Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej"— Zapis prezentacji:

1 Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej
Daniel Wołowik ESRI Polska VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów r.

2 Plan prezentacji ERSI – kim jesteśmy? JST a GIS?
Co możemy zaoferować? – co JST może zyskać dzięki ERSI?

3 ESRI Polska- 15 lat praktyki naszym celem jest wspieranie użytkowników
Firma to: Doświadczenie Profesjonalny personel Liczni partnerzy biznesowi Stabilność finansowa Liczni klienci Istniejemy aby Wspierać użytkowników i partnerów Tworzyć wykwalifikowaną kadrę

4 Klienci ESRI Polska Ponadto Główny Urząd Geodezji i Kartografii
JST na szczeblu gminy, powiatu i województwa jednostki administracji państwowej policja wojsko straż pożarna szkoły wyższe placówki naukowo-badawcze  jednostki należące do różnych sektorów gospodarki, m.in.: ochrony środowiska, geologii, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej firmy telekomunikacyjne firmy transportowe inni użytkownicy, którzy w swej działalności wykorzystują i analizują informacje o obiektach lokalizowanych przestrzennie Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Statystyczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowy Instytut Geologiczny Lasy Państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Energa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

5 ESRI Inc. Wspieranie naszych użytkowników
Nasza misja Tworzenie najlepszego na świecie oprogramowania GIS Zaawansowany GIS Współpraca z użytkownikami i partnerami Status firmy Lider rynku (1M+ użytkowników) 40 lat na rynku Globalny zasięg Ponad 2000 partnerów Status Growing Financially Strong Many Strong Relationships Długoterminowe relacje Aktywna obecność na rynku lokalnym

6 GIS – „Wizje pod decyzje”
Zdjęcia lotnicze Obrazy satelitarne Dane z pomiarów GPS Dane radarowe Dane wektorowe Pozyskiwanie danych Przechowywanie danych Zarządzanie danymi Aktualizacja Geoprzetwarzanie Wizualizacja INFORMACJA Dane geodezyjne Dane opisowe Wspiera proces podejmowania decyzji

7 Rola informacji o przestrzeni w zarządzaniu jednostką administracyjną
decyzje o zabudowie, Przygotowanie i egzekwowania postanowień MPZP zarządzanie odpadami, nadawanie punktów adresowych, kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji przedsiębiorczości, pomocy społecznej, kształtowanie polityki w zakresie ochrony zdrowia, wpieranie działań gmin w zakresie edukacji – określanie rejonów szkolnych, kształtowanie tras przejazdu autobusów przewożących uczniów, ochrona dziedzictwa kulturowego – prowadzenie rejestrów, wydawanie decyzji administracyjnych, ochrona środowiska – m.in.. w zakresie zanieczyszczeń akustycznych , zarządzanie zielenią miejską, zarządzanie transportem zbiorowym w skali gminy/ miasta, regionu, prezentacja terenów inwestycyjnych, promocja turystyczna, gospodarowanie nieruchomościami, prowadzenie bazy epidemiologicznej zarządzanie obiektami ochrony zdrowia, prowadzenie oceny zagrożeń i podatności na zagrożenia, opracowanie planów reagowania w sytuacjach kryzysowych, lokalizacja przestrzenna informacji z ewidencji ludności – jako element procesów planowania i zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków zdarzeń, przygotowanie wyborów, obsługa spisów powszechnych i obowiązków statystycznych, możliwość prognozowania i kontrolowania wpływów do budżetów z tytułu obowiązków podatkowych właścicieli nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej itp.. …80% decyzji ma komponent przestrzenny

8 GIS jest platformą która integruje
Drogi Infrastruktura techniczna Środowiskowe Planowanie przestrzenne Statystyka sprawnie, szybciej i taniej można korzystać z baz zgromadzonych danych – przekłada się to na poprawę efektywności pracy urzędu/urzędnika i odczuwalną poprawę obsługi obywatela GIS integruje posiadane przez WAS bazy dane Przykładowo: decyzja o zabudowie: Łatwiejsze przygotowanie Rejestracja decyzji Analiza danych pozwala na kontrolę rozwoju przestrzennego miasta/gminy Dane historyczne + możliwości prognozowania pozwalają min. przygotować strategię/politykę rozwoju Połączenie decyzji o zabudowie wraz z danymi podatkowymi, z PZP pozwala na szacowanie i kontrolę wpływów do budżetu miasta/gminy z podatków – pozwala to zobaczyć konsekwencje podejmowanych decyzji – a cytując P. Włodzimierza Pawłowskiego - zobaczyć swoją władzę Służby publiczne Aplikacje biznesowe ...pomaga podejmować lepsze decyzje

9 Klienci ESRI Polska Ponadto Główny Urząd Geodezji i Kartografii
JST na szczeblu gminy, powiatu i województwa jednostki administracji państwowej policja wojsko straż pożarna szkoły wyższe placówki naukowo-badawcze  jednostki należące do różnych sektorów gospodarki, m.in.: ochrony środowiska, geologii, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej firmy telekomunikacyjne firmy transportowe inni użytkownicy, którzy w swej działalności wykorzystują i analizują informacje o obiektach lokalizowanych przestrzennie Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Statystyczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowy Instytut Geologiczny Lasy Państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Energa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

10 . . . Dzięki Standaryzacji Wpisują Się w Poziom Globalny
Na wielu poziomach W wielu instytucjach Poziom krajowy Poziom regionalny KIIP – zbieranie raz danych i dzielenie się nimi komunikacja pomiędzy szczeblami administracji Poziom powiatowy Poziom gminny . . . Dzięki Standaryzacji Wpisują Się w Poziom Globalny

11 Poziom lokalny – komunikacja z obywatelami
Mieszkańcy: obiekty użyteczności publicznej roboty klasy użytków mapa hałasu Turyści: obiekty turystyczne szlaki piesze/rowerowe infrastruktura Inwestorzy: tereny inwestycyjne plany zagospodarowania Geodeci: działki ewidencyjne GESUT osnowa ZUD Konsultacja/komunikacja z obywatelami – „obraz wart 1000 słów” – komunikacja obrazkowa Inni: tereny chronione szlaki komunikacyjne wiele innych…

12 Przykład aplikacji internetowej GIS

13 GIS ESRI a GIS Dane Ludzie Oprogramowanie GIS Sprzęt komputerowy
- Mapa topograficzna Baza Danych Ogólnogeograficznych Państwowy Rejestr Granic Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych EGIB inne… GIS Ludzie Oprogramowanie GIS Sprzęt komputerowy

14 Jakie działania podejmowaliśmy na rzecz poznania potrzeb JST i administracji publicznej?
Współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi Bezpośrednie rozmowy Ankiety Konferencje Współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi – analiza potrzeb, uwarunkowań prawnych/ zmian prawnych, z sukcesem próby stworzenia GIS-owych modeli dla JST

15 Produkty GIS dedykowane dla JST
Prowadzenie bazy adresowej Zawiadomienia o nadaniu nr adr. Zarządzanie mieniem gminy Procesy i procedury związane z obsługą nieruchomości EGiB GIS Prowadzenie i aktualizacja rejestru planów Wyrys i wypis z MPZP Prowadzenie rejestr decyzji urbanistycznych

16 Zapraszamy do współpracy
Technologia Dedykowane rozwiązania Konsultacje Wdrożenia Autoryzowane certyfikowane szkolenia E-urząd Stoisko


Pobierz ppt "Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google