Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu „W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii” Ostróda, 22 stycznia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu „W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii” Ostróda, 22 stycznia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu „W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii”
Ostróda, 22 stycznia r.

2 „ Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach
projektu odpowiada wyłącznie Promotor. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się Przez Całe Życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 O projekcie Projekt jest trzecim realizowanym przez
Powiat Ostródzki w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Promotor otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 67 156 euro.

5 Powiat Ostródzki z siedzibą Koordynator Projektu:
PROMOTOR PROJEKTU Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Koordynator Projektu: DOROTA HENKE

6 PARTNER PO STRONIE BRYTYJSKIEJ
EuroPartnership Agency Ltd

7 Firma EuroPartnership Agency Ltd była odpowiedzialna za:
- wyselekcjonowanie miejsc stażu - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - organizację zajęć kulturowych i rekreacyjnych - we współpracy z promotorem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczniom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki

8 Grupa uczestników z dyrektorką Europartnership Agency Ltd Małgorzatą Kuklińską

9 Zespół Szkół Zawodowych
Szkoła biorąca udział w projekcie: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

10 CZAS TRWANIA STAŻU 3 Listopad – 28 listopada 2008 roku
Cztery tygodnie tj: 3 Listopad – 28 listopada 2008 roku

11 UCZESTNICY PROJEKTU

12 UCZESTNICY PROJEKTU 20 uczniów kształcących się w zawodzie
technik hotelarstwa i technik kelner z drugich i trzecich klas.

13 Opiekunowie Pani Monika Matusiak –Starostwo Powiatowe
Pani Dorota Henke- Starostwo Powiatowe – Koordynator projektu

14 Cele projektu Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką
Poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy Wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim Zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu Nawiązanie znajomości w wielokulturowym środowisku

15 Korzyści z udziału w projekcie
Jako korzyści wynikające z projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: udoskonalenie umiejętności językowych zdobycie doświadczenia zawodowego poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów nabranie pewności siebie uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości nawiązanie nowych znajomości

16 Korzyści z udziału w projekcie
Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

17 PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU
Przygotowanie uczniów do stażu przebiegało na trzech płaszczyznach: Językowej Pedagogicznej Kulturowej

18 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Zajęcia przeprowadził native speaker Pan Peter Dowell z King’s School of English w Ostródzie.

19 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE

20 Przygotowanie miało na celu: integrację grupy,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie miało na celu: integrację grupy, utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi Zajęcia przeprowadziła Pani pedagog Maria Kropidłowska

21 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

22 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE
Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: Krajowej mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii panującymi tam zwyczajami, stylem życia Brytyjczyków zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadził Pan Peter Dowell z King’s School of English w Ostródzie. Zagranicznej przeprowadzone przez partnera projektu – „Welcome Meeting” Podczas tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapę miasta Plymouth z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat połączeń autobusowych. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego angielski partner oprowadził uczniów po mieście.

23 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE U PARTNERA

24 2 Listopada 2008 r. – wyjazd na staż

25 Pierwsze spotkanie z rodzinami goszczącymi

26 Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.
Pierwszy dzień stażu Uczniowie przez 4 tygodnie odbywali praktyki w brytyjskich hotelach i restauracjach. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.

27 Uczniowie podczas praktyk

28 Uczniowie podczas praktyk

29 „Nie samą pracą człowiek żyje…”
…. Urodziny naszych koleżanek – nasz pierwsza wspólna impreza 

30 „Nie samą pracą człowiek żyje…”
Na kręglach

31 „Nie samą pracą człowiek żyje…”
… i bilardzie

32 „Nie samą pracą człowiek żyje…”
Sobotnie popołudnie na lodowisku.

33 A w weekendy ... Wycieczka do Londynu

34 LONDYN

35 LONDYN

36 LONDYN W Muzeum Natury

37 LONDYN – rejs statkiem po Tamizie

38 A w weekendy ... Wycieczka do Stonehenge

39 A w weekendy ... – katedra w Salisbury

40 30 listopada 2008 r. z powrotem w Polsce
„Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”

41 Dziękuję za uwagę Koordynator projektu Dorota Henke
Starostwo Powiatowe w Ostródzie Wydział Rozwoju Lokalnego tel


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu „W drodze po sukces zawodowy – staże w Wielkiej Brytanii” Ostróda, 22 stycznia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google