Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej"— Zapis prezentacji:

1 Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Struktura produkcji energii z OZE w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Czy reszta Europy nam ucieka? Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa Gazeta Prawna: Energia, prawo i pieniądze - Inwestowanie w odnawialne źródła energii

2 Agenda Wstęp Stan obecny w Polsce wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Nieodległa przyszłość sektora Źródło danych: Eurostat /2008/ Eurobserv-ER /2009/ Ministerstwo Gospodarki - Krajowe Plany Działań /2010 – 2020/ Urząd Regulacji Energetyki /2010/ Własne dane i analizy PIGEO /2010 – 2020/

3 Wstęp: rodzaje energii – model uproszczony
energia pierwotna brutto netto konwersja energii energia finalna własne zużycie energetyki wytwórczej nośnik/źródło energii generator (sprawność) (straty) przesył i dystrybucja (straty) odbiorca końcowy źródło zdjęć: wikipedia oraz GE

4 Polska – pozyskanie energii pierwotnej Mtoe (2004-2008) ogółem i OZE
udział (%)

5 Polska vs wybrane kraje UE pozyskanie energii pierwotnej 2004-2008

6 Polska - stan obecny, 2010 zużycie energii pierwotnej
ok. 100 Mtoe (1150 TWh), (4150 PJ) węgiel brunatny 12% węgiel kamienny 48% olej 21% gaz OZE 5%

7 Polska, energia końcowa 2010, szacunki PIGEO
Finalne zużycie brutto: ok. 65 Mtoe (750 TWh), (2700 PJ) 50% z biomasy współspalanej z węglem 25% z dużej wodnej 50% 25% zużycie finalne brutto (a.u.) 20% en. elektr. 57% ciepło i chłód 23% transport ok. 6% ok. 12.0% ok. 7% Ten sam system wsparcia na 1 MWh 100% źródła na biomasę niesieciowe 95% 100% Biopaliwa 1-ej generacji ok. 60 TWh x 100% = ok. 8% Ważne do podkreślenia “startujemy nie z 8% w OZE by osiągnąć 15%, tylko z poziomu ok. 1% !!!

8 Udziały OZE w finalnym zużyciu brutto (%) 2010 wg. scenariuszy KPD

9 Polska na tle Europy OZE z odpadów komunalnych, 2009
ktoe – en. pierw. GWh – en. elektr. brutto

10 Polska na tle Europy OZE z odpadów komunalnych en
Polska na tle Europy OZE z odpadów komunalnych en. pierwotna, 2009 (toe / 1000 mieszkańców)

11 Polska na tle Europy biogaz, energia pierwotna, ktoe, 2009

12 Polska na tle Europy biogaz, energia pierwotna, toe/1000 mieszkańców, 2009

13 Polska na tle Europy biomasa stała, 2009
ktoe – en. pierwotna GWh – en. elektryczna brutto

14 Polska na tle Europy biomasa stała, energia pierwotna, ktoe/1 mieszkańca, 2009

15 Polska na tle Europy energetyka wiatrowa, MW, 2009
łączna moc zainstalowane w 2009 zdekomponowane

16 Polska na tle Europy energetyka wiatrowa, TWh, 2008-2009

17 Polska na tle Europy energetyka wiatrowa,2009 MW / 1000 mieszkańców
za Eurobserv-ER

18 Cele EU-27 OZE w 2020

19 EU-27 (2020); elektroenergetyka Plany rządowe dla OZE określone KPD
34,3% w zużyciu energii elektrycznej

20 EU-27 (2020); ciepło i chłód Plany rządowe dla OZE określone KPD
20,2% w zużyciu ciepła

21 EU-27 (2020); transport Plany rządowe dla OZE określone KPD
11,27% w zużyciu benzyny i ropy

22 Polski Krajowy Plan Działań
Udziały w poszczególnych sektorach OZE w 2020 r ktoe – kilotona oleju ekwiwalentnego ktoe udział OZE produkcja zielonego ciepła brutto 5 921 * 100% = 17,05 % końcowe zużycie ciepła brutto 34 700 produkcja zielonej energii elektrycznej brutto 2 786 19,13 % końcowe zużycie energii elektrycznej brutto 14 600 produkcja zielonej energii w transporcie brutto 2 018 10,14 % końcowe zużycie energii w transporcie brutto 19 900 produkcja łączna zielonej energii brutto 10 725 15,5 % łączne końcowe zużycie energii brutto 69 200 1 GWh = 11,63 * 1 ktoe

