Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE ESTETYCZNE DZIŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE ESTETYCZNE DZIŚ"— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIE ESTETYCZNE DZIŚ
NOWA RZECZYWISTOŚĆ NOWE ZADANIA

2 KONCEPCJA WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO HERBERTA READA
WYCHOWANIE WEDŁUG PARADYGMATU SZTUKI KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI TYPU ESTETYCZNEGO „GDY ZGINIE SZTUKA, DUCH LUDZKI STAJE SIĘ BEZSILNY, ŚWIAT COFA SIĘ W BARBARZYŃSTWO”

3 EKSPANSJA SZTUKI POPULARNEJ
PO 70. LATACH… KRYZYS WARTOŚCI EKSPANSJA SZTUKI POPULARNEJ

4 ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ TEORII WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO
ROZSZERZENIE ZAINTERESOWAŃ NA KULTURĘ POPULARNĄ I ESTETYCZNE ASPEKTY ŻYCIA CODZIENNEGO UWZGLĘDNIENIE NOWYCH MEDIÓW ANALIZA DZIAŁAŃ POZAARTYSTYCZNYCH

5 CO TO JEST WYCHOWANIE ESTETYCZNE?
STRUKTURA INTERDYSCYPLINARNA PROGRAM DZIAŁANIA PRAKTYCZNEGO

6 ZADANIA WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO
ZAPEWNIENIE INTENSYWNOŚCI PERCEPCJI EKSPRESJA WRAŻEŃ W FORMIE KOMUNIKATYWNEJ PROWOKOWANIE DO UZEWNĘTRZNIANIA PSYCHICZNYCH DOZNAŃ W KONTAKCIE ZE SZTUKĄ KSZTAŁCENIE WYRAŻANIA MYŚLI W TRAFNEJ FORMIE POSTAWA TWÓRCZA

7 WYCHOWANIE ESTETYCZNE
KSZTAŁCENIE WIZUALNE – WZROK – PROJEKTOWANIE PLASTYCZNE – DOTYK – PROJEKTOWANIE MUZYCZNE – SŁUCH – MUZYKA KINETYCZNE – MIĘŚNIE – TANIEC, RYTMIKA MOWY – JĘZYK – POEZJA I TEATRA KONSTRUKCYJNE – MYŚLENIE – SZTUKA UŻYTKOWA

8 ZADANIA WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO
W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ I ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA ESTETYCZNE? JAK LOKALIZOWAĆ POJĘCIE PIĘKNA CODZIENNEGO I W JAKI SPOSÓB PRZEKŁADA SIĘ ONO NA DOZNANIA O CHARAKTERZE ESTETYCZNYM? JAKIMI METODAMI KSZTAŁCIĆ I WYCHOWYWAĆ LUDZI WRAŻLIWYCH ESTETYCZNE? W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ ZADOWOLENIE WYNIKAJĄCE Z AKTYWNEGO UDZIAŁU W SZTUCE?

9 WYCHOWANIE ESTETYCZNE
EDUKACJA KULTURALNA

10 PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W KULTURZE
EDUKACJA KULTURALNA PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W KULTURZE

11 EDUKACJA MUZEALNA JAKO PRZYKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
ODBIORCA SZTUKI ANIMATOR OBIEKT SZTUKI

12 ZADANIA EDUKACJI KULTURALNEJ
WPROWADZANIE W ŚWIAT SZTUKI POPRZEZ AKTYWNOŚĆ: GRY I ZABAWY ZAPOZNANIE Z TECHNIKAMI SZTUKI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ – POZNANIE – AKTYWNOŚĆ NAUCZENIE POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM – SYMBOLIKĄ SZTUKI PRZEZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI, KUSTOSZAMI I PRÓBY KRYTYKI ZAPOZNANIE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZAPOZNANIE Z INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI

13 ZADANIA EDUKACJI KULTURALNEJ
NAUCZENIE KORZYSTANIA Z NOWYCH MEDIÓW (TWORZENIE PRZEKAZU ARTYSTYCZNEGO, PROJEKTOWANIE I TWORZENIE WYSTAW NAUCZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ POPRZEZ SZTUKĘ W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM SZTUKA JAKO PUNKT WYJŚCIA DO DYSKUSJI NA TEMATY OTACZAJĄCEJ NAS RZECZYWISTOSCI

14 MODEL KOMPETENCJI NAUCZYCIELA SZTUKI
WIEDZA PRZEDMIOTOWA UMIEJĘTNOŚCI PROJEKTOWE (ZAPEWNIENIE KONTAKTU ZE SZTUKĄ) UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZATORSKIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE UMIEJĘTNOSCI PRAKTYCZNE

15 ROLE NAUCZYCIELA SZTUKI
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU ANIMATOR ORGANIZATOR I KONSULTANT KOORDYNATOR DIAGNOSTA

16 BIBLIOGRAFIA H. Read, Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976, B. Suchodolski, Integracja wychowania estetycznego w teorii i praktyce, Wrocław 1975 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990 I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964


Pobierz ppt "WYCHOWANIE ESTETYCZNE DZIŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google