Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki.
Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa Forum: „Fotowoltaika: Perspektywy rozwoju w Polsce”

2 Agenda Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (NREAP) Scenariusze rozwoju fotowoltaiki w Polsce w perspektywie roku 2020 Plany zmian regulacyjnych Scenariusz rozwoju fotowoltaiki w Polsce w oparciu o aktywne wsparcie System wsparcia: inwestycyjne (dotacje) krajowe unijne operacyjne (zielone certyfikaty)

3 Dyrektywa 2009/28/WE

4 Co oznacza cel dyrektywy dla Polski?
udział energii z OZE paliwa transportowe energia elektryczna ciepło 15%

5 KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA
Jak osiągnąć cele ? KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA zgodnie z art. 4 dyrektywy każde państwo członkowskie określa swój Plan do dnia 30 czerwca 2010 r. Polska przedłożyła Plan do Komisji dopiero 9 grudnia 2010 r. W jego oparciu powinien być realizowany i osiągany cel.

6 Krajowy Plan Działania
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA SCENARIUSZE PLANY USPRAWNIEŃ ROZWOJU REGULACYJNYCH

7  15,5% Krajowy Plan Działania (NREAP-Polska) 5921+2786+2018 100%
Scenariusze: udziały odnawialnych źródeł w poszczególnych sektorach w 2020 r. ktoe – kilotona paliwa ekwiwalentnego ciepło i chłód transport elektroenergetyka 100% 69 200 19,13% 17,05% 10,14% 15,5% 5 921 ktoe ktoe ktoe ktoe – prognozowane zapotrzebowanie na całkowitą finalną energię brutto w Polsce w roku 2020

8 ... Krajowy Plan Działania (NREPAP - Polska)
Scenariusze: odnawialne źródła energii w elektroenergetyce ...

9 Krajowy Plan Działania (NREPAP - Polska)
Plany?!: Usprawnienie obowiązującego systemu wsparcia operacyjnego w elektroenergetyce ?! “Kluczowy z punktu widzenia realizacji projektów jest fakt, że wytwórcy mają zapewniony popyt na prawa majątkowe w wieloletniej perspektywie, co najmniej do roku 2017 (...)” “Rozważa się modyfikację obecnie obowiązującego systemu tak aby wsparcie było zależne od technologii OZE. Planuje się, aby zmodyfikowany system uwzględniał m.in. stopień zwrotu inwestycji, postęp techniczny w tym obniżenie kosztów stosowania technologii, szacunkowego efektywnego okresu pracy instalacji. Zamierzeniem modyfikacji jest również, aby zaproponowany system jednocześnie upraszczał sposób naliczania opłaty zastępczej w tym likwidował zagrożenie corocznego, niekontrolowanego wzrostu tej opłaty, skutkującego wzrostem cen energii elektrycznej.”

10 Scenariusz rozwoju sektora z aktywnym wsparciem
Projekt REPAP2020:

11 Finansowanie fotowoltaiki w Polsce
Pomoc Publiczna – systemy wsparcia systemy wsparcia na etapie inwestycyjnym krajowe unijne na etapie operacyjnym

12 system zielonych certyfikatów
Systemy wsparcia krajowe system zielonych certyfikatów Sprzedawcy energii elektrycznej podlegają obowiązkowi Obowiązek jest spełniony jeśli w danym roku: zakupią odpowiednią ilość zielonych certyfikatów (wsparcie operacyjne) lub wniosą ustaloną opłatę zastępczą Brak wypełnienia obowiązku skutkuje karą pieniężną. Wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz kar zasilają konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i przeznaczone są na wsparcie inwestycji w źródła odnawialne energii (wsparcie inwestycyjne)

13 Obecnie na wsparcie mogą liczyć jedynie kolektory słoneczne:
Finansowanie PV ze środków krajowych (?) Obecnie na wsparcie mogą liczyć jedynie kolektory słoneczne: ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – termomodernizacja. Dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych (NFOŚiGW) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

14 Finansowanie PV ze środków unijnych?
inwestycja Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Obecnie fotowoltaika jest wykluczona z możliwości wsparcia z 9.4 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
RPO Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Instytucja wdrażająca/pośrednicząca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Pula pomocy ogółem ze środków unijnych: euro ze środków publicznych krajowych: euro Maksymalna wysokość dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych (dla mikro- i małych przedsiębiorstw) Rodzaj projektu (...) budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW, Najbliższy nabór od 29 października do 29 grudnia 2010 r.

16 RPO pozostałe, wybrane dolnośląskie 5.1 Odnawialne źródła energii
małopolskie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii łódzkie II.9 Odnawialne źródła energii lubelskie 6.2 Energia przyjazna środowisku warmińsko-mazurskie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zachodnio-pomorskie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią opolskie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

17 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Dziękuję za uwagę ! Michał Ćwil, PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel   , Fax   Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej


Pobierz ppt "Krajowy Plan Działań. Możliwości finansowania fotowoltaiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google