Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2007 KREKOLE – LUTY 2007 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2007 KREKOLE – LUTY 2007 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2007 KREKOLE – LUTY 2007 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie wprowadzenia zmian do statutu w celu rozszerzenia zakresu dalszej działalności

2 2 Aktualna treść: Wspieranie Niepublicznej Szkoły Podstawowej, w tym rozbudowa bazy szkoły służącej zabezpieczeniu czasu poza lekcyjnego dzieci. Propozycja zmiany: Wspieranie działań szkół i placówek oświatowo- wychowawczych oraz rozbudowa bazy służącej zabezpieczeniu czasu poza lekcyjnego dzieci i młodzieży. Propozycja zmiany w punkcie: §3 pkt 1 ppkt f STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

3 3 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 1 ppkt k Aktualna treść: Podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Propozycja zmiany: Podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym wspieranie i propagowanie działań służby zdrowia oraz ratownictwa drogowego. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

4 4 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 1 ppkt n Aktualna treść: Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych. Aktualna treść: Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych. Propozycja zmiany: Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych. Propozycja zmiany: Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

5 5 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 1 ppkt z Aktualna treść: Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Szerzenie dobroczynności. Aktualna treść: Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Szerzenie dobroczynności. Propozycja zmiany: Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Wspieranie prorodzinnych form opieki nad dziećmi. Szerzenie dobroczynności. Propozycja zmiany: Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Wspieranie prorodzinnych form opieki nad dziećmi. Szerzenie dobroczynności. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

6 6 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt r Aktualna treść: Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Propozycja zmiany: Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz wypracowywanie procedur pomocy poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, w tym bieżąca pomoc prawna i ekonomiczna. Aktualna treść: Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Propozycja zmiany: Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz wypracowywanie procedur pomocy poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, w tym bieżąca pomoc prawna i ekonomiczna. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

7 7 Aktualna treść: Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi. Wspieranie mieszkańców poprzez współpracę z firmami i zakładami ubezpieczeniowymi (PZU, itp.) Aktualna treść: Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi. Wspieranie mieszkańców poprzez współpracę z firmami i zakładami ubezpieczeniowymi (PZU, itp.) Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt t Propozycja zmiany: Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego. Propozycja zmiany: Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

8 8 Propozycja zmiany w punkcie: § 8 pkt. 1 ppkt. e Aktualna treść: skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych w § 10 - uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów. Propozycja zmiany: skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania całkowicie lub częściowo obowiązków określonych w § 10 – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów. Aktualna treść: skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych w § 10 - uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów. Propozycja zmiany: skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania całkowicie lub częściowo obowiązków określonych w § 10 – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

9 9 Propozycja zmiany w punkcie: § 17 Aktualna treść: W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Dwóch zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik. Propozycja zmiany: W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik. Aktualna treść: W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Dwóch zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik. Propozycja zmiany: W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

10 10 Propozycja zmiany w punkcie: § 18 pkt 2 Aktualna treść: Zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarząd wybiera ze swego grona na kadencję trwającą 3 lata z zastrzeżeniem § 14.h. Propozycja zmiany: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarząd wybiera ze swego grona na kadencję trwającą 3 lata z zastrzeżeniem § 14.h. STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI ROZWÓJ WSI

11 11 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – MARZEC 2007 KREKOLE – MARZEC 2007 STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI


Pobierz ppt "1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2007 KREKOLE – LUTY 2007 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google