cieplarnianych Protokół NIE ZOSTAŁ ratyfikowany przez największego emitenta - Stany Zjednoczone (35%), a także Chiny i Indie

12 Co to oznacza? Wprowadzenie handlu emisjami oznacza ustanowienie ceny na to, co do tej pory było darmowe – pytanie, kto za to zapłaci? Wybierz poprawną odpowiedź: Rząd kraju, który musi dokupić pakietów emisyjnych Te obrzydliwe przedsiębiorstwa, które zohydzają nasze środowisko emitując szkodliwe substancje Ja, jeśli chcę nadal korzystać z energii elektrycznej, transportu i mieć ciepło w domu

13 Bezcelowe działanie? Jaki jest sens płacić za to, co dla innych jest darmowe?  Jaki wpływ na życie codzienne obywateli będzie miało samoograniczanie ??? Kto będzie faktycznym beneficjentem tych samoograniczeń???  dylemat wspólnego pastwiska i „free riders”

14 Bezcelowe działanie? Działanie być może miałoby sens, gdyby uzyskano możliwość powstrzymania zanieczyszczeń nad określonym terytorium. Tak długo, dopóki taka możliwość nie istnieje – działanie jest bezcelowe. Chyba, że celem jest co innego, niż walka z globalnym ociepleniem…

15 Bezcelowe działanie? Urzędnicy i decydenci nie znają konsekwencji forsowanych przez siebie rozwiązań – casus biopaliw: Programy wspólnotowe na rzecz redukcji gazów cieplarnianych zakładały, że do roku 2020 udzial biopaliw w sektorze transportowym powinien osiągnąć 10% wzrost popytu na zboża i rośliny typowe dla biopaliw  zmniejszenie areału roślin  wzrost cen artykułów rolnych. Z początkiem 2008 r. unijny komisarz ds. środowiska, S. Dimas powiedział w wywiadzie dla BBC: „eklogiczne i socjalne problemy wywoływane przez biopaliwa są większe, niż przypuszczaliśmy. Lepiej jest nie dotrzymać naszego zobowiązania, niż skrzywdzić ludzi i środowisko.

16 Bezcelowe działanie? Jak daleko mają iść owe samoograniczenia?

17 Tak na chłopski rozum… CO2 nie jest zanieczyszczeniem – jest gazem koniecznym do życia CO2 jest głównym składnikiem pokarmowym flory – więcej co2 oznacza bujniejszą roślinność Cieplejszy klimat to lepsze warunki rozwoju Cieplej już było (bo niby skąd się wzięły polskie złoża węgla brunatnego???)

18 Główni emitenci CO2 (w porządku rosnącym)
Ludzie i pochodne ich działań Wulkany Zwierzęta Rozkładająca się roślinność Oceany Korzystanie z silników spalinowych powoduje mniejszy poziom emisji CO2 niż miałoby to miejsce w przypadku korzystania z transportu w 100%naturalnego – zwierzęcego. O jakości powietrza w najbliższym otoczeniu nie trzeba już wspominać – proszę przypomnieć sobie aromat stajni.

19

20 Ideologia globalnego ocieplenia przyjmuje jedno milczące, ale nieprawdziwe założenie: że suma energii docierającej z zewnętrz jest stała.

21 A co, jeśli walcząc z globalnym ociepleniem rzucamy się z motyką na Słońce???
Obok antropogenicznych teorii globalnego ocieplenia istnieją bowiem inne, bardziej przekonywujące, teorie solarne.


Pobierz ppt "Globalny marketing globalnego ocieplenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google