Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY"— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY
ZANIECZYSZCZENIAMI nazywamy wszystkie substancje, które dostają się do atmosfery na skutek ludzkiej działalności lub ze źródeł naturalnych i które mogą powodować szkody. Skład powietrza atmosferycznego: azot – 78%, tlen – 21%, dwutlenek węgla – 0,03% i inne gazy.

2 Zanieczyszczenia powietrza
Naturalne Pyły i gazy (wybuchy wulkanów, pożary lasów, burze piaskowe) 2. Sztuczne (antropogeniczne) Elektrownie Przemysł hutniczy, wydobywczy i materiałów budowlanych Pojazdy mechaniczne Chemizacja rolnictwa Spalanie paliw – węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego

3

4 Substancje dostające się do atmosfery w wyniku działalności człowieka:
tlenki siarki tlenki azotu tlenki węgla sadza fenole pyły cementowe metale ciężkie (Pb, Cu, Zn, Al) metan

5 SMOG – to zanieczyszczenia powietrza unoszące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi i okręgami przemysłowymi. Jest przyczyną powstawania kwaśnych deszczów. Smog kwaśny tworzy się w powietrzu wilgotnym i zanieczyszczonym dwutlenkiem siarki i azotu oraz pyłem.

6 Kwaśne deszcze niszczą lasy i zatruwają glebę

7 DZIURA OZONOWA – to zjawisko ubytku ozonu w ozonosferze związane z zanieczyszczeniem atmosfery freonami. Gaz ten dostaje się do atmosfery, który pod wpływem promieniowania ultrafioletowego uwalnia atom chloru, który powoduje rozpad ozonu. Zwiększa się natężenie promieniowania UV, które jest zabójcze dla organizmów (nowotwory skóry, mutacje).

8

9 EFEKT CIEPLARNIANY – zwany szklarniowym
EFEKT CIEPLARNIANY – zwany szklarniowym. To zjawisko ocieplania się atmosfery spowodowane zwiększoną ilością zanieczyszczeń gazowych zwłaszcza dwutlenku węgla. Cząsteczka dwutlenku węgla przepuszcza promieniowanie słoneczne, a pochłania promieniowanie cieplne. Skutki : ocieplenie klimatu, anomalie pogodowe, topnienie lodowców, podniesienie poziomu mórz i oceanów. Gazy cieplarniane: dwutlenek węgla, metan. Wycinanie i wypalanie lasów sprzyja efektowi cieplarnianemu, ponieważ rośnie ilość dwutlenku węgla, bo nie ma roślin, które mogłyby go wykorzystać do fotosyntezy.

10

11

12

13 Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i inne elementy środowiska:
choroby układu oddechowego zaburzenia centralnego układu nerwowego choroby oczu alergie choroby układu krążenia mniejsze plony wymieranie zwierząt niszczenie budowli korozje

14 Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza:
Pasy zieleni Modernizacja zakładów przemysłowych Odnawialne źródła energii – słońce, wiatr, woda Filtry Zamiana samochodu na rower


Pobierz ppt "TEMAT: PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google