Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W zdrowym świecie zdrowe dziecię”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W zdrowym świecie zdrowe dziecię”"— Zapis prezentacji:

1 „W zdrowym świecie zdrowe dziecię”
Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 126 w Łodzi Autorzy prezentacji: mgr Magdalena Jan-Ander mgr Elżbieta Jankowska

2 „Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wprowadzania elementów edukacji ekologicznej” Program „Ekologia w przedszkolu” Grażyna Kutyłowska

3 Ekologia jest nauką badającą wzajemne zależności między organizmami.
Ekologia to: My- ludzie i otaczający nas świat, nasz sposób życia Ochrona powietrza, wody i gleby Obowiązek zmniejszania odpadów i poszukiwanie bezpiecznych źródeł energii Oszczędne korzystanie z zasobów surowcowych, przemyślane stosowanie substancji chemicznych jak i odpowiednich technologii

4 Współpraca z Nadleśnictwem Brzeziny, Fundacją ABC XXI oraz ŚFP i OM przynosi ogromne korzyści dla naszym wychowankom Edukację w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym pozwalającą oddziaływać bardzo silnie na sferę zmysłową, emocjonalna oraz zdrowotną Możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami poprzez uczestnictwo w konkursach wiedzy i plastycznych Dbałość o zdrowie we wszystkich jego aspektach

5 Nauczyciel jako przewodnik po świecie
Odkrywa przed dzieckiem świat przyrody będący źródłem wiedzy i tajemnic Pokazuje drogę do jego odkrywania i umiłowania Kształtuje nawyki i wprowadza w świat zasad, reguł i norm Organizuje zajęcia aktywizując często środowisko rodzinne Uświadamia, jak przeciwdziałać degradacji środowiska i naprawiać szkody Uczy odpowiedzialności za stan środowiska Rozwija umiejętność czerpania korzyści z obcowania z przyrodą ( aktywny wypoczynek, dary) Zachęca do twórczego dzielenia się wiedzą i umiejętnościami

6 Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo wdzięczną dziedziną dająca możliwość stosowania różnorodnych form i metod pracy a także środków dydaktycznych Metoda problemowa- rozwiązywanie problemów ekologicznych pod okiem nauczyciela Metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno- technicznej Pogadanka Praca z książką ( słuchanie treści, oglądanie ilustracji, samodzielne czytanie) Metoda sytuacyjna- wprowadzenie dzieci w konkretną sytuację, rozumienie i podejmowanie przez dzieci decyzji, przewidywanie skutków, poszukiwanie rozwiązań „Burza mózgów” Gry dydaktyczne Metody ekspresyjne- wyrażanie własnych przeżyć, doznań, uczuć w konkretnej działalności na rzecz środowiska a także w twórczości plastycznej, konstrukcyjnej i słownej Eksperyment, doświadczenia, obserwacja- prowadzone przez dzieci w warunkach naturalnych bądź kącikach przyrody Środki dydaktyczne: okazy naturalne, środki wizualne, słuchowe, manipulacyjne a także środki i urządzenia techniczne ( lupa, mikroskop, akwaria, terraria, naczynia i pojemniki)


Pobierz ppt "„W zdrowym świecie zdrowe dziecię”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google