Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ promocja kształcenia ustawicznego dla dorosłych w formach szkolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ promocja kształcenia ustawicznego dla dorosłych w formach szkolnych."— Zapis prezentacji:

1 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ promocja kształcenia ustawicznego dla dorosłych w formach szkolnych

2 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

3 Sekret długiego życia Wyniki badań nad czynnikami społecznymi przedłużającymi życie człowieka, opublikowane w Medicine & Health 3 stycznia 2007 wskazują na czołowe miejsce edukacji, niezależnie od kraju, gdzie badania były prowadzone!

4 Sekret długiego życia Obok edukacji, oczywiście, dla długiego życia, niezwykle ważne są: Wybory zdrowszych opcji życia (ograniczenia używek, zmiana diety, dużo ruchu itp.), Utrzymywanie licznych kontaktów rodzinnych i towarzyskich (sieć kontaktów).

5 Sekret długiego życia Jednakże Michael Grossman, ekonomista z City University of New York, edukację stawia na czele czynników wydłużających życie!

6 Sekret długiego życia A James Smith, ekonomista w Rand Corporation, przywołuje wyniki studiów nad ludźmi w średnim wieku; …wniosek z tych badań jest taki, że ludzie mniej wyedukowani – mają mniejsze zdolności planowania swej przyszłości.

7 Sekret długiego życia Skoro znamy sekret, dlaczego z niego nie korzystamy? Na Warmii i Mazurach w ostatnich latach odnotowuje się spadek aspiracji edukacyjnych, wzrastających jeszcze do 2005 roku.

8 Sekret długiego życia Na szczęście, wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, co drugi dorosły mieszkaniec Warmii i Mazur deklaruje, że gdyby zaistniała możliwość rozpoczęcia nauki jeszcze raz, na pewno celem byłoby uzyskanie wykształcenia wyższego od posiadanego…

9 Sekret długiego życia Edukacja to aerobic mózgu Edukacja wspomaga i rozwija pamięć Edukacja u ludzi starszych wspomaga procesy życiowe W USA ponad 80% studentów to studenci nietradycyjni, to jest tacy, którzy podjęli studia po przerwie od ukończenia szkoły średniej…

10 Badanie Kształcenie dorosłych zrealizowane w Polsce, w IV kwartale 2006, współfinansowane przez UE, pokazało pozytywny stosunek Polaków w wieku 25-64 – do edukacji: Prawie 70% uznało, że nauka i szkolenia pomagają w organizowaniu życia codziennego, Ponad 80% wskazuje edukację jako formę ochrony przed bezrobociem, Ponad 90% wskazuje podnoszenie kwalifikacji jako źródło sukcesów w pracy.

11 To dobre rokowania … dla naszego projektu. Dodajmy, że wg tej samej jednostki badawczej, 2/3 dorosłych mieszkańców Warmii i Mazur chciałoby coś zmienić w zakresie posiadanego wykształcenia.

12 Mamy też niezłe niektóre wyniki – w porównaniu z UE27

13 Mamy niezłe niektóre wyniki – w porównaniu z UE27 – i osiągnęliśmy (2004) wskaźniki, do których UE 27 zdąża…

14 Czasem jesteśmy bezkonkurencyjni w porównaniu z UE27…

15 Badanie Kształcenie dorosłych zrealizowane w Polsce, w IV kwartale 2006, współfinansowane przez UE, pokazało potrzeby i aspiracje edukacyjne Polaków w wieku 25-64: - 2/3 ankietowanych nie uczestniczyło w żadnej formie edukacji,

16 Badanie Kształcenie dorosłych zrealizowane w Polsce, w IV kwartale 2006, współfinansowane przez UE, pokazało potrzeby i aspiracje edukacyjne Polaków w wieku 25-64: - prawie 60% mieszkańców miast i 75% mieszkańców wsi nie uczestniczyło w żadnej formie edukacji,

17 Badanie Kształcenie dorosłych zrealizowane w Polsce, w IV kwartale 2006, współfinansowane przez UE, pokazało potrzeby i aspiracje edukacyjne Polaków w wieku 25-64: - Uczestnicy o najniższym wykształceniu w ponad 80% nie podejmowali żadnego wykształcenia; z wykształceniem średnim – około 60%, a z najwyższym wykształceniem tylko 25% nie podejmowało się kontynuacji wykształcenia.

18 Dlaczego więc nie mamy powodów do radości, zadowolenia i dobrego samopoczucia?

19 Oczywiście, w projekcie SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

20 Gdzie możemy szukać źródeł lepszej jakości życia? Tu i teraz – w województwie warmińsko- mazurskim, w roku 2009? Realizacja kampanii informacyjnej na rzecz edukacji ustawicznej osób dorosłych w formach szkolnych dostarczy mieszkańcom naszego województwa danych w postaci bazy adresowej szkół – na stronie www.stowarzyszeniemlodych.pl www.stowarzyszeniemlodych.pl

21 Gdzie możemy szukać źródeł lepszej jakości życia? Tu i teraz – w województwie warmińsko- mazurskim, w roku 2009? Np.:W kawiarenkach edukacyjnych – których 5 odbędzie się w każdym powiecie ziemskim województwa warmińsko- mazurskiego.

22 Gdzie możemy szukać źródeł lepszej jakości życia? Tu i teraz – w województwie warmińsko- mazurskim, w roku 2009? W lokalnych mediach znajdą się informacje o kawiarenkach edukacyjnych…

23 Gdzie możemy szukać źródeł lepszej jakości życia? Tu i teraz – w województwie warmińsko- mazurskim, w roku 2009? … a w telewizjach regionalnej i lokalnych pojawią się Kawiarenki kształcenia ustawicznego…

24 Gdzie możemy szukać źródeł lepszej jakości życia? Tu i teraz – w województwie warmińsko- mazurskim, w roku 2009? … w każdym z elementów kampanii, (w różnym stopniu) można będzie: - uzyskać informacje od doradcy zawodowego, - Wydobyć i skorygować swoje umiejętności komunikacyjne i predyspozycje, - poznać przykłady ułatwiające podjęcie decyzji o rozwijaniu swoich aspiracji edukacyjnych…

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ promocja kształcenia ustawicznego dla dorosłych w formach szkolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google