Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze wyjazdy zawsze prowadz ą nas w ciekawe miejsca zarówno pod wzgl ę dem historycznym jak i krajoznawczym. W roku 2006 była wycieczka do Krakowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze wyjazdy zawsze prowadz ą nas w ciekawe miejsca zarówno pod wzgl ę dem historycznym jak i krajoznawczym. W roku 2006 była wycieczka do Krakowa."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nasze wyjazdy zawsze prowadz ą nas w ciekawe miejsca zarówno pod wzgl ę dem historycznym jak i krajoznawczym. W roku 2006 była wycieczka do Krakowa. Zwiedzili ś my z pewno ś ci ą wi ę kszo ś ć ko ś ciołów i Wawel. Byli ś my na barbakanie, nie zabrakło nam nawet rozrywek typu wyj ś cie do kina. Zakwaterowanie mieli ś my w uroczym hotelu niedaleko Sukiennic. Cał ą wycieczk ą kierowali nauczyciele. Posiłki mieli ś my na mie ś cie lub sami sobie szykowali ś my kanapki. Kulminacj ą naszej wycieczki było odwiedzenie planu zdj ę ciowego w-11. Pobrane z: http://www.umysl.pl/astrolog/ikony_5_pod_1/war_TK_teatr_wielki1.jpg

4 Czasem je ź dzimy na wyjazdy do Pałacu Kultury lub muzeum. Widzieli ś my wystaw ę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Mo ż na było tam zobaczyć jak wygl ą da mózg i nawet dotkn ą ć go (wystawa posiadała ludzki mózg zalany plastikiem. Byli ś my równie ż w muzeum historii naturalnej i zobaczyli ś my wygl ą da szkielet brachiozaura!! Pobrano z : http://www.bogdanka.poznan.pl/pic/lodowisko.jpg

5 Co miesi ą c wyje ż d ż amy na wieczory j ę zykowe do teatru. Jeden z najciekawszych wyjazdów był na wieczór francuski. Aktualnie planujemy wyjazd na wieczór rosyjski. Je ś li pogoda pozwala wyje ż d ż amy na lodowisko lub idziemy do pizzerii, zale ż y jaka jest pogoda. Pobrano z :http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/obudowy/rozdzialy/84/12165/082a.jpg Pobrano z : http://alumni.nd.edu/travel/2006/images/Poland---ACA-Krakow-view-2.jpg

6 Czasem je ź dzimy na wykłady do Warszawy. Przewa ż nie wyjazdy na wykłady z fizyki odbywaj ą si ę w soboty, a wykłady z przedmiotów typu chemia itd. odbywaj ą si ę w trakcie tygodnia szkolnego. Je ś li ju ż cała szkoła jedzie na wykłady, to odbywa si ę to góra 3-4 razy w ci ą gu roku szkolnego. Jest to godzinny wykład na wcze ś niej okre ś lony temat. http://paletki-arka.republika.pl/img/gyrodac.jpg

7 Czasem w lecie chodzimy z nauczycielami do pizzerii Tajemniczy Ogród lub w ramach godziny wychowawczej wychodzimy w lecie na wycieczki po Milanówku lub by pograć w piłk ę no ż n ą lub koszykówk ę. Co jaki ś czas organizujemy wyj ś cia na cmentarz, by wyczy ś cić groby i dowiedzieć si ę kilku ciekawostek o spoczywaj ą cych tam osobach.

8 http://www.euro-net.pl/~adamczak/ekologia/biebrzanski_park/bpn3.jpg Czasem na zielonych szkołach wybieramy si ę do parków krajobrazowych. Przemierzaj ą c tereny naszych pi ę knych parków podziwiamy równie ż fascynuj ą ce formy fauny i flory. Przewa ż nie wycieczki takiego typu trwaj ą około kilku godzin. Na wyjazdach integracyjnych w plan wchodzi 14 kilometrowa w ę drówk ę, np. po terenie Biebrza ń skiego Parku Narodowego.

9 http://www.priroda.cz/pozadi/zima.jpg : Ły ż wiarstwo. 1 Dzie ń : Ły ż wiarstwo. 2 Dzie ń : Narciarstwo (gigant). 3 Dzie ń : Snowboard 3 Dzie ń : Snowboard. 4 Dzie ń : Narciarstwo (super gigant). 5 Dzie ń : biegi narciarskie.

10

11


Pobierz ppt "Nasze wyjazdy zawsze prowadz ą nas w ciekawe miejsca zarówno pod wzgl ę dem historycznym jak i krajoznawczym. W roku 2006 była wycieczka do Krakowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google