Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia wiatru w Polsce a reszta UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia wiatru w Polsce a reszta UE"— Zapis prezentacji:

1 Energia wiatru w Polsce a reszta UE
Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa Konferencja: IV Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

2 Agenda 1. Stan obecny wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce vs. UE moce zainstalowane produkcja energii elektrycznej 2. Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Krajowy Plan Działania Scenariusze sektorowe 3. Jak wygląda realizacja inwestycji w farmę wiatrową w Polsce? Procedury Bariery prawne i planowane zmiany 4. Określenie przychodów z tytułu produkcji energii z wiatru w Polsce vs UE

3 Krótko o PIGEO legislacja konsultacja edukacja promocja
Organizacja pozarządowa, która reprezentuje zrzeszone firmy na rynku w Polsce. Główne działania to: legislacja konsultacja edukacja promocja

4 Całkowita moc zainstalowana w wietrze
Source: EWEA

5 Moc w wietrze zainstalowana w ciągu 2009 r.
UE: MW Source: EWEA

6 Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce Łączna moc zainstalowana
MW * Source: URE

7 Produkcja energii z wiatru w Polsce vs OZE
TWh OZE 12,0% 12,4% 9,0% 6,0% wiatr 3,6% Source: URE

8 Cele dla OZE w UE EU-27: 20% 15% udział OZE w 2020 BE BG CZ DK DE EE
IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 31% 13% 16% 30% 18% 25% 20% 23% 17% 42% 11% 10% 14% 34% 15% 38% 49% 24% udział OZE w 2020 EU-27: 20%

9 Wizja rozwoju poszczególnych źródeł OZE do roku 2020 w UE
Rodzaj źródła OZE Scenariusz na 2010 Scenariusz na 2020 Wiatr 80 GW 180 GW Woda 11 GW 120 GW Fotowoltaika 18 GWp 150 GWp Biomasa 30 GWe 50 GWe Geotermia 1 GW 4 GW Source: EREC

10 Cel dla Polski udział energii z OZE 15%
paliwa zielone energia elektr. zielona ciepło udział energii z OZE zużycie energii finalnej brutto 15%

11 Realizacja celu w ujęciu rządowych propozycji
Scenariusze projektu Krajowego Planu Działania ktoe udział OZE produkcja zielonej energii w transporcie brutto 2 023 * 100% = 10,2 % końcowe zużycie energii w transporcie brutto 19 900 produkcja zielonego ciepła brutto 6 065 16,9 % końcowe zużycie ciepła brutto 35 800 produkcja zielonej energii elektrycznej brutto 2 625 19,4 % końcowe zużycie energii elektrycznej brutto 13 500 produkcja łączna zielonej energii brutto 10 713 15,5 % łączne końcowe zużycie energii brutto 69 200 Source: Ministerstwo Gospodarki

12 Realizacja celu w ujęciu rządowych propozycji
Scenariusze projektu Krajowego Planu Działania elektroenergetyka odnawialna Source: Ministerstwo Gospodarki

13 Realizacja celu dyrektywy w scenariuszu PIGEO
Projekt REPAP2020 Moce zainstalowane elektroenergetyka (MW)

14 Warunki wietrzne w Polsce
kWh (m2 /rok) Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW Warunki wietrzne w Polsce Oszacowane możliwości produkcyjne dla siłowni wiatrowych w 2020 r. osiągają TWh energii elektrycznej rocznie

15 Przychody z MWh energii z wiatru w 2009 r. Polska – ok
Przychody z MWh energii z wiatru w 2009 r. Polska – ok. 94 euro, Hiszpania – ok euro Source: EREF report

16 Przychody z MWh energii z wiatru dziś w Polsce
2010 197,21 PLN / MWh < 267,95 ok. 460 PLN / MWh ca. 115 € / MWh cena gwarantowana za energię certyfikat zielony * *) w zasadzie opłata zastępcza. Cena certyfikatu jest mniejsza od wartości jednostkowej opłaty zastępczej

17 Czego oczekuje rynek dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ?
Usprawnień w procedurach administracyjno – prawnych (OOŚ, pozwolenie na budowę, skrócenie terminów) Wprowadzenie dostępu do sieci elektroenergetycznej: gwarantowanego dla małych i priorytetowego dla dużych jednostek wytwórczych Wprowadzenie stabilnego i długofalowego systemu wsparcia (min. 15 lat od dnia oddania do użytku jednostki wytwórczej, co w aspekcie realizacji celu na rok 2020 przekłada się z funkcjonowaniem systemu do 2035 r.)

18 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Dziękuję za uwagę ! Michał Ćwil, PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel   , Fax   Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej


Pobierz ppt "Energia wiatru w Polsce a reszta UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google