23  15,5% Polski Krajowy Plan Działań 5921+2786+2018 100% 69 200
Udziały w poszczególnych sektorach w 2020 r ciepło transport energia elektryczna 100% 69 200 19,13% 17,05% 10,14% 15,5% 5 921 ktoe ktoe ktoe ktoe – prognozowane zapotrzebowanie na całkowitą finalną energię brutto w Polsce w roku 2020

24 Co Polska planuje mieć w OZE w 2020 elektroenergetyka
MWel 2010 dane URE 2020 scenariusz KPD Biogaz 83 980 PV 0,033 3 Woda 937 1152 Biomasa 356 1550 Wiatr 1180 6 650

25 Dlatego 19,3% z KPD odpowiadać powinno 25% a nie 14,4% !!!
Projekt rozporządzenia Min. Gospodarki elektroenergetyka – zielone certyfikaty (ver. 2.6) Tu jest inna metodologia liczenia udziału w porównaniu do KPD (Dyrektywy 2009/28/WE W rozporządzeniu jest: OZE brutto / całk. netto W Dyrektywie jest: OZE brutto / całk. brutto Dlatego 19,3% z KPD odpowiadać powinno 25% a nie 14,4% !!!

26 Jakie są dziś warunki inwestowania w Polsce
Jakie są dziś warunki inwestowania w Polsce? Ranking Banku Światowego dla 183 krajów (2010 r.) Łatwość robienia biznesu Rozpoczęcie działalności Uzyskiwanie pozwolenia na budowę Uzyskiwanie kredytu Podatki Singapore 1 4 2 6 Hong Kong SAR, China 3 New Zealand 5 26 United Kingdom 17 16 United States 9 27 62 Denmark 10 15 13 ... Germany 22 88 18 Lithuania 23 87 59 46 44 Latvia 24 53 79 Belgium 25 31 41 70 France 21 19 55 Azerbaijan 54 160 103 Tunisia 48 106 89 58 Romania 56 84 151 Oman 57 76 128 8 Ghana 67 99 78 Belarus 68 7 183 Namibia 69 124 36 Poland 113 164 121 Tonga 71 30 34 116 Panama 72 66 32 175 Mongolia 73 86 104

27 ustawa o odnawialnych źródłach energii
Kierunek działań w energetyce odnawialnej dla osiągnięcia celu w roku 2020 Konieczna jest pilna i radykalna przebudowa regulacji prawnych oraz systemów wspomagania ustawa o odnawialnych źródłach energii wdrażająca w Polsce Dyrektywę 2009/28/WE zapowiedziana przez Ministerstwo Gospodarki powinna: uprościć procedury realizacji inwestycji planowanie przestrzenne i decyzje OOŚ priorytetowy/gwarantowany dostęp do sieci, skrócić czas oczekiwania pozwolenie na budowę wprowadzić stabilny i zdywersyfikowany system wsparcia ustalony do uwarunkowań (różny dla poszczególnych OZE) i funkcjonujący przynajmniej przez okres kredytowania inwestycji zwiększyć dostęp do informacji określić zrównoważone wykorzystanie biomasy w celach energetycznych

28 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Dziękuję za uwagę ! Michał Ćwil, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, Warszawa Tel   , Fax   Targi: Poznań, maja 2011 Kongres: Warszawa, 5-6 października 2011


Pobierz ppt "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google