Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Sebastian Saniuk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Sebastian Saniuk"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Sebastian Saniuk
Mikroekonomia Dr inż. Sebastian Saniuk

2 Zagadnienia: Popyt, podaż, równowaga rynkowa. Reakcje popytu na zmiany ceny i dochodów. Teoria wyboru konsumenta. Przychody, koszty i zyski w przedsiębiorstwie. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw w długim i w krótkim okresie. Struktury rynku: konkurencja doskonała, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopolu. Rynek pracy. Rynek kapitału. Rola państwa w alokacji zasobów – podatki i wydatki publiczne. Wpływ Państwa na rynek. Literatura: Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – Mikroekonomia, 2000 PWE wydanie: IIZ. Gulcz M., Ekonomia. cz. I Mikroekonomia, 1998 ARS BONI wydanie: I. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. zbiór zadań, 1999 PWE wydanie: I Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, 1998 PWE wydanie: II.

3 Ekonomia a Mikroekonomia
Ekonomia jest nauka badającą, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać. Mikroekonomia jest to część ekonomii badająca zachowanie się ludzi w ramach gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa lub ewentualnie danego rynku.

4 Rzadkość zasobów Zasób rzadki (ograniczony) to taki, na który popyt przy jego cenie równej zero przewyższa podaż. Każdy zasób, za którego użytkowanie zmuszeni jesteśmy płacić, jest więc zasobem rzadkim.

5 przykład Zakłada się, że w hipotetycznym przykładzie gospodarki wytwarza się dwa typy wyrobów (motocykle i rowery); Gospodarka dysponuje czterema pracownikami, którzy mogą wytwarzać motocykle i/lub rowery. Im więcej pracowników zatrudnia każda z tych gałęzi, tym większa jest jej produkcja. Każdy następny pracownik zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik. Przenosząc pracowników z jednej gałęzi do drugiej spowodujemy, iż gospodarka będzie mogła zwiększać produkcję jednego dobra, ale tylko kosztem zmniejszenia produkcji drugiego.

6 Przykład Możliwości produkcyjne hipotetycznej gospodarki 4 3 2 1 25 22
Zatrudnienie w produkcji motocykli Produkcja motocykli Zatrudnienie w produkcji rowerów Produkcja rowerów 4 3 2 1 25 22 17 10 9 24 30

7 Krzywa możliwości produkcyjnych
określa maksymalne z możliwych wielkości produkcji jednego dobra przy danych rozmiarach produkcji dobra drugiego. Przedstawia maksymalne kombinacje produkcji możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu zasobów będących w posiadaniu gospodarki.

8 Krzywa możliwości produkcyjnych
25 Punkty efektywności: A i B – efektywne; G – nieefektywne; H – nieosiągalne. * A * H *B 10 *G 10 20 30

9 W procesie alokacji zasobów gospodarki rynkowe i mieszane polegają na mechanizmach rynku.
Rynek jest to proces, w którym decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są koordynowane za pomocą cen. W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych.

10 W badaniach ekonomicznych opieramy się na modelach.
Model zawiera szereg założeń upraszczających dotyczących zachowania się ludzi. Stanowi więc świadome uproszczenie rzeczywistości. Badania ekonomiczne opierają się często na wielu zmiennych. Z tego powodu, aby zrozumieć zależności między powiedzmy dwoma wielkościami w rozważaniach stosować będziemy założenie – CETERIS PARIBUS, co oznacza, że wszystkie inne zmienne (poza badanymi w danej chwili) pozostają niezmienione.

11 Uwagi krytyczne: Ludzie nie są istotami tak nieskomplikowanymi jak zakładają ekonomiści. Ceny, dochody i zyski nie są głównymi determinantami naszych zachowań. Działań ludzi i ich zachowań nie można zredukować do schematów zachowań opracowanych przez ekonomistów. Modele ekonomiczne są wielkim uproszczeniem rzeczywistości i nie mają z nią wiele wspólnego.


Pobierz ppt "Dr inż. Sebastian Saniuk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google