Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja pedagogiczna Kształtowanie zachowań prozdrowotnych W zdrowym ciele – zdrowy duch Opracował: zespół nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Łowiczu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja pedagogiczna Kształtowanie zachowań prozdrowotnych W zdrowym ciele – zdrowy duch Opracował: zespół nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Łowiczu."— Zapis prezentacji:

1 Innowacja pedagogiczna Kształtowanie zachowań prozdrowotnych W zdrowym ciele – zdrowy duch Opracował: zespół nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Łowiczu

2 Informacja o przedszkolu, w którym realizowana jest innowacja

3 Informacja o Przedszkolu Nr 3 Przedszkole Nr 3 w Łowiczu położone jest w centrum miasta, w środku osiedla mieszkaniowego. Otoczone jest dużym, ładnym i zadbanym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w bezpieczny plac zabaw. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny.

4 Informacje o realizacji innowacji Głównym założeniem innowacji jest przygotowanie dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu. Zdrowe nawyki oraz zachowanie prozdrowotne muszą być kształtowane w wieku przedszkolnym, kiedy nabyte przez dziecko postawy mają najbardziej trwały charakter.

5 Celem naszej innowacji jest edukacja dziecka przedszkolnego w zakresie zdrowego stylu życia według hasła: W zdrowym ciele - zdrowy duch Treści z zakresu wychowania zdrowotnego nie stanowią odrębnego bloku tematycznego do realizacji. Okazją do ich wprowadzania są zajęcia i zabawy poświęcone różnorodnej tematyce, kształtujące wszechstronne umiejętności dziecka.

6 Dla sprawnej realizacji innowacji w przedszkolu zostały zgromadzone różnorodne pomoce dydaktyczne. Bardzo istotnym elementem wychowania zdrowotnego jest współpraca przedszkola z rodzicami. Informacje uświadamiające rodzicom wagę problemu są przekazywane przez nauczycielki na zajęciach otwartych oraz w postaci artykułów udostępnianych rodzicom.

7 Cele ogólne: - kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych; - doskonalenie sprawności ruchowej; - kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom.

8 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania 1.Przełamywanie lęku przed wizytą u pediatry, stomatologa, mierzeniem temperatury. 2. Rozumienie konieczności opatrywania skaleczeń i chronienie ich przed zarazkami. Forma realizacji 1.Spotkania z pracownikami służby zdrowia. 2. Pogadanki, rozmowy. 3.Historyjki obrazkowe, plansze edukacyjne, kąciki tematyczne. 4. Wycieczka do apteki. Efekty działań 1.Dzieci maja zaufanie do pracowników służby zdrowia. 2. Rozumieją, że nie można samodzielnie przyjmować leków.

9 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania Wyrabianie poczucia przestrzegania zakazu zbliżania się do urządzeń elektrycznych i dotykania naczyń z gorącymi potrawami Forma realizacji 1.Prelekcja na temat: Bezpiecznie z prądem 2.Historyjki obrazkowe, konkurs, pogadanki. Efekty działań 1.Dziecko zna i przestrzega zasad korzystania z urządzeń elektrycznych. 2. Przestrzega zakazu niedotykania gorących naczyń.

10 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania 1. Przestrzeganie zaleceń lekarza w przypadku choroby oraz konieczności nie stykania się bezpośrednio z osobą chorą. 2. Poznanie przyczyn i skutków wybranych chorób. Forma realizacji 1. Udział w konkursie plastycznym Zarazki jako źródło chorób. 2.Historyjki obrazkowe, konkurs, pogadanki. Efekty działań 1. Dziecko wie w jaki sposób można przeciwdziałać chorobom zakaźnym. 2. Dziecko stosuje zasady profilaktyki zdrowotnej.

11 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania 1. Dziecko stosuje zasady higieny osobistej. 2. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki zdrowotnej Forma realizacji 1. Udział w konkursie piosenki o zdrowiu. 2. Zakładanie kącików tematycznych. 3. Wykonanie gazetek, plansz. Efekty działań 1.Dziecko nabiera wiary we własne siły i możliwości. 2. Kształtuje postawę prozdrowotną.

12 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania 1. Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 2. Kształtowanie poczucia, że dbając o środowisko dbamy o własne zdrowie. Forma realizacji 1.Udział w akcji Sprzątanie świata, Recykling w przedszkolu. 2.Teatrzyk Dzień drzewa w wykonaniu przedszkolaków. 3. Konkurs wewnątrzprzedszkolny My chcemy grać w zielone. Efekty działań 1.Dzieci rozumieją potrzebę ochrony środowiska. 2. Wyrabianie nawyków proekologicznych.

13 Mamy się czym pochwalić…

14 To również My…

15 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania 1.Rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia dziecka. 2. Rozumienie znaczenia świeżego powietrza oraz aktywnego wypoczynku dla zdrowia Dziecka. Forma realizacji 1.Zabawy, ćwiczenia poranne, gimnastyczne. 2. Spacery, wycieczki. 3.Zajęcia rytmiczno- muzyczne. 4. Ćwiczenia korekcyjne, zabawy w Sali bezpiecznego sportu. Efekty działań 1.Dziecko rozumie potrzebę i znaczenie korzystania ze świeżego powietrza. 2. Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach i zajęciach ruchowo- sportowych. 3. Nabywają wiarę we własne możliwości.

16 Aktywnie spędzamy czas wolny…

17 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania 1.Zdrowe odżywianie warunkiem dobrego samopoczucia. 2. Aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną. Forma realizacji 1.Wspólne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu dzieci z rodzicami. 2. Przygotowywanie sałatek i surówek, spożywanie ich na festynach i dniach otwartych. Efekty działań 1.Dzieci znają wartości odżywcze warzyw, owoców, chętnie je spożywają. 2. Dziecko rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

18 Zachęcamy rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego…

19 Sprawozdanie z realizacji założeń innowacyjnych Zadania Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy przez radę pedagogiczną w obrębie tematów wynikających z innowacji. Forma realizacji 1.Udział nauczycieli w radach szkoleniowych. 2. Prowadzenie Kącika porad dla Rodziców. 3. Opracowywanie referatów. 4. Przedstawianie i omawianie tematów na zebraniach z rodzicami. Prezentację opracowała: dyrektor przedszkola – mgr Iwona Kosiorek


Pobierz ppt "Innowacja pedagogiczna Kształtowanie zachowań prozdrowotnych W zdrowym ciele – zdrowy duch Opracował: zespół nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Łowiczu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google