Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Zespołu RZL w PARP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Zespołu RZL w PARP"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Zespołu RZL w PARP
Michał Kubisz Dyrektor Zespołu RZL w PARP

2 Schemat B (projekty własne PARP)
SPO RZL, działanie 2.3.”Rozwój kadr gospodarki” Schemat B (projekty własne PARP)

3 SCHEMAT B CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry inwestycja w kwalifikacje, umiejętności, postawy kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw (zwłaszcza MSP) ZAKRES: Projekty szkoleniowe wraz z towarzyszącymi usługami doradczymi, Projekty ogólnopolskie, realizujące priorytety polityki państwa, projekty pilotażowe PROJEKTODAWCA: PARP

4 SCHEMAT B BUDŻET : ok. 200 mln.zł BENEFICJENCI : MSP (pomoc publiczna) – menadżerowie i pracownicy, JST, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe WDRAŻANIE: zakup usług szkoleniowych i towarzyszących im usług doradczych przez PARP w trybie PZP (sektor szkoleniowy partnerem), okres

5 SCHEMAT B ETAPY REALIZACJI:
opracowanie w oparciu o rządowe strategie i dokumenty programowe (Polityka wobec MSP, e-Polska, Strategia Rozwoju Turystyki, NPD, strategie sektorowe) przez Zespół RZL w PARP współpraca z ekspertami weryfikacja ze strony partnerów społecznych – Komitet Sterujący zatwierdzenie przez Komitet Sterujący oraz MGiP zakup usług w oparciu o PZP wdrażanie pod nadzorem Zespołu RZL w PARP monitoring i ewaluacja

6 OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
SCHEMAT B OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

7 SCHEMAT B Projekty Projekty otwarte dla wszystkich MSP
11 projektów –6 zatwierdzonych (125 mln. zł) - w tym 4 obecnie realizowane (30 mln. zł) 4 przygotowane Projekty branżowe i regionalne 6 projektów - 5 zatwierdzonych 1 przygotowany

8 SCHEMAT B Projekt „Ochrona środowiska”
Cel – pomoc we wdrażaniu norm prawnych i promocja konkurencyjności, upowszechnienie ISO i EMAS Szkolenia dla 13,5 tysiąca osób i 7 tysięcy firm 7 mln. zł (cena: 6 zł za godzinę) Realizacja – ABC Poland, EKO-Konsult, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Uniwersytet Gdański

9 SCHEMAT B Projekt „Inwestycja w kadry”
Cel – upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania HR w MSP, rozwój kultury kształcenia i współpracy z instytucjami edukacyjnymi Szkolenia dla 7,5 tysiąca osób i 4,5 tysięcy firm, konkurs na przygotowanie strategii HRM i planu szkoleniowego, baza danych, pomoc dla instytucji szkoleniowych 13 mln. zł (cena: 7 zł za godzinę) Realizacja – IMC Polska, WYG, WSPiZ im. Kozminskiego, PSZK Kontynuacja – Projekt „Inwestycja w kadry II”

10 SCHEMAT B Projekt „Zarządzanie BHP”
Cel – pomoc w dostosowaniu do wymogów prawnych i konkurencyjność, poprawa BHP Szkolenia dla 10 tysięcy osób – 5 mln. zł (cena: 4 zł za godzinę) Realizacja – konsorcjum ZDZ oraz CIOP

11 SCHEMAT B Projekt „Telepraca”
Cel – badanie potencjału wykorzystania, upowszechnienie telepracy , rozwój rynku telepracy (podaż i popyt) Badania i opracowanie metod stosowania, szkolenia dla 300 przedstawicieli firm (seminaria dla 5 tyś), szkolenia dla GCI – 4,5 mln. zł (cena: 20 zł za godzinę) Realizacja – DGA, Frąckowiak i Wspólnicy, FRDL, PBS

12 SCHEMAT B Projekt „Rozwój eksportu I|” Projekt „Rozwój eksportu II”
Cel – rozwój kompetencji służący rozwojowi potencjału eksportowego (zarządzanie, strategią eksportową, marketing, konsorcja eksportowe) - rynek UE - rynki WNP i krajów rozwijających się PIERWSZA EDYCJA: Szkolenia dla 7,5 tysiąca osób i 4,5 tysiąca firm (branża spożywcza, odzieżowa, meblarska, usługi, rzemiosło artystyczne) – Budżet edycji I - 21 mln. zł

13 SCHEMAT B Projekt „Zarządzanie innowacjami”
Cel – zachęcenie do pozyskiwania technologii (w tym pozyskiwania finansowania zewnętrznego), współpracy z JBR, wdrażania innowacji i technologii, upowszechnienie metod zarządzania innowacjami Szkolenia dla 2,5 tysięcy osób i firm – 5 mln. zł

14 SCHEMAT B Projekt „E-biznes” Projekt „Kształcenie on-line”
Cel – promocja wykorzystania internetu w działalności gospodarczej (e-commerce) oraz podpisu elektronicznego Projekt „Kształcenie on-line” Cel – szersze upowszechnienie tej metody kształcenia wśród przedsiębiorstw oraz instytucji szkoleniowych, realizacja pilotażowych kursów w formie blended learning Projekt „Rotacja pracy” Cel – zachęcenie do kształcenia pracowników poprzez zapewnienie pracowników „na zastępstwo”, przygotowanie strategii kształcenia pracowników i przeszkolenie pracowników

15 SCHEMAT B Projekt „Turystyka I” i „Turystyka II”
PROJEKTY BRANŻOWE I REGIONALNE Projekt „Turystyka I” i „Turystyka II” Cel – wykreowanie i wypromowanie lokalnych PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH (opartych na sieciowej współpracy przedsiębiorstw), - promocja współpracy (sieciowanie), tworzenie produktów, marketing usług - poprawa jakości usług (zarządzanie, marketing, szkolenia zawodowe) Szkolenia dla 10 tyś. osób (kadra zarządzająca i pracownicy MSP, JST, organizacje przedsiębiorców, tour oparatorzy) Turystyka I – podlaskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, pomorskie Turystyka II – lubelskie, śląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie Budżet - 49 mln. zł

16 SCHEMAT B Projekt „Clustering”
Cel – rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw dla tworzenia lokalnych produktów regionalnych i tradycyjnych Szkolenia dot. praktycznej realizacji idei klastrów, praktyki współpracy, marketingu produktów, zorientowane branżowo szkolenia zawodowe Udział przeszło 1200 osób, budżet: 5 mln. zł

17 SCHEMAT B Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego” Cel – poprawa systemu zarządzania w firmach z branży (logistyka, zarządzanie jakością), wsparcie w zakresie nawiązania kooperacji z dużymi firmami, pozyskiwanie finansowania, technologia, kształcenie pracowników Szkolenia dla 5 tysięcy osób i 2,5 tys. firm – 6 mln. zł Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej” Cel – poprawa systemu zarządzania w firmach z branży (logistyka, zarządzanie jakością), wsparcie w zakresie nawiązania kooperacji z dużymi firmami, pozyskiwanie finansowania, technologia, kształcenie pracowników Szkolenia dla 3,5 tysięcy osób z 3 tyś. firm – 6 mln. zł Projekt „BHP w budownictwie” W trakcie opracowywania

18 SCHEMAT B MSP DP 80% 60% 45% 35% Ogólne Specjalistyczne
% pokrywanych przez PARP kosztów szkolenia (wykładowcy, materiały, sala, catering, nocleg) na 1 uczestnika


Pobierz ppt "Dyrektor Zespołu RZL w PARP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google