Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej"— Zapis prezentacji:

1 Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
ZAINWESTUJ W BIOGZOWNIĘ ROLNICZĄ Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć przychód dla biogazowni zintegrowanej z siecią gazową Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, marca 2011

2 Podstawa prawna

3 Ważne definicje paliwa gazowe – różne gazy nie będące OZE, które są dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzymywane z: surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolnospożywczego biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej

4 Za co przysługuje certyfikat brązowy ?
Za każdą ekwiwalentną* MWh energii elektrycznej wynikającą z ilości wtłoczonego do sieci gazowej biometanu powstałego z biogazu rolniczego (te same zasady rynkowe co zielony certyfikat); *) Rozporządzenie, określi sposób - algorytm przeliczania (m3) biometanu na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej (MWh).

5 Co możemy wtłoczyć do sieci? Na przykładzie instalacji „1 MW”
źródło zdjęcia: bloomberg biogaz rolniczy bio-metan m3 / rok 19 MJ / m3 CH4: 55% m3 / rok 34 MJ / m3 CH4: 98% źródło zdjęć: własne z wizytowania biogazowni w Niemczech

6 Ministerstwo Gospodarki proponuje η = 42% PIGEO proponuje η > 60%
Algorytm: (m3)  (MWh) wartość opałowa (MJ/m3) energia wspierana certyfikatami brązowymi (MWh) ilość biogazu (m3) umowna sprawność referencyjna (%) porcje Ministerstwo Gospodarki proponuje η = 42% PIGEO proponuje η > 60%

7 Algorytm: (m3)  (MWh) EOZEkw = (2000 000 m3) * (34 MJ/m3) * (42 %)
n = 1 (wyliczamy raz / rok) M = m3 r = ok. 34 MJ / m3 η = 42 % EOZEkw = ( m3) * (34 MJ/m3) * (42 %) EOZEkw = ( ) * (34) * (42/100) MJ EOZEkw = MJ = MWh

8 Spodziewane przychody (biogaz rolniczy sieciowy)
2011 ok. 1,00 PLN / m3 biometanu < 274,92 PLN / MWh energii elektrycznej ekwiwalentnej 1 * PLN / rok 7 933 * 250 PLN / rok ok PLN / rok

9 Porównanie przychodów
(założenia) CHP vs biometanownia typowy projekt “1 MW”

10 Porównanie przychodów
(wyniki) CHP vs biometanownia typowy projekt “1 MW”

11 Wyniki finansowe dla η = 42%
typowy projekt “1 MW”

12 Wyniki finansowe dla η = 52,5%
typowy projekt “1 MW”

13 Wyniki finansowe dla η = 65%
typowy projekt “1 MW”

14 Podsumowanie Bez wprowadzenia η > 60%
w projektowanym rozporządzeniu przepisy dotyczące biometanu z biogazu rolniczego będą przepisami martwymi !!!

15 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Dziękuję za uwagę ! Michał Ćwil, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, Warszawa Tel   , Fax  


Pobierz ppt "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google