Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Guide Me! Miary jakości w grupowym doradztwie dla osób poszukujących pracy www.guideme.at Małgorzata Klimka Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Guide Me! Miary jakości w grupowym doradztwie dla osób poszukujących pracy www.guideme.at Małgorzata Klimka Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym."— Zapis prezentacji:

1 Guide Me! Miary jakości w grupowym doradztwie dla osób poszukujących pracy www.guideme.at Małgorzata Klimka Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2 Guide Me… Guide Me to projekt realizowany przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w ramach unijnego programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (transfer innowacji) w oparciu o osiągnięcia opracowanego wcześniej projektu pt.: QUINORA

3 Partnerzy

4 Analysis Consulting and Interdisciplinary Rresearch (Austria) The Studio of Self-Awareness and Self-Realization (Litwa) Znanie Center for Vocational Training Radosveta Drakeva (Bułgaria) IKDAM; KARDER; ISKUR (Turcja) Hellenic Association for Adult Education (Grecja) Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Polska)

5 Główne cele projektu Guide Me: Doskonalenie narzędzi jakości doradztwa zawodowego Wdrożenie curriculum wypracowanego w ramach projektu QUINORA Opracowanie unijnych kryteriów jakości w doradztwie zawodowym oraz wdrożenie ich w nowych krajach partnerskich (Turcja, Grecja, Bułgaria, Litwa i Polska).

6 Założenia projektu Guide Me: W ramach QUINORA zaproponowano program nauczania poruszający siedem obszarów jakości. ( 22 moduły, 48 przykładów najlepszych praktyk). Guide Me wzbogacono o kolejne 16 dobrych praktyk, które mogą mieć zastosowanie w całej Europie.

7

8 Działania w ramach Guide Me: Przeprowadzono cykl warsztatów testujących, w których uczestniczyli menedżerowie ds. szkoleń zawodowych, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w ramach polityki pracy i edukacji (np. urzędy pracy w krajach UE), osoby zaangażowane w działania doradcze jak również trenerzy doradztwa zawodowego. Spotkania odbyły się m. in: w Łodzi, Warszawie, Kołobrzegu, Białymstoku.

9 Działania w ramach Guide Me: Celem warsztatów było zainicjowanie zainteresowania kompleksowym podejściem do zapewnienia jakości. Promowanie wspólnych dla krajów Unii zasad, procedur, wytycznych mających wspierać proces świadczenia usług doradczych.

10 Działania w ramach Guide Me: Kompleksowość działań projektu Guide Me została oparta o 7 modułów teoretycznych, których celem jest wspieranie działań poprawy jakości grupowego doradztwa zawodowego: - Analiza potrzeb i oczekiwań - Projektowanie szkolenia - Polityka kadrowa i kompetencje trenerów - Materiały i infrastruktura - Zarządzanie jakością na poziomie systemowym - Zarządzanie jakością podczas kursu - Informacja zwrotna i ewaluacja

11 Obszary jakości: Opracowanie: Iwona Kania

12 Osiągnięcia w ramach Guide Me w Polsce: Opracowanie raportu na temat stanu doradztwa zawodowego w Polsce (M. Klimka, E. Kliza pod kierunkiem prof. dr hab. H. Skłodowskiego) oraz Austrii, Bułgarii, Turcji, Rumunii oraz na Litwie (opracowane przez partnerów z tych krajów) Przedstawienie propozycji dobrych praktyk doradczych stosowanych na gruncie polskim (M. Klimka) oraz w krajach partnerskich (partnerzy) Artykuł: Miary jakości w doradztwie zawodowym (I. Kania) Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów w Łodzi, Warszawie, Kołobrzegu, Białymstoku dla ponad 100 doradców zawodowych (analogicznie w krajach partnerskich) Portal z materiałami na temat jakości w doradztwie zawodowym opracowanymi i zebranymi przez partnerstwo 6 krajów UE. www.guideme.at www.guideme.at

13 A tak było:

14 Dziękuję za uwagę Małgorzata Klimka www.guideme.at


Pobierz ppt "Guide Me! Miary jakości w grupowym doradztwie dla osób poszukujących pracy www.guideme.at Małgorzata Klimka Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google