Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacji Geograficznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacji Geograficznej"— Zapis prezentacji:

1 Informacji Geograficznej
Systemy Informacji Geograficznej M. Gibowicz 2005

2 Informacja we współczesnym świecie
We współczesnym świecie gromadzi ogromne ilości informacji pochodzących z różnych źródeł. Informacja może zostać należycie wykorzystana jedynie wtedy, gdy jest pełna, wiarygodna uporządkowana i posiada odpowiednią formę. W celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stosuje się bazy danych.

3 Klasyczne bazy danych a GIS
Niestety klasyczne bazy danych nie uwzględniają przestrzennego położenia obiektów i nie są najlepszym narzędziem do takich zastosowań jak planowanie rozwoju miast, zarządzanie infrastrukturą, czy określenie stanu środowiska na danym terenie. Systemy uwzględniające geograficzną lokalizację badanych obiektów określa się mianem Systemów Informacji Geograficznej lub w skrócie GIS.

4 Czym jest GIS ? Systemy Informacji Geograficznej można scharakteryzować jako połączenie mapy cyfrowej z bazą danych. Mapa cyfrowa zwana inaczej mapą numeryczną jest symbolicznym odzwierciedleniem świata rzeczywistego zapisanym w pamięci komputera. Baza danych stanowi natomiast zbiór informacji o danych obiektach.

5 Połączenie mapy z bazą danych
Każdy obiekt na mapie cyfrowej ma swój rekord w bazie danych, w którym znajdują się informacje opisowe o danym obiekcie.

6 Elementy składowe GIS W każdym systemie GIS można wyróżnić następujące elementy składowe: oprogramowanie, dane, sprzęt, ludzie

7 Baza danych systemu GIS
Wszystkie dane zarówno graficzne jak i opisowe każdego systemu GIS zgromadzone są w bazie danych będącą uporządkowanym zbiorem wzajemnie ze sobą powiązanych informacji. Istnieje wiele typów baz danych różniących się między sobą pod względem struktury. W praktyce najczęściej używa się relacyjnego modelu bazy danych.

8 Relacyjna baza danych Relacyjna bazy danych jest zbiorem tablic składających się z wierszy i kolumn oraz związków między tymi tabelami (relacji). Związki umożliwiają łączenie danych pochodzących z różnych tablic w celu uzyskania pełnej informacji.

9 Dane w systemach GIS Podstawą funkcjonowania systemu informacji przestrzennej jest zgromadzenie odpowiednich danych o obiektach świata rzeczywistego będących przedmiotem zainteresowania. Dane te opisujące cechy poszczególnych obiektów nazywane są atrybutami. Ze względu na rodzaj przechowywanej w atrybutach informacji dzielimy je na: Atrybuty przestrzenne - określające położenie, wielkość i geometryczny kształt obiektów oraz ich przestrzenne (topologiczne) relacje, Atrybuty opisowe - określające nieprzestrzenne właściwości i relacje obiektów.

10 Mapa cyfrowa Mapa cyfrowa przechowuje umiejscowienie i kształt geometryczny obiektów geograficznych wraz z informacjami opisującymi te obiekty. Obiektem geograficznym może być drzewo, las, jezioro, rzeka, budynek, wodociąg, linia energetyczna i wiele innych elementów środowiska.

11 Charakterystyka mapy cyfrowej
Mapa cyfrowa w porównaniu ze zwykłym obrazem komputerowym, stworzonym w typowym programie graficznym (Corel, Paint) wyróżnia się tym, że: Każdy element mapy posiada swój opis w bazie danych Obiekty na mapie cyfrowej zapisane są w odpowiednim układzie współrzędnych (geograficznym lub płaskim) Zwykłe programy graficzne nastawione są głównie na efektowną prezentację obrazów przechowując dane w sposób ograniczający swobodne zarządzanie i analizę poszczególnych obiektów.

12 Modele danych przestrzennych
Dane przestrzenne mogą być zapisywane i przedstawiane w postaci wektorowej lub rastrowej. W pierwszym przypadku obiekty są definiowane jako zbiór współrzędnych opisujących punkty charakterystyczne elementów mapy. W postaci rastrowej obiekty przedstawione są ciągiem elementów graficznych w regularnej siatce.

13 Dane we współczesnych GIS
Obecnie systemy GIS wykorzystują jednocześnie model wektorowy i rastrowy. Pliki wektorowe służą jako ramy odniesień dla informacji przestrzennej. Mapy rastrowe w wykorzystywane są jako podkłady do prezentacji mapy wektorowej lub jako materiał wstępny do jej tworzenia

14 Źródła danych dla GIS Najważniejszym elementem przy tworzeniu systemu informacji geograficznej jest posiadanie odpowiednich i wiarygodnych danych. Najczęściej wykorzystywane źródła danych to: Mapy analogowe Bezpośredni pomiar geodezyjny Pomiary GPS(Global Positioning System) Zdjęcia lotnicze Zdjęcia satelitarne

15 Przykładowe zdjęcie lotnicze
Zdjęcie lotnicze okolic Parku Kasprowicza

16 Obszary zastosowań GIS
Administracja państwowa i lokalna. Zarządzanie infrastrukturą Działalność projektowa Analiza gospodarcza Służba zdrowia, bezpieczeństwo i ratownictwo Ochrona środowiska Transport Publikowanie map

17 Producenci oprogramowania
ESRI (Arcinfo, ArcView) Integraph Corporation (GeoMedia) Działalność projektowa Bentley (MicroStation Geographics) Autudesk (AutoCAD Map) General Elektric (Smallworld) IDRISI (Idrisi Kilimanjaro) MapInfo Corporation (MapInfo Professional)

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacji Geograficznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google