Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami"— Zapis prezentacji:

1 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Katarzyna Roszewska WPiA UKSW Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

2 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Prawo do pracy na zasadzie równości z innymi osobami Prawo do pracy w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy Prawo do wszelkich usług rynku pracy Prawo do rozwoju przedsiębiorczości (samozatrudnienia, rozwijania własnych przedsiębiorstw, w tym spółdzielni) Prawo do pracy w sektorze publicznym Prawo do pracy w sektorze prywatnym dzięki kierowanym do niego zachętom Prawo do racjonalnych usprawnień w miejscu pracy Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

3 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Postanowienia Konwencji powinny służyć włączeniu osób z niepełnosprawnościami w główny nurt życia, a póki co mamy całą masę rozwiązań specjalnych=segregacyjnych, tj. takich które nie są niezbędne i nie służą poprawie jakości życia. specjalna polityka społeczna – ustawa o działach administracji rządowej specjalne prawo – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych specjalne zakłady pracy – zakłady pracy chronionej specjalne przedszkola/szkoły – w Warszawie zdecydowanie ponad połowa uczniów z niepełnosprawnością uczy się w szkołach specjalnych specjalny wypoczynek - turnusy rehabilitacyjne specjalny sport – paraolimpiady specjalna infrastruktura – wejście „od tyłu”/”z drugiej strony” Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

4 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami jedna z najniższych, a na otwartym rynku pracy najniższa w Europie (Rząd planuje podnieść poziom zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami do 40 % w 2030, w tym o 20-30% na otwartym rynku pracy). Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej mają wymiar złożony: postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w polityce państwa i w systemie prawym system edukacji system służby zdrowia system rehabilitacji zawodowej system ubezpieczeń społecznych system wsparcia NGO-sów („grantoza”) Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

5 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Bariery formalno-prawne występują na wszystkich etapach aktywności i we wszystkich jej formach. poszukiwanie pracy podejmowanie i realizacja prawa do pracy realizacja przedsiębiorczości Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

6 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej na etapie poszukiwania pracy segment zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w polityce państwa dyferencjacja rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami status osoby niepełnosprawnej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakres usług i instrumentów rynku pracy kondycja publicznych służb zatrudnienia zaangażowanie niepublicznych agencji zatrudnienia oferty pracy szkolenia i inne usługi rynku pracy brak skutków dla publicznych pracodawców system wsparcia pracodawców prywatnych Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

7 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Bariery na etapie podejmowania i realizacji zatrudnienia dodatkowe obowiązki pracodawcy podstawa prawna zatrudnienia forma czynności prawnej osoba pomagająca miejsce i stanowisko pracy rozwój zawodowy relacja stron stosunku pracy – jeszcze wyższa, niż przeciętnie zależność ekonomiczna Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

8 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Bariery na etapie realizacji przedsiębiorczości ogólne uwarunkowania prowadzenia własnej działalności (np. koszty, zmienne otoczenie prawne dla przedsiębiorców, ryzyko gospodarcze) system wsparcia przedsiębiorców z niepełnosprawnościami (jednorazowe środki, pożyczka albo dofinansowanie do wys. 50% oprocentowania kredytu na działalność) Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

9 Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Kilka rekomendacji … zmiany generalnie zmierzające do obniżenia wskaźnika osób zdolnych choćby w części do pracy, a korzystających ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego poniżej wieku emerytalnego zmiany w relacjach: „praca-wsparcie z zabezpieczenia społecznego” „rehabilitacja zawodowa – praca” zmiany w zakresie systemu wsparcia aktywizacji osób z niepełnosprawnościami zmiany w rozłożeniu ciężaru wsparcia pomiędzy pracodawcami (ew. samodzielnymi przedsiębiorcami) a służbami zatrudnienia Konferencja Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami , Warszawa 18 czerwca 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, patronat Rzecznik Praw Obywatelskich


Pobierz ppt "Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google