Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola jakości."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola jakości

2 Zawartość rozdziału W ramach tego rozdziału zostały opisane statystyczne systemy kontrolowania jakości, w ramach których wyróżniono: Zasady prowadzenia statystycznej kontroli jakości Zasady pobierania próbek Plany próbkowego testowania jakości Zasady wykorzystania kontroli jakości do sterowania procesami wytwórczymi

3 Podejście TQM do zarządzania jakością
Istnieje kilka metod zarządzania jakością. Jedna z nich opiera się na kontroli wytworzonych elementów, druga na utrzymaniu założonego standardu wykonania procesów, trzecia - na permanentnym doskonaleniu jakości całej organizacji. Schemat zamieszczony obok obrazuje sposób, w jaki kierownictwo na różnych poziomach organizacji pracuje nad doskonaleniem jakości w ostatnim wymienionym systemie. Rys Cała organizacja pracuje nad wysoką jakością (podręcznik, s. 311)

4 Kontrola jakości W kontroli jakości stosuje się wiele inspekcji i testów, aby stwierdzić, czy zaplanowana jakość została rzeczywiście osiągnięta. Jak można zauważyć w wielu rozdziałach podręcznika, całkowite koszty zapobiegania i naprawiania błędów osiągają punkt optimum. Określenie tego punktu pomaga w zarządzaniu jakością. 10.2. Koszt wykrycia błędu i wysiłku włożonego w kontrolę jakości (podręcznik, s. 313)

5 Analiza przyczyn i skutków
Zarządzanie jakością nie ogranicza się jedynie do kontroli post factum, ponieważ koszty wykrycia wady na końcu procesu są dużo wyższe niż poprawa etapu procesu, podczas którego te błędy powstają. 10.3. Przykład wykresu przyczynowo-skutkowego (podręcznik, s. 315)

6 Analiza Pareto Określenie etapu, podczas którego powstają błędy, nie wystarcza. Należy także określić istotność powstających błędów. Korzystając z wykresu zamieszczonego obok, możemy zauważyć, że eliminacja błędu, który jest przyczyną 51% reklamacji, przyniesie dużo większe oszczędności, niż eliminacja błędu powodującego 1% reklamacji. 10.4. Wykres Pareto przedstawiający przyczyny narzekań klientów (podręcznik, s. 315)

7 Próbki statystyczne Badanie partii produkcyjnej na podstawie próbki statystycznej sprawdza jakość produktu. Wykorzystuje pewną liczbę jednostek wziętych z partii produkcji, aby sprawdzić, czy cała partia osiągnęła zaprojektowany poziom jakości. Statystyczną kontrolę jakości można prowadzić w ramach trzech etapów produkcji: badania surowców, kontroli procesu oraz akceptacji wyrobów gotowych. Statystyczną kontrolę jakości można prowadzić również w ramach usług, stosując na przykład mystery shoping czy kontrolując jakość sprzedaży. 10.5. Typologia statystycznej kontroli jakości (podręcznik, s. 317)

8 Wskazówki dla prowadzącego zajęcia
W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na: Wagę kontroli jakości; Optymalny poziom proporcji zapobiegania błędom i ich usuwania; Użyteczność statystycznej kontroli jakości.

9 Przykłady Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku. Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.


Pobierz ppt "Kontrola jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